Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on sähköistä tiedonkulkua ja tiedon välittämistä erilaisten tietokoneiden avulla esimerkiksi perinteinen pöytäkone, älypuhelin, tabletti. Termejä joita tulee mieleen: Wlan,Lan, datansiirto, tietoturva, internet, sovellus.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

* Päivän aihe: Johdatus tietoliikennetekniikan kurssiin

* Päivän tärkeimmät asiat: Kerrosarkkitehtuuri, kommunikointimalli ja protokollat

* Mitä opin tällä kertaa: Paljon uutta termistöä kuten edellä mainitut,eri protokollia(TCP,FTP), mitä vaiheita emailin lähetys käy läpi

* Jäi epäselväksi: Ohjauskentän toiminta hieman epäselvää

Luentopäivä 2:

* Päivän aihe: Siirtotiet, protokolla, standardit

* Mitä opin tällä kertaa: Siirtoteitä on langallisia ja langattomia. Erilaiset esteet esim. rakennukset vaikuttavat langattoman siirtotien toimintaa. Protokolla on kieli jota oliot käyttävät kommunikoidakseen.

* Jäi epäselväksi: Standardit hieman epäselvää

Luentopäivä 3:

* Tärkeimmät asiat: Koodaus(langattomassa siirtotiessä) ja modulointi(langallisessa), kanavointi ja vuon valvonta

* Mitä opin: Edellä mainitut suurimmaksi osaksi, binääreillä laskemista

Luentopäivä 4:

* Tärkeimmät asiat: Reititys (tapa jolla löydetään vastaanottaja), teleliikenne (eli puhelinverkot esim. GSM,ISDN) ja dataliikenne (dataverkot esim. internet ja lähiverkot). Kaksi eri kytkentää: teleliikenteessä piirikytkentä ja dataliikenteessä pakettikytkennät. Pakettikytkentäiset hajaantuu tietosähkeisiin ja virtuaalipiireihin. Liikenteessä on aina viivettä joita on kolme erilaista: etenemis-,siirto- ja solmuviive. Lähiverkot ja topologiat: väylä, puu, rengas ja tähti.

* Mitä opin: Paljon uusia käsitteitä, edellä mainitut enimmäkseen.

Mitä opin kurssin aikana

* Perus asiat tietoliikenteestä: miten viestit ja data kulkee, paljon uutta termistöä

* Intensiivikurssilla kannattaa tehdä hyvät muistiinpanot ja kerrata asiat kotona melko nopeasti luenntojen jälkeen, ettei unohdu asiat

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää. Kurssin edetessä tätä kuvaa laajennetaan sitä mukaan kun uusia osia malliin ilmenee ja lopulta arvioimme saatiiko kysymyksiin vastaukset kurssin aikana.

http://www2.it.lut.fi/wiki/lib/exe/fetch.php/courses/ct30a2001/opiskelijat/2013/kotitehtaevae1_simopoeysae.png?w=120&h=74&t=1380568022

Onko mitään käytännön eroa tuleeko nettiyhteys puhelinpistokkeen vai kaapeli-tv:n kautta? Mitkä asiat vaikuttavat puhelimen kuuluvuuteen? Miksi netin käyttö hidastuu jos useampi ihminen käyttää samaa nettiä samaan aikaan?

Luento 2. ennakkotehtävä

Etsi ensimmäiseen kotitehtävään valitsemistasi tietoliikenneratkaisuista niiden tarvitsema/tarjoama datanopeus ja mahdollinen taajuuskaista. Esim. GPS käyttä taajuutta X, matkapuhelin 3G moodissa käyttää taajuutta Y ja tarjoaa nopeuden Y.

Soneran nettiyhteys tarjoaa 100Mbit/s. Puhelimen GPS käyttää tajuutta 1575,4200 MHz. Puhelimeen tarjoama DNA:n 3G nettiyhteys on nopeimmillaan 24 Mbit/s ja käyttää taajuuksia 900,2100 MHz.

Luento 2. kotitehtävä

Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia sekä siirtoteitä. Pohtikaa ensin millaisia siirtoteitä valitsemanne järjestelmät käyttävät ja millaisia protokollia niissä on käytössä. Pyrkikää löytämään 3 esimerkkiä molemmista.Protokollien osalta etsikää myös missä protokolla on määritetty ja mahdollisesti linkki kyseiseen määritykseen.

Soneran nettiyhteys tulee valokuitua(langallinen siirtotie) pitkin modeemiin ja protokolla mitä käytetään on IP. Puhelinyhteydet käyttävät radioteitä(langatonta siirtotietä), UMTS standardia(3G) ja VoIP(Voice over IP) protokollaa. Puhelimen GPS käyttää satelliittilinkkejä.

Luento 3. ennakkotehtävä

Etsi toisessa kotitehtävässäsi valitsemissasi siirtotieratkaisuiissa käytetty koodaus- ja kanavointitapa.

Valokuitu käyttää aallonpituusjakoista kanavointia (WDM). Puhelinyhteydet käyttävät koodijakoista kanavointia (CDM).

Luento 3. kotitehtävä

Käykää tutustumassa vähintään viiden muun henkilön kotitehtäviin ja tehkää niistä lyhyt analyysi omalla sivulle (vahvuudet, heikkoudet, …)

Osa on käyttänyt paljon aikaa päiväkirjan ja tehtävien tekemiseen, paljon asiaa yksityiskohtaisesti ja teksti on jäsennelty nätisti- helppoa lukea ja saada selvää mistä puhutaan. Muutama ei ole aloittanut vielä ollenkaan ja toisilla on täytetty päiväkirjaa melko tiiviisti, mutta pääasioita löytyy.

Luento 4. ennakkotehtävä

Lukekaa wikissä pääsivulla kohdassa “linkkejä ja muuta materiaalia aihepiiriin” löytyvä WLAN -artikkeli ja pohtikaa kuinka tunneilla opetetut asiat suhteutuvat siihen. Etsikää verkosta sivu tai pari, jotka esittelevät LTE-tekniikkaa (mobiiliverkko) ja pohtikaa mitä uutta kyseinen tekniikka tuo siihen mitä tunneilla on opetettu. Millaisia kysymyksiä aihepiiri herättää?

WLAN- artikkeli Puhuttiin WLAN- verkon nopeuksista ja niiden kehittymisestä. Luennoilla selitettiin mm. mitkä asiat vaikuttavat WLAN-verkon nopeuteen: viive ja erilaiset esteet hidastavat sitä. Luennoilla oli myös hyödyllisiä käsitteitä, jotka auttoivat ymmärtämään artikkelia.

LTE: 3G:hen verrattuna huomattavasti parempi datansiirtonopeus, vähemmän viivettä yksinkertaistettujen arkkitehtuurien ansiosta ja sen standardi tukee monia taajuusalueita. Käyttää MIMO tekniikkaa→ parempi luotettavuus. http://fi.wikipedia.org/wiki/LTE

Tekniikat tuntuvat kehittyvän huimasti koko ajan, niin sitä vain ihmettelee: tuleeko datansiirtonopeuksien kasvun kehittyvyyden rajaa koskaan vastaan? Eli ei saadakaan enää nopeampia yhteyksiä, vaan paras mahdollinen olisi käytössä.

Luento 4. kotitehtävä

Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

DNA:n tarjoama 3G yhteys puhelimeen: käyttää CDMA:ta (koodijakokanavointi). Yhteyden nopeus riippuu esteiden määrästä ja käyttäjän sijainnista. Puhelimen käyttämä WLAN yhteys modeemiin: CDMA/CA (siirtotien varausmenetelmä) tekniikka estää enimmät häiriötekijät. Jos liian pitkä etäisyys puhelimen ja modeemin välillä niin ei voi muodostaa yhteyttä tai yhteys on liian heikko toimiakseen. Erilaiset esteet kuten talon seinät hidastavat yhteyttä.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

Itseopiskelu: 2h

  • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h

Itseopiskelu: 2h

  • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h

Itseopiskelu: 3h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start