Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys Tietoliikenteestä

Ennakkonäkemykseni tietoliikennetekniikasta oli varsin suppea ennen kurssin alkamista. En ollut oikeastaan koskaan ajatellut asiaa tarkemmin, mitä siihen kuuluu ja mitä siinä tapahtuu. Tiedän miten arkipäivän asiat toimii, mutta en sen syvemmin. Internet on paljon käytetty ja tuttu minulle. GSM käytän päivittäin, mutta toiminta-periaatetta en tiedä. Satelliittien toiminta on vain tuttua GPS-järjestelmän kautta, mutta ei muuten, miten niitä käytetään

Avainsanat: Internet, Http, GSM, Tietoliikenne, Reititin, Satelliitit, WLAN, Sosiaalinen media

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:

Päivän aihe: Tietoliikenne yleisesti, Kerrosmalli (teorettinen malli, OSI/TCP/IP) ja Protokolla

 • Päivän tärkeimmät asiat:

Kerrosmalli (teorettinen malli, OSI/TCP/IP) ja Protokolla. Protokollasta käytiin paljon asiaa.

 • Mitä opin tällä kertaa:

Oikeastaan opin todella paljon viime luentokerralla. Se oli todella mielenkiintoinen. Meilkein kaikki mitä tunnila käytiin oli uutta. Kerrosmalli, protokolla ja kuva, joka piirrettiin tietoliikenne yhteyksistä olivat ehkä mieleen painuvimmat minulle.

 • Jäi epäselväksi:Tiedon siirto jäi osaltani hieman epäselväksi. En oikein hahmottanut se kokonaisuutta, eikä jäänyt hirveän hyvin mieleen.

Aloitusluento oli selkeä ja luennolla käytiin tietoliikenteen peruskäsitteitä selkeästi esimerkein läpi. Tässä vaiheessa ei vielä epäselviä asioita ole mielessä.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe:protokollien yleiset toiminnot, standardit,siirtotiet johdin taikka langaton
 • Päivän tärkeimmät asiat: johtimelliset siirtotiet (kaapelit ja liittimet) sekä johtimettomat siirtotiet (linkit ja singaalit),häiriötekijät
 • Mitä opin tällä kertaa: Opin taas todella paljon uutta stardardeista, siirtoteistä ja protokollista lisää.
 • Jäi epäselväksi: Singaali-osio jäi hieman epäselväksi

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe:Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointi: taajuuskanavointi, aikajakokanavointi, koodijakokanavointi, aallonpituusjakokanavointi. Virheiden havainnointi ja korjaus.
 • Mitä opin tällä kertaa: Tiedot ja paketit niiden lähetyksessä. Pakettien käsittely (lähetettäessä ja vastaanotattaessa), niiden virheet ja korjaus.
 • Jäi epäselväksi: jakaminen 0 ja 1 jakokulmassa.

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Sovellukset ja *Verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: Reititys, lähiverkko, kytkennät, ruuhkan hallitseminen
 • Mitä opin tällä kertaa: Eri kytkentöjen eroja, ruuhkan hallintaa
 • Jäi epäselväksi: Aika paljon oli taas asiaa, joka meni ohi näin amatöörille

Mitä opin kurssin aikana

-Signalointitekniikat, kanavointia, tietoliikenteen kokonaiskuvaa (piirros heti alussa oli todella hyvä), kerrosmalli ja protokolla

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtävänanto: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää. Kurssin edetessä tätä kuvaa laajennetaan sitä mukaan kun uusia osia malliin ilmenee ja lopulta arvioimme saatiiko kysymyksiin vastaukset kurssin aikana.

Kotitehtävä 1 - Joonatan Piela

Kysymykset: -Miten WLAN ja LAN toimivat? -Mitä eroa niillä on? -Miten Bluetooth toimii?

Ennakkotehtävä 2 ja Kotitehtävä 2

Kysymys: Etsi ensimmäiseen kotitehtävään valitsemistasi tietoliikenneratkaisuista niiden tarvitsema/tarjoama datanopeus ja mahdollinen taajuuskaista.

Vastaus: 3G, HSPA: 900 MHz ja 2100 MHz — maximissaan 21 Mbit/s 8-) Valokuitu: max 40 Gbit/s 8-) Wlan 802.11g 10 Mb/s, (maximissaan 54 Mb/s)8-) GPS: L1 1575,4200 MHz

 • Kotitehtävä 2 :

Tehtäväkuvaus: Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia sekä siirtoteitä. Pohtikaa ensin millaisia siirtoteitä valitsemanne järjestelmät käyttävät ja millaisia protokollia niissä on käytössä. Pyrkikää löytämään 3 esimerkkiä molemmista.Protokollien osalta etsikää myös missä protokolla on määritetty ja mahdollisesti linkki kyseiseen määritykseen.

Vastatus: WLAN 802.11g ,IEEE:n http://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html standardin mukainen 802.11n protokolla, reitittimestä cat5 ethernet-kaapeli, jonka molemmissa päissä on RJ45-liittimet. Protokollat TCP ja IP.TCP , IP

Ennakkotehtävä 3 ja Kotitehtävä 3

 • 3G, HSPA: Kanavointi WCDMA, Koodaus:OFDM/TDMA
 • WLAN: Kanavoinnissa: CSMA/CA, koodauksessa: Orthogonal frequency-division multiplexing
 • TCP/IP koodaus = MIME, kanavointi= statistical multiplexing

Kotitehtävä 3: Kysymys: Käykää tutustumassa vähintään viiden muun henkilön kotitehtäviin ja tehkää niistä lyhyt analyysi omalla sivulle (vahvuudet, heikkoudet, …)

Vastaus:

 • Tero Kosonen: Tosi paljon tavaraa luennoista ja tehtävistä. Varmasti oppii asiat, Plussat: HHyvää jäsentelyä. Hyvät selkeät vastaukset kysymyksiin. Heikkoudet: Aika paljon asiaa, ehkä hieman liikaaki. Hyötyä siitä kuitenkin on ollut.
 • Mikko Paasonen: Ennakkotietämystä tuntuu olevan jonkin verran. Plussat: Yleisesti hyvin jäsennelty ja selkeä wiki. Heikkoudet:Ei vielä kokonaan tehty kaikkia tehtäviä
 • Paukkonen Henri:Kaikki tehtävät tehty. Huomaa ettei kyseeessä ole suuria ennakkotietoja omaava henkilö P:Jäsentely hyvä ja selkeä. Kaikki tehtävät tehty. Käyttänyt aikaa kotitehtäviin. H: Hieman suppeat vastaukset
 • Juha Hallikas: Selvästi tietää asioista ennakkonn, kun käyttää työelämässä päivittäin. P:Tietotaito, huolellisesti vastattu kysymyksiin, hyvä jäsentely H: Ehkä vähän liikaakin asiaa joissakin kohtaa
 • Markku Pitkänen: P:Tietää selvsäti asioista enemmänkin. Vastaukset asiaa sisältäviä H:-

Ennakkotehtävä 4 ja Kotitehtävä 4

Ennakko 1°:Artikkeli

Vastaus: Jutussa käsitellään hyvin kanavoinnin ja uusien taajuksien kun niitä otetaan käyttöön ja niistä saatavat mahdollisuudet ja langattomia siirtoteitä. Myös asioita jotka taisivat olla muistaakseni juuri viimeisellä luennolla. Esitetään siirtonopeuteen vaikuttavaa tekniikkaa ja taajuuksia,teoreettiset maksiminopeudet, moduloinnit, koodaukset, kaistanleveys jne. Artikkeli on antaa kuvan mitä tulevaisuudessa saattaa tapahtua.

Ennakko 2°:Etsikää verkosta sivu tai pari, jotka esittelevät LTE-tekniikkaa (mobiiliverkko) ja pohtikaa mitä uutta kyseinen tekniikka tuo siihen mitä tunneilla on opetettu. Millaisia kysymyksiä aihepiiri herättää?

Vastaus: LTE (Long Term Evolution) on wikipedian LTE (Wikipedia) mukaan edistynyt 3G-tekniikka, myös jossain 4G:ksi kutsuttu, jonka tarkoitus on kasvattaa datan siirtonopeuksia, lyhentää viiveitä, parantaa palveluita ja vähentää kuluja. Datan siirto tukiasemasta päälaitteeseen tapahtuu LTE-tekniikassa eri tavalla verrattuna päälaitteesta tukiasemaan. Datan siirto tukiasemasta päätelaitteeseen OFDM-tekniikalla, päätelaitteesta tukiasemaan SC-FDMA-tekniikalla. Mikä on oikeasti 4G?

Kotitehtävä 4:

Kysymys:Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

 • Puhelin, Linkkitornin avulla. Käytetään koodijakokanavointia, jotta saataisiin tasaista puheliikenne, jossa jaetaan kaista mahdollisimman monen käyttäjän kanssa, jotka käyttävät samaa aikaa laitetta.
 • 3G: Koska tekniikka kehittyy koko ajan on saatu luotua uusia menetelmiä. Multiple access TDMA to CDMA. Jonka seurauksena on saatu nopeutta kasvamaan 384kbps to 2mbps ja 4G n.200mbps. MIMO tekniikka

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 2h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 2h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 1+1h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h, Kotitehtävät 1+1h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start