meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne merkitsee minulle tiedon siirtämistä paikasta toiseen erilaisia väyliä pitkin. Hyvät tietoliikenneyhteydet johtavat mm. tehokkaampaan tiedonsiirtoon ja -hakuuun, sekä ihmisten välisen kommunikoinnin helpottumiseen. Omat kokemukseni tietoliikenteestä liittyvät lähinnä erilaisiin siviilielämän sovelluksiin, kuten matkapuhelimiin, facebookiin jne. Tietoliikenteen toisenlaiset sovellukset, kuten videoneuvottelut ja erilaiset tietoturvasovellukset ovat kuitenkin suuressa roolissa myös yrityksissä. Erilaisista tietoliikenteen termeistä tulee mieleen ainakin 3G, 4G, ADSL, WLAN, pilvipalvelut ja GPS.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Päivän aihe

• Tietoliikenteen perusteita, erilaisia verkkoja ja käsitteitä

• Kerrosmalli ja protokollat

Mitä opin luennolla?

• Ennen tiesin vain TCP/IP:n olemassaolosta ja tärkeydestä, nyt tiedän vähän siitä, mikä se on.

• Tiedonsiirron kerrosmallin “johtaja-sihteeri-lähetti” -toimintaperiaatteen

• Protokollien olemuksen ja käyttötarkoituksen sekä PDU:den toiminnan.

Mikä jäi epäselväksi?

• OSI:n ja TCP/IP:n eri kerrosten tehtävät. Miksi ne on jaettu niin moneen osaan?

• Useimpien kolmikirjaimisten lyhenteiden ym. termien tarkoitus.

Luentopäivä 2:

Päivän aihe

• Siirtotiet

• Protokollat

• Standardointi

Mitä opin luennolla?

• Protokollan koostumuksen, perustoiminnot ja tehtävät

• Siirtoteitä on kahdenlaisia: johdottomia ja johdollisia

• Standardoinnin hyödyt ja haitat

Luentopäivä 3:

Päivän aihe

• Erilaiset signaalien koodaustekniikat

• Virheen havainnointi ja korjaus sekä virheenhallinta

• Vuonvalvonta

• Multipleksointi

Mitä opin luennolla?

• Miten data saadaan siirrettävään muotoon

• Miten koodissa oleva virhe havaitaan ja korjataan

• Multipleksoinnin, eli kanavoinnin periaatteen. Toisin sanoen siirtokapasiteetin jaon laitteiden kesken.

Luentopäivä 4:

Päivän aihe

• Reititys

LAN

Mitä opin luennolla?

• Reitityksestä, eli miten verkosta löydetään datan vastaanottaja

• Piiri- ja pakettikytkennän erot

• Tiedonsiirrossa tapahtuvien viiveiden syistä, sekä ruuhkanhallinnasta

LAN- eli lähiverkoista (Topologia, siirtotie)

Kotitehtävä 1

-Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää. Kurssin edetessä tätä kuvaa laajennetaan sitä mukaan kun uusia osia malliin ilmenee ja lopulta arvioimme saatiiko kysymyksiin vastaukset kurssin aikana.

Mikä valokuidun ja 4G:n yleistymisessä kestää?

Miten eri tietoliikenneverkot yhdistyvät toisiinsa?

Onko modeemin valinnalla merkitystä yhteyden nopeuteen/luotettavuuteen?

Ennakkotehtävä 2

-Etsi ensimmäiseen kotitehtävään valitsemistasi tietoliikenneratkaisuista niiden tarvitsema/tarjoama datanopeus ja mahdollinen taajuuskaista. Esim. GPS käyttä taajuutta X, matkapuhelin 3G moodissa käyttää taajuutta Y ja tarjoaa nopeuden Y

Taajuudet ja nopeudet lisätty kotitehtävä 1 -kuvaan.

Kotitehtävä 2

-Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia sekä siirtoteitä. Pohtikaa ensin millaisia siirtoteitä valitsemanne järjestelmät käyttävät ja millaisia protokollia niissä on käytössä. Pyrkikää löytämään 3 esimerkkiä molemmista.Protokollien osalta etsikää myös missä protokolla on määritetty ja mahdollisesti linkki kyseiseen määritykseen.

Siirtotiet:

• ADSL-koaksaalikaapeli (ISP:ltä modeemiin) - johtimellinen siirtotie

• Ethernet kaapeli (Modeemista PS3:een)- johtimellinen siirtotie

• WLAN (Modeemista läppäriin)- johtimeton siirtotie

• 3G/4G (Mastosta puhelimeen)- johtimeton siirtotie

Protokollat:

• TCP/IP (PC)

• HTTP (PC)

• DLNA (PS3)

Ennakkotehtävä 3

-Etsi toisessa kotitehtävässäsi valitsemissasi siirtotieratkaisuiissa käytetty koodaus- ja kanavointitapa.

Ethernet:

• CSMA/CD

WLAN:

• CSMA/CA

Kännykkä:

• TDMA

• CDMA

Kotitehtävä 3

-Oppimispäiväkirjan täyttö jälleen luennoilla opituista asioista. -Käykää tutustumassa vähintään viiden muun henkilön kotitehtäviin ja tehkää niistä lyhyt analyysi omalla sivulle (vahvuudet, heikkoudet, …)

Kuosma Tuomo

• Todella paljon asiaa joka tehtävässä, sivuihin on selkeästi panostettu.

Halme Kasper

• Selkeät sivut ja tiiviit, mutta kattavat vastaukset. Osa tehtävistä kuitenkin tekemättä.

Järvelä Jenni

• Kahdesta ensimmäisestä luentopäivästä todella pitkät ja kattavat kuvaukset. Kaikki muu on kuitenkin aloittamatta.

Pulliainen Paula

• Ehkä kattavimmat sivut, mitä olen nähnyt. Heikkouksia vaikea löytää.

Fagerström Anniina

• Sivut aloittamatta.

Ennakkotehtävä 4

-Lukekaa wikissä pääsivulla kohdassa “linkkejä ja muuta materiaalia aihepiiriin” löytyvä WLAN -artikkeli ja pohtikaa kuinka tunneilla opetetut asiat suhteutuvat siihen. -Etsikää verkosta sivu tai pari, jotka esittelevät LTE-tekniikkaa (mobiiliverkko) ja pohtikaa mitä uutta kyseinen tekniikka tuo siihen mitä tunneilla on opetettu. Millaisia kysymyksiä aihepiiri herättää?

WLAN

• Artikkeli kertoi WLAN-verkkojen lähivuosien kehittymisestä. Erityisesti se painottui kahteen kehitteillä olevaan WLAN-standardiin, jotka luonnollisesti lupaavat lisääntyvää nopeutta. Artikkelissa mainittiin luennoillakin esillä ollut QAM-algoritmi; uudessa 802.11ac - standardilla olisi käytössä 256-QAM. Artikkeli käsitteli myös standardien negatiivisia puolia, kuten lupailtujen maksiminopeusten epärealistisuutta, sekä tiettyjen taajuusalueiden ruuhkautumista.

LTE

http://fi.wikipedia.org/wiki/LTE

http://www.extremetech.com/mobile/110711-what-is-lte

• Wikipedian mukaan LTE on 3G/4G tekniikka, “jonka tarkoitus on kasvattaa datan siirtonopeuksia, lyhentää viiveitä, parantaa palveluita ja vähentää kuluja.” Muista 3G-verkoista sen erottaa MIMO-tekniikka (Ei tainnut olla luennoilla?), jolla se suorittaa datan siirron. Suomessa LTE on ollut pienimuotoisessa kokeilussa vuodesta 2010 ja ainakin Elisalla on aikomukset levittää sitä laajemmalle.

Kotitehtävä 4

-Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Otan esimerkiksi tietokoneen ensimmäisestä kotitehtävästä. Laitteeseen tulee siis ethernet-kaapelia pitkin yhteys modeemista, jolla puolestaan on ADSL-kaapeliyhteys palveluntarjoajaan. Tämänkaltaisessa johdollisessa siirtotiessä on pari selkeää vahvuutta verrattaessa muihin esim. siirtoteihin. Kaistanleveyttä ei tarvitse jakaa muiden laitteiden kanssa ja pääosin tästä johtuen yhteyden nopeus pysyy lähes vakiona. WLAN-yhteydellä on myös tapa katketa useammin kuin kiinteällä (ainakin oman kokemukseni perusteella). Huonona puolena WLANiin verrattuna on laitteen rajoitetumpi liikuteltavuus, mutta pöytäkoneen kanssa sillä ei ole merkitystä.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h Wiki-sivujen luonti ja tehtävät: 2 h

  • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h Tehtävät: 1,5 h

  • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h Tehtävät: 1,5 h

  • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h Tehtävät: 2h


Pääsivulle