Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Minun osaamiseni aiheesta on aika ohut ennen tätä kurssia. Minulle tietoliikenne edustaa käytettäviä laitteita ja yhteyksiä, en oikeastaan koskaan ajattele miten tieto taustalla liikkuu. Minulle on tärkeää päästä läppärillä nettiin 3g-kortin avulla missä tahansa tai vastailla sähköpostiin puhelimella. Käytän puhelinta navigaattorina auton lisäksi myös vesillä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe: Kävimme läpi tietotekniikkaa yleensä, kerrosmallia sekä viimeiseksi protokollaa.
  • Päivän tärkeimmät asiat: Stallingsin malli vaikutti olevan ja ilmeisesti sen ympärillä pyöritään vielä monet kerrat. Samoin kokonaiskuvan ymmärtäminen siitä miten tietoliikenne toimii ylipäätään. Protokollan ymmärtäminen on myös tärkeää.
  • Mitä opin tällä kertaa: Minulle jäi mieleen yleinen kuva tietoliikenteestä eri laitteiden välillä, joka piirrettiin yhdessä. Sen lisäksi jostain käsittämättömästä syystä vuon hallinta jäi terminä mieleen sekä kerrosmallin ja protokollan osalta yleisasioita.
  • Jäi epäselväksi: Vaikka piirretty tietoliikennekuva oli tietyllä tavalla selkeä, niin kyllä se tarkempi kuva jäi aika epäselväksi vielä. Termit ja asiat ovat itselle niin uusia, että aika monesta asiasta jäi vielä vähän hattaramainen kuva.

Luentopäivä 2: * Päivän aihe: Käytiin läpi protokollan toimintaa tarkemmin, siirtoteitä ja signaaleja. * Päivän tärkeimmät asiat: Protokolla on kaiken netissä toimivan keskustelun edellytys, joten ainakin se oli tärkeää. * Mitä opin tällä kertaa: No ainakin sen, että jokaisella kerroksella on erilaisia protokollia ja ne toteuttavat erilaisia tehtäviä. Yleisin protokolla netissä on TCP/IP. Siirtoteitä on olemassa useita erilaisia, johtimellisia ja johtimettomia. Aaltoliikkeen muuttamisessa biteiksi oli jotain kiehtovaa. * Jäi epäselväksi: Epäselväksi jäi mihin ihmeeseen tulen tarvitsemaan tietoa ethernet-kaapelin eri kategorioiden sisällöstä. Aika yksityiskohtaisella tasolla mentiin ja asioiden kokonaiskuva jää vähän hämäräksi.

Luentopäivä 3:

* Päivän aihe: Aiheena oli signaalien koodaustekniikat, digitaaliset tietoliikennetekniikat ja kanavointi * Päivän tärkeimmät asiat: On aika vaikea poimia tärkeimpiä asioita kun kokonaisuus jää koko ajan hämäräksi. Asioiden liittyminen toisiinsa tai yleisesti kommunikointimalliin selitetään joko hatarasti tai sitten niin, että minä en ole ymmärtänyt miten asiat liittyvät toisiinsa. Mutta ainakin koodaustekniikoiden kohdalla käytetään paljon aikaa, samoin kuin kanavointiin, joten ne lienevät tärkeitä. * Mitä opin tällä kertaa: Oppimisen määrä vähenee kerta kerralta. Ymmärrän virheen korjauksen tekniikoita, koska tykkään matikasta. Sen sijaan en ymmärrä miksi laskemme niitä auki käsin, koska ymmärtääkseni protokolla tekee sen meidän puolesta ja tosielämässä en todennäköisesti tarvitse tätä tietoa. Modulointi kuulostaa kivalle, tulee mieleen euro-viisut ja modulaatio. Siinä kohdassa saa ottaa hörpyn. Kanavoinnista opin kun luen luentojen ohella wikipediasta mitä se tarkoittaa. * Jäi epäselväksi: 90% + asioiden liittyminen mihinkään

Luentopäivä 4: * Päivän aihe: Tänään käsitellään tele- ja dataliikennettä sekä erilaisia verkkoja. * Päivän tärkeimmät asiat: Reitittäminen oli tärkeä * Mitä opin tällä kertaa: Wikipediasta opin hyvän esimerkin piirikytkentäisestä verkosta, samalla aukeaa myös pakettikytkentäinen verkko. Reitittämiseen keksin hyvän muistisäännön Afrikan tähdestä, kysymys on melkein samasta asiasta. Madagaskarilta voit jatkaa vain yhteen suuntaan, tai voit soittaa cape towniin ja kysyä suorimman reitin yms. Hyvä tenttimuistiinpano! * Jäi epäselväksi: Aika paljon, tenttiin mennessä toivottavasti aukeaa.

Mitä opin kurssin aikana

* Kommunikointimalli on hyödyllisin asia mitä opin. Todella moni muu asia vaikutti olevan aika irrallaan kaikesta muusta. Tenttiin lukiessa pidettiin vähän ryhmäkertausta ja silloin aukesi moni sellainen asia kuin että missä järjestyksessä asiat tapahtuu ja miksi.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista.

kuva1_-_annika.pptx

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia sekä siirtoteitä. Pohtikaa ensin millaisia siirtoteitä valitsemanne järjestelmät käyttävät ja millaisia protokollia niissä on käytössä. Pyrkikää löytämään 3 esimerkkiä molemmista.Protokollien osalta etsikää myös missä protokolla on määritetty ja mahdollisesti linkki kyseiseen määritykseen.

Matkapuhelin käyttää siirtotienä 3g-verkkoa: - Unordered List ItemSS7 (Signalling System 7) -protokolla http://en.wikipedia.org/wiki/Signalling_System_No._7 - Unordered List ItemATM (Asyncronous Transfer Mode) -protokolla http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode

Läppäri käyttää siirtotienä WLAN-verkkoa: - Unordered List ItemIEEE 802.11 http://fi.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 - Unordered List ItemTCP/IP http://fi.wikipedia.org/wiki/TCP - Unordered List ItemIEEE 802.1X http://fi.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X

ENNAKKOTEHTÄVÄ 3

Etsi toisessa kotitehtävässäsi valitsemissasi siirtotieratkaisuiissa käytetty koodaus- ja kanavointitapa. - WLAN käyttää kanavointina CDMA:ta. - 3G käyttää kanavointiin TDMA:ta.

KOTITEHTÄVÄ 3

Käykää tutustumassa vähintään viiden muun henkilön kotitehtäviin ja tehkää niistä lyhyt analyysi omalla sivulle (vahvuudet, heikkoudet, …) - Anna Ettanen: Oppimispäiväkirja oli tasapainoinen ja se ei hiipunut loppua kohden. Näki että Anna on oikeasti kiinnostunut aiheesta. - Kasper Halme: Luentojen tiivistelmät olivat todella tiiviit, jopa tiiviimmät kuin minulla ja se on lyhyt se. ;) Voi kysyä toimiiko kuinka hyvin oppimisen apuna. - Tommi Iiskonmäki: Hyvät tiivistelmät luennoista. Kotitehtäviin oli paneuduttu mielestäni erityisen huolellisesti. - Mikko Kansikas: Suppeammat luentotiivistelmät, sisälsivät lähinnä omat tärkeimmät oivallukset. Huolellisesti ja ytimekkäästi vastailtu. - Pulliainen Pauliina: Hyvät tiiviit ajatukset luennoista. Erittäin hyvää analyysiä kotitehtävissä!

ENNAKKOTEHTÄVÄ 4

Lukekaa wikissä pääsivulla kohdassa “linkkejä ja muuta materiaalia aihepiiriin” löytyvä WLAN -artikkeli ja pohtikaa kuinka tunneilla opetetut asiat suhteutuvat siihen.

Artikkeli kertoo uudesta standardista, jolla pyritään saamaan siirron tehokkuus uudelle tasolle niin, että pystytään siirtämään 7 GB/s. Tätä tiedonsiirtonopeutta tarvitaan pakkaamattoman Full-hd:n siirtoon. Kaksi standardia on kehitteillä 802.11ac ja 802.11ad. Tällainen siirtonopeus vie paljon kaistanleveyttä ja on mahollista, että se aiheuttaa ruuhkaa muuhun verkkoon. Tätä on ratkaistu sillä, että on otettu käyttöön uutta kaistaa.

Tämä liittyy luennon aiheista ainakin kanavointiin ja siirtoteihin. Itse asiassa melko mielenkiintoista!


Etsikää verkosta sivu tai pari, jotka esittelevät LTE-tekniikkaa (mobiiliverkko) ja pohtikaa mitä uutta kyseinen tekniikka tuo siihen mitä tunneilla on opetettu. Millaisia kysymyksiä aihepiiri herättää?

LTE-tekniikka on kehittynyt 3G-tekniikka, jota kutsutaan joskus myös 4G-tekniikaksi. Se kasvattaa siirtonopeutta ja vähentää esimerkiksi viiveitä. Aika jännä huomata, että pystyy jollain tavalla ensinnäkin seuraamaan artikkelia. Se oli ehkä kiinnostavin pointti.

http://fi.wikipedia.org/wiki/LTE

KOTITEHTÄVÄ 4

Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Kotonamme on pelkästään langatonta tekniikkaa, koska asumme alueella, jonne ei saada yhteyttä piuhan päähän. Anteeksi, tarkoitin toki, että siirtotie on johtimeton, koska johtimellisen kustannukset olisivat äärettömän kalliit. Olemme siis 3G-verkon varassa ja se tarkoittaa, että meillä siirtotienä on 3G-verkko. Sen tehokas käyttö on huomioitu protokollassa. Ajoittain pääsemme nauttimaan jopa tehokkaasta 4G-verkosta. Kanavointina 3G-verkossa on CDMA-tekniikka, joka mahdollistaa verkon tehokkaan käytön yhtäaikaisesti.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start