Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kysymykset: Kuinka suuren tiedonsiirtonopeuden LTE mahdollistaa 10 MHz:n taajuuskaistalla? Tarvitaanko valokuitu tulevaisuudessa jokaiseen kotiin? Mitä verkon virtualisoinnilla tarkoitetaan?

Kotitehtävä 2

Kotiverkossa käytetään 802.11ac WLAN:a ja 1000BASE‑T Ethernetiä. Kotiverkko kytkeytyy 1000BASE‑LX10 Ethernet valokuidulla paikallisen verkko-operaattorin jakamokytkimiin. Päätelaitteista iPad ja iPhone yhdistyvät lisäksi WCDMA/HSPA-tekniikan kautta teleoperaattorin tukiasemaan.

Kotitehtävä 3

Karjunen Suvi Hyvät luentoyhteenvedot. Kotitehtävät tehty esimerkillisesti. Suvi on käyttänyt hyvin aikaa myös itseopiskeluun.

Sini Nurmi Kuva oli ykköstehtävässä ehkä vähän vajaa. Kotitehtävät muuten tehty hyvin ja asiaa selkeästi reflektoitu omiin kokemuksiin.

Samu Linnimaa Luentoyhteenvedot melko suppeat. Ensimmäisen kotitehtävän kuva hyvin toteutettu.

Väisänen Ville Luentoyhteenvedoissa omaa pohdintaa. Kotitehtävät tehty hyvin.

Kokko Paula Ennakkotehtävät, kotitehtävät ja luentopäiväkirja OK. Erinomaiset sivut.

Kotitehtävä 4

Ensimmäisessä kotitehtävässä kuvatussa verkossa kanavointia käytetään palveluoperaattorin runkoverkossa. Valokuidussa käytetään WDM-kanavointia, eli samassa valokuidussa siirretään useita eri aallonpituuksia samaan aikaan.

Verkko-operaattorin MetroEthernet-verkossa on käytössä palvelunlaadun priorisointi eli QoS (Quality of Service), jolla taataan riittävän laadukas yhteys sitä eniten tarvitseville palveluille, kuten IPTV:lle.

Tietoa ei voida siirtää käytettävissä olevalla taajuuskaistalla enempää kuin mitä Shannonin teoreema sallii. Tämä aiheuttaa sen, että taajuudet ruuhkautuvat liikenteen kasvaessa. Etenkin maaseudulla tämä on ongelma, kun tukiasemat ovat etäällä toisistaan. Langattomat yhteydet helpottavat elämää, mutta tukiasemat tarvitsevat aina runkoyhteyden.

Viikottainen ajankäyttö

Luentoviikko 1: lähiopetus 4 h

Luentoviikko 2: lähiopetus 3 h

Luentoviikko 3: 0 h

Luentoviikko 4: 0 h

Tenttiin valmistautuminen + tentti: noin 5 h

Wikin wääntö 2 h

Yhteensä: 14 h