Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Viesti Portaalle: Pyydän anteeksi sitä että en tehnyt näitä tehtäviä silloin kun olisi pitänyt. Kuten sähköpostiviestissä silloin tammikuussa mainitsin olin jostain syystä saanut kuvan että näitä ei ollut pakollista tehdä, tiedä miksi sellaisin kuvan olin saanut. Ja nyttenkin on kestänyt jo puolitoista kuukautta ennen kuin edes pääsen tänne sivulle tekemään tätä tehtävää. Tätä ei ole ihan helpoin tehdä tietyssä mielessä näin jälkikäteen, mutta toivon että se kelpaa että pääsen kurssista läpi. En haluaisi hyväksytyn tentin jälkeen käydä kurssia uudestaan.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikka on termi josta tulee mieleen nimenmukaisesti tiedon liikuttamiseen liittyvät asiat. Internet ja sen sisältö. Tiedon tallennuspaikat ja siirtokeinot. Tiedonsiirron turvallisuus ja riskit. Matkapuhelimet ja muut viestittimet. Siirtotiet. Langallisuus ja langattomuus. Tietoliikennettä on käytännössä kaikki kommunikointi mitä ympärillämme tapahtuu jossa osapuolet keskustelevat apukeinon välityksellä matkasta riippumatta.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kommunikointi kahden kohteen välillä, miten toimiin yleisellä tasolla. Kuinka protokollat toimivat ja millaisia protokollia on tiedonsiirtämiseen.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kerrosmallit: OSI, TCP/IP, Prokollien toiminta.
 • Mitä opin tällä kertaa: Miten Internet periaatteessa toimii ja miten viestejä lähetetään kohteelta toiselle.
 • Jäi epäselväksi: Miten tieto siirtyy tarkalleen? Miten yhteys muodostetaan ja ylläpidetään?

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Protokollien tarkempi tutkinta. Standardit internetin suhteen. Siirtotiet ja niiden toiminta(Johtimellinen ja johtimeton). Tiedonsiirtosignaalit ja niiden ongelmat.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Siirtotiet ja signaalit.
 • Mitä opin tällä kertaa: Miten tieto siirtyy fyysisellä tasolla? Tarkennusta protokollien toimintaan.
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Signaalit, vuonhallinta ja virheenkorjaus, kanavointi.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Vuonhallinta ja kanavointi.
 • Mitä opin tällä kertaa: Miten tieto siirtyy? Kuinka varmistetaan että tieto siirtyy kokonaan ja oikeassa järjestyksessä. Millaisia signaaleja on olemassa ja miten ne eroavat toisistaa. Miten tieto pystyy siirtymään paikasta A paikkaan B, ilman että tiedonsiirtoväylät tukkeutuvat.
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Teleliikenne vs. Dataliikenne, yhteyden reititys, tiedonsiirron tukkeutuminen ja hidastuminen, solu-yhteydet sekä lähiverkko, sen tyypit ja sen toiminta.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Lähiverkko sekä reititys ja sen tärkeys.
 • Mitä opin tällä kertaa: Miksi nettiyhteys hidastuu? Miten matkapuhelin verkko toimii? Kuinka lähiverkko toimii?
 • Jäi epäselväksi: Millainen on kynnyköiden tulevaisuus?

Mitä opin kurssin aikana

Olen oppinut sen mitä tietoliikenne tosiasiassa on ja mitä siihen sisältyy. Lisäksi olen oppinut miten tieto siirtyy ja mitä tietä pitkin se voi siirtyä, miten lähiverkko, kännyköiden soluverkko tai langaton yhteys toimii. Myöskin muita näihin liittyviä asioita kuten kanavointia ja vuonhallintaa olen oppinut. Kaikkea en muista ulkoa eikä oikeastaan ole mikään tarvekan. Hulluksi siitä vain tulisi.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kuva on vähän pieni, mutta painamalla siitä saa vähän isomman version.

 • Langaton yhteys? Signaalit?

Kotitehtävä 2

Siirtotiet:

 • Koaksikaapeli, tv-signaaleja varten, ainakin omaan televisiooni.
 • Langaton yhteys, käytännössä radioaaltosignaalit kannettavien ja puhelimien nettiyhteydet.
 • Parikaapelit, johtimellinen lähiverkko.

Protokollat:

 • TCP/IP: Internet yhteydet tietokoneilla.
 • DVB-T: Digitaalisen televisiolähetyksen standardi, jota Eurooppa käyttää.
 • 802.11: Langattoman yhteyden standardi, joka on kehitetty lähiverkkoa varten. Melko samankaltainen 802.3 kanssa.

Kotitehtävä 3

 • Annika Nordgard: Sisällöllisesti ei pahemmin vikaa ja näkee että työtä on tehty. Pari pientä muotovirhettä asioiden sijoitteluun liittyen, mutta ei kriittinen ongelma, vähän vaikeuttaa lukemista kylläkin. Ajankäyttö tosin on merkkaamatta.
 • Jani Tuominen: Sisältöä on ja työtä tehty. Neljännen tehtävän kohdalla olisisi voinut olla kappaleisiin jako, sillä pitkää “tekstipalikkaa” on hankala lukea. Lisäksi sivun eri osioita on vaikea löytää. Koska kaikki on samalla fontilla. Sisällöllisesti ei ongelmaa.
 • Antti Eskelinen: Tehtävät tehty monipuolisesti ja jäsennelty hyvin. En näin äkkiä näe mitään suurta vikaa.
 • Henrik Valve: Asiat tehty melko suppeasti. Jäsennelty kylläkin järkevästi.
 • Jere Kaplas: Ei mitään erikoista. Vähän omaperäinen ratkaisu kolmatta tehtävää varten kylläkin. Jäsennelty hyvin eikä sisällössä ole pahemmin vikaa.

Kotitehtävä 4

 • 802.11: Langaton internetyhteys on tunnettu siitä että sillä on huomattavan rajallinen kaista ja tukkeutuu helposti. DSSS lähettää tietoa yhtenä signaalina jossa tieto on pilkottu pieniin paketteihin. Ongelmana on se että muut signaalit aiheuttavat häiriöitä. OFDM taas kanavoi tiedon omille kanavoilleen ettei signaalit häiritse toisiaan.
 • DVB-T: OFDM:n käyttö. Suunnitelty lähettämään tietoa yhteen suuntaaan.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6h Tehtävät: 1,5h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6h Tehtävät: 1h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 5h Tehtävät: 1h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 4h Tehtävät: 45min


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start