ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ raise your dongers ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ (╯°□°)╯︵ ┻━┻) ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ raise your dongers ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

1. Tiedon jako 2. tietoturva 3. päätelaitteet 4. Internet sovellukset 5. verkkolaitteet 6. pilvipalvelu

Ennakkotehtävä 2.

3G yhteys tarjoaa vähintään 384 kbps tiedonsiirtonopeuden. Suomessa UMTS-verkot (Universal Mobile Telecommunications System) käyttävät 900 MHz ja 2100 MHz taajuuksia. GPS taajuus siviilikäytössä on 1575,4200 MHz. WLAN yhteyden maksimisiirtonopeus on normaalisti 54 Mbit/s ja se toimii 2,4 Ghz taajuudella.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe: Kurssin sisältö, tehtävät, päämäärät, yleistä tietoa kurssista
  • Päivän tärkeimmät asiat: Protokolla, kerrosmallit, TCP/IP ja OSI
  • Mitä opin tällä kertaa: uusia käsitteitä
  • Jäi epäselväksi: osa käsitteistä ja piirroksista jäi epäselväksi

Luentopäivä 2:

-Päivän aihe: Protokollien toiminta, erilaisia kaapeleita, optinen kuitu, valokaapeli

-Päivän tärkeimmät asiat: Protokollan toiminta sekä eri kaapeleiden käyttösoveltuvuus

-Mitä opin tällä kertaa: Kaapelien käyttötarkoituksia, miten ne toimii

-Jäi epäselväksi: Joitakin käsitteitä

Luentopäivä 3:

-Päivän aihe: Signalien koodaustavat, kanavointi

-Päivän tärkeimmät asiat: Eri koodaustavat signaaleille

-Mitä opin tällä kertaa: Opin miten esim. TV toimii kanavoinnin avulla

-Jäi epäselväksi: ADSL:n toiminta

Luentopäivä 4:

-Päivän aihe: Kytkennät, reititys, tietoliikenteen ruuhkautuminen ja LAN-verkot

-Päivän tärkeimmät asiat: Reititys

-Mitä opin tällä kertaa: Miten tietoliikenteen ruuhkautumista voidaan välttää

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

kysymyksiä:

1. Mitä eroa on 3G ja 4G yhteyksillä?

2. Kuinka yksityinen Gmail oikeasti on?

3. miten WLAN toimii?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Protokolla on yhteyskäytäntö, jolla määritellään miten tieto siirretään verkossa paikasta toiseen. Protokolla on eräänlainen sovittu kieli, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ymmärtävät. Kieli sisältää määrittelyt keskustelun aloitukselle, lopetukselle ja tietokoneiden väliselle vuoropuhelulle.

TCP/IP-protokolla (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on itse asiassa useammasta protokollasta muodostunut protokollaperhe. TCP/IP-protokolla mahdollistaa tietokoneessa esimerkiksi WWW:n selaamisen ja erilaisten pääteyhteysistuntojen ottamisen etäkoneeseen. Tietokoneeseen on siis asennettava TCP/IP-protokolla ja sen tarvitsemat määritykset ennen koneen liittämistä verkkoon.

TCP/IP-protokolla muodostuu kolmesta osasta ja se toimii pääpiirteissään seuraavalla tavalla. Tietokoneessa käytettävän ohjelman protokolla (esim. FTP) määrittelee varsinaisesti verkossa siirrettävän datan muodon. Kun halutaan siirtää tavaraa tietokoneelta toiselle, niin TCP-protokolla määrittelee miten siirros on tehtävä ja huolehtii tiedon luotettavasta siirrosta. Varsinainen tiedonsiirto tapahtuu kuitenkin IP-paketteina IP-protokollan mukaisesti.

TCP/IP-protokollaperhe sisältää muun muassa protokollat tiedostojen siirtoon FTP (File Transfer Protocol) ja sähköpostin lähettämiseen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Kotitehtävä 3

Kasper Halme

Kuva oli siisti ykköstehtävässä. Lyhyt ja ytimekäs, tietoa voisi tosin olla hieman enemmän toisessa kotitehtävässä.

Sakari Laine

Vähän enemmän tietoa, hyvä että löytyy lähde toiseen kotitehtävään.

Hietanen Hannes

Tehtävät ovat vielä vähän kesken. Ei kommentoitavaa.

Eetu Turunen

Paljon tietoa. Paljon taitoa. Kuvaan panostettu. Siisti ulkoasu. Mies tietää mistä puhuu. Ei heikkouksia

Ville Tele

Ensimmäinen kuva oli siisti ja hyvin tehty, informaatiosisältö oli hyvä. Toinen kuva oli aivan liian suuri, eikä näkynyt näytöllä samanaikaisesti scrollaamatta sivulle. Lisäksi ei oltu panostettu yhtä paljon kuvaan, kirjoitus oli epäselvää.

Kotitehtävä 4

Tarkastellaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Valitsin radion ja television. Kummankin laitteen käyttämä siirtotie on hyödynnetty tehokkaasti jakamalla taajuusalue useaan alueeseen (FDMA, (engl. Frequency Division Multiple Access)). Jokaisella taajuusalueella on oma tv- tai radiokanavansa. Radio- ja tv-lähetykset toimivat sillä periaatteella, että käyttäjä ei kommunikoi lähettäjän kanssa, joten verkon tukkeutumista ei tarvitse huolehtia. Tietoliikenteen tehokkuus on täten kanavoinnin ansiota.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

kotitehtävät: 2h

  • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6h

kotitehtävät: 2h

  • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6h

kotitehtävät: 1h

  • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6h

kotitehtävät: 1h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start