Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on tänä päivänä joka hetkessä läsnä tavalla tai toisella. Perinteisesti tietoliikenne on tunnettu olevan tiedon välittämistä tietokoneiden välillä. Tietokoneet ovat nykyisin paljon laajempi käsite, päätelaite. Näitä päätelaitteita tietokoneiden lisäksi ovat mm. Padit, älypuhelimet, televisiot, mediasoittimet, navigaattorit.

Oma maailmansa tietoliikenteessä on sulautettu maailma. Tiedonsiirto väylänä usein CAN. Älytekniikan myötä koneet ja autotkin on liitetty eri verkkoihin eri asioiden kanssa. GPS-navigaattorin, TMC-tieliikenne, sää-ilmatieteenlaitos jne ovat tietoja ja tiedonlähteitä mitä hyödynnetään. Lisäksi etenkin työkoneissa on hyödynnetty kauko-ohjausta, missä valvomoista saadaan ohjattu koneita. Kuva ja ohjaussignaali liikkuu lähiverkoista työkoneisiin, lyhyemmillä matkoilla bluetooth tai vastaava tekniikka välittää tiedon.

Varautuminen on tärkeä osa yhteyskuntaa. Kyber-uhat ovat jokapäiväistä, mihin tulee varautua. Tietoturva, tiedon saatavuuden varmistaminen, jos toinen verkko kaatuu. Tietoliikenne varmistetaan usemman reitin kautta kuten mobiiliverkot, satelliitit, kiinteätverkot jne.

Kotona on yhä enemmän tietoliikennettä. Tulostimet, radio, stereot-vahvistin, TV, puhelimet, Padit, sauna, asunnon lämmitys, elokuva vuokraamot,internet-sovellut (youtube,some), julkiset ja privaatit pilvet, asunnon valvonta/hälytykset jne. kaikki tieto on yhdistettävissä yhä enemmän ja hallittavissa mobiilipäätelaitteilla.

Muutamia lisäksi termejä: TCP/IP, UDP Erikoisverkot esim. VIRVE (viranomaisverkko), turvallisuusverkko RFID, NFC IAM, palomuurit, verkkolaitteet, IpSec, VPN Etäluettavat laitteet, kuten yllä mainitaan kodin hälytysjärjestelmä, lämmitys..

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe: Kurssin aloitus, kerrosmallit, protokollat
  • Päivän tärkeimmät asiat: Termistö/käsitteet, Kerrosmallit, protokollat
  • Mitä opin tällä kertaa: Suurin osa oli kertausta, monet asiat palautuivat mieleen. Kerrosmallin läpikäynti vaiheittain oli hyvää kokonaisuuden kannalta, monet termit olivat unohtuneet ja muutama uusikin tuli.
  • Jäi epäselväksi: Miksi kurssi ei käytä Moodlea, kuten muut kurssit :)

Luentopäivä 2:

* Aihe: Protokollat, standardointi, siirtotiet * Tärkeimmät asiat: Protokollat, niiden merkitys sekä siirtotiet. * Mitä opin: osa oli kertausta, asiat palautuivat mieleen lisäksi oli paljon uutta asiaakin sekä uusia käsitteitä mitkä aukesivat. Siirtoteiden etenkin langattomat oli hyvä kokonaisuus. * Jäi epäselväksi: odotuksiin nähden ei mikään.

Luentopäivä 3:

* Aihe: data ja tietokone kommunikointi, ohjausprotokollat, kanavointi * Tärkeimmät asiat: Tärkeimmäksi koin itseni kannalta kanavointiin liittyvät asiat, joka yli hyvä osuus. * Mitä opin: Kanavoinnin tavat, toimintaperiaatteet. * Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 4:

* Aihe: Pakettikytkentä, piirikytkentä, reititys, mobiiliteknologiat * Tärkeimmät asiat: Paketti ja piirikytkentä, mobiili asia * Mitä opin: Kertauskena pekatti ja piirikytkentä, soluverkko * Jäi epäselväksi: Ongelmana kaikkien luentojen suhteen hieman materiaalien kielen muuttominen välillä kalvoittain. Termistön kannalta olisi ollut parempi, käyttää vain yhtä kieltä (Eng).

Mitä opin kurssin aikana

Kurssi oli mielestäni hyvä kertaus itselleni, lisäksi opin ja päivitin omaa osaamistani monilta osin. Tärkeimmiksi aihealueiksi koin protokollat sekä langattamot tiedonsiirto tekniikat/teknologiat, koska nämä ovat työni kannalta enitin eteeni tulevia asioita, joiden osaamisessa on ollut tarpeita. Kokonaisuudessa kurssinsisältö oli aika laaja ja osin aika yksityiskohtiin menevä, mikä mielestäni oli tarpeetonta, koska pääaineena tietojohtaminen.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kotitehtaevae1_teemul.pdf

Tiedonsiirto eri järjestelmien välillä? Mahdollisuudet, esteet jne? Tietoliikenteen turvallisuus “kotiverkossa”, pilvipalveluissa ?

Ennakkotehtävä

Kiinteä yhteys on kaapelimodeemiratkaisu, nopeus 10/2Mbit/s. OSa laitteista on kiinni kapeelimodeemisssa langattomasti, riippuen laitteesta teoreettinen nopeus: WLAN-standardia 802.11b tukevat 11 Mbps tai 802.11g 54 Mbps. Kiinteä lähiverkon rajoite käytännössä ulospäin suuntautuvan yhteyden nopeus. Kotiverkkoon yhteydessä ulkopuiolelta pääsääntöisesti 3G yhteyden kautta, jonka teoreettinen nopeus 42Mbit/s, tosin kaapelimodeemin sisääntulo2M rajoitttaa tätä, lisäksi langattomissa yhteyksissä ei päästä noihin nopeuksiin.

Kotitehtävä 2

Ulospäin kaapelimodeemi (koaksiaalikaapeli). Lähiverkko ethernet (lähiverkko, parikaapeli) tai wlan (langaton).

TCP/IP protokollat sisäverkossa ja ulospäin. DNLA protokolla viritinvahvistimen välillä. (dnla.org) Verkkokovalevy (NAS) NFS ja CIFS -protokollilla WLAN protokolla langaton yhteys. (http://www.ieee802.org/) DHCP, tehtävä on jakaa IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille. (https://tools.ietf.org/html/rfc1531) UDP eli User Datagram Protocol on IP:n päällä toimiva tiedonsiirtoprotokolla, etenkin media siirtoon. (http://tools.ietf.org/html/rfc768) HTTP, tiedonsiirto protokolla TCP/IP verkossa FTP, tiedonsiirot protokolla kahden tietokoneen välillä.

Ennakkotehtävä

Langaton (WLAN), CSMA/CA on tietoliikenteen siirtotien varausmenetelmä, jolla useat lähettävät tietokoneet jakavat samaa siirtotietä. CSMA/CA on perinteinen IEEE 802.11 -verkkojen (WLAN) tapa jakaa verkko käyttäjien kesken. Kiinteä yhteys CSMA/CD kanavointi.

Kotitehtävä 3

Tutkiessa muiden tehtäviä, huomasin että kotiverkot on monella kohteena. Kotiverkoissa yhtenevä asia oli laajakaista yhteys ja jaettu sisäinen verkko (TCP/IP). Monella oli viittaus pilvipalveluihin, joko privaatteihin tai ulkoisiin, kuten Google. useampi oli pohtinut laajemmin erilaisia laitteita, kuten media toistimet (TV, Digiboxi, äänentoisto…), joita ohjataan ja tietoa jaetaan langottamisto älypuhelimien ja tablettien avulla.

Osa oli todella kattavasti hakenut protokollia, siirtoteitä jne. Toisilla taassen oli vain perusteet. Kokonaisuutena mielestäni hyviä kaikki esitykset. Yhdessäkään esityksessä ei tuotu esiin yhteyksiä työverkkoon/-palveluihin, silti uskon monella olevan yhteyskotiverkosta työverkkoon, itselläni se ei tosin ole mahdollista. Esityksissä oli todella vähän mitään erikoisuuksia tai jotain itselleni tuntematonta laitetta, teknologiaa.

Ennakkotehtävä

LTE on nopea 3G ja 4G verkoissa toimiva tiedonsiirtotekniikka. LTE:ssä verkon arkkitehtuuria on myös yksinkertaistettu, mikä lyhentää viiveitä tiedonsiirrossa ja vähentää kustannuksia. Lisäksi LTE:ssä on mahdollista luoda maantieteellisesti suurikokoisia soluja , ja toisaalta tiedonsiirto on mahdollista myös nopeasti liikkuvissa ajoneuvoissa, mikä on suuri hyöty ihmisten kokoajan lisääntyvään liikkumiseen ja työnskentelytapojen muutokseen. LTE:n käyttöönottoa helpottaa myös sen joustavuus, sillä standardi tukee monia taajuusalueita.

Kotitehtävä 4

Monesti kotiloissa tehokkuus jää sivuseikaksi, koska osaaminen monesti ei riitä sitä pohtimaan. Hankitaan vain tehokkaampia laitteita, nopeampia yhteyksiä jne. Kaapelimodeemi on normaali kotikäyttäjän kannalta tehokas, nopeutensa suhteeen sekä siinä hyödynnettävän ”TV-antenni”, koaksiaalikaapelia. Heikkoutena on tietoturvaan ja luotettavuuteen liittyvät asiat, koska monesti kaapeliverkko vanha ja signaalit heittelevät. Kyseessä tässä tapauksessa on kanavoinnista, datayhteys ja TV-kuva erotetaan kaapelimodeemilla tai sitten molemmat siirretään digitaalisesti erlliseen TV-laitteeseen , missä yhteysjaetaan TV-kuvan ja laajakaista yhteyden välillä. Langattomissa yhteyksissä TDMA kanavointi on normaalisti käytössä, jolla aika perusteisesti jaetaan kaista.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h Ennakkotehtävä / kotitehtävät: 4h Materiaalin kertaus: 1h

  • Luentoviikko 2

Luentojen materiaaliin perehtyminen 4h, Kotitehtävät 2h, Wikin kanssa taistelu 2h

• Luentoviikko 3 Luentojen materiaaliin perehtyminen 3h, Ennakko-/Kotitehtävät 3h

• Luentoviikko 4 Luentojen materiaaliin perehtyminen 3h, Kotitehtävät 1h, Wikin kanssa taistelu 1h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start