meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on tiedon ja informaation siirtämistä eri laitteiden välillä. Liikenne voi tapahtua fyysistä linjaa pitkin (esim. adsl-internet yhteys), tai langattomasti (matkapuhelimen yhteydet). Tietoliikenteen kehittyminen on mahdollistanut monia uusia sovelluksia niin kuluttaja- , kuin yrityskäytössäkin (internet, facebook, 3g/4g, gps).

Ennakkotehtävä 1.

 • Internet
 • Tietokoneiden/muiden laitteiden liittämistä verkoksi
 • Server ↔ host
 • Kiinteä / langaton
 • Kehitys ollut nopeaa
 • Ethernet / kaapeli / Adsl

Ennakkotehtävä 2.

 • Tekniikka/palvelu Nopeus Taajuus
 • Kaapelilaajakaista 8m/1m
 • 3G Max 21m 900MHz
 • GPS 1575,4200 MHz
 • WLAN 100–200 Mbit/s 2.4 GHz

Ennakkotehtävä 3.

 • WLAN käyttää taajuuskanavointia (FDMA)
 • 3G Aallonpituus- ja koodinjakokanavointi (WCDMA)
 • Ethernet Manchester

Ennakkotehtävä 4

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Tietoliikenteeseen kuuluu muutakin kuin tietokoneiden väliset yhteydet. Kerrosmalli (OSI ja TCP/IP ja niiden väliset erot).

Luentopäivä 2: Protokollat (+segmentointi, virheenkorjaus), mihin tarvitaan ja miten toimii. Standardit ja niiden valtava määrä. Siirtotiet (johtimelliset, johtimettomat).

Luentopäivä 3: Analoginen ja digitaalinen signaali, modulaatio ja koodaustavat. Virheiden seuranta ja korjaus. Verkolta vaadittavat ominaisuudet (reititys, vuon valvonta jne.). Kanavointi.

Luentopäivä 4: Piiri- ja pakettikytkentä. Reititysstrategiat (fixed, flooding, random, adaptive). Verkon tukkeutuminen ja siitä toipuminen. Mobiiliverkot.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia sekä siirtoteitä. Pohtikaa ensin millaisia siirtoteitä valitsemanne järjestelmät käyttävät ja millaisia protokollia niissä on käytössä. Pyrkikää löytämään 3 esimerkkiä molemmista.Protokollien osalta etsikää myös missä protokolla on määritetty ja mahdollisesti linkki kyseiseen määritykseen.

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Käykää tutustumassa vähintään viiden muun henkilön kotitehtäviin ja tehkää niistä lyhyt analyysi omalla sivulle (vahvuudet, heikkoudet, …)

 • Anna Ettanen Kaikki tehtävät tehty huolella ja paneutuen. Luentoyhteenvedoissa asiat on käyty läpi erittäin yksityiskohtaisesti. Tekstin seassa voisi olla muutama kuvakin.
 • Anniina Fagerstrom Kotitehtävät tehty huolella ja kuviakin käytetty. Luentoyhteenvedot ja ennakkotehtävät kuitenkin puuttuvat(?)
 • Ville Väisänen Laajat luentoyhteenvedot ja katsaus koko kurssiin. Kotitehtävistä näkyy asiantuntemus.
 • Eetu Turunen Yhteenvedot tässäkin kattavia, mutta kaikki kotitehtävät eivät yllä aivan samalle tasolle.
 • Reino Simola Tehtäviin on vastattu lyhyesti ja ytimekkäästi. Kuvasta plussaa.

Kotitehtävä 4

WLAN-verkon toimintaan vaikuttaa etäisyys, esteet ja taajuuksia käyttävät laitteet. Paras suorityskyky saavutetaan käyttämällä taajuuskanavointia (FDMA)

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 3 h, Omatoiminen opiskelu: 1.5h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 4 h, Omatoiminen opiskelu: 1h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 2 h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 2 h

 • Tenttiin valmistautuminen ja wikin viimeistely: 15h

Pääsivulle