Jesse Lankinen

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1:

Minun näkemykseni mukaan tietoliikenne on tiedon siirtämistä paikasta toiseen eri laitteiden välillä. Tietoa voidaan siirtää langattomasti tai sitten myös perinteisesti fyysistä linjaa pitkin. Tietoliikennettä hyödyntävistä laitteista ensimmäisenä tulee mieleen tietokoneet ja puhelimet sekä esimerkiksi iPad.

Käsitteistä tulee esimerkiksi mieleen Internet, 3G ja 4G, GPS, Bluetooth sekä WLAN.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe: Johdatus tietoliikenteeseen, kerrosmalli, protokolla
  • Päivän tärkeimmät asiat: Tietoliikenne yleisesti, kerrosmalli (OSI ja TCP/IP), protokollan toiminta ja tehtävät

Luentopäivä 2:

  • Päivän aihe:
  • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Mitä opin tällä kertaa:
  • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start