Sakari Laine

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikka on erittäin olennainen osa nyky-yhteiskuntaa ja sen osaaminen on positiivista. Kokemukseni tietoliikennetekniikasta ovat kuitenkin kasuaalin kuluttajan tasoa. Uusien termien tulva kuitenkin tekee aihealueesta kovin hankalan perehtyä kylmiltään. Jotkin termit, kuten TCP/IP ja LAN olivat valmiiksi tuttuja.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssiin perehdyttäminen, tietoliikennetekniikan perusteita, kommunikointimalli ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: TCP/IP ja OSI, jotka kuuluvat 3-kerrosmalliin. Lisäksi kuinka protokollat liittyvät toisiinsa.
 • Mitä opin tällä kertaa: PDU:n toimintaa ja 3-kerrosmallia.
 • Jäi epäselväksi: Syvempi tietotaito protokollista ja termeistä.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Standardit, tiedonsiirto
 • Päivän tärkeimmät asiat: Standardisovellukset, optisen kuidun toiminta, langaton tiedonsiirto
 • Mitä opin tällä kertaa: Johdot eroavat toisistaan perustekniikoiltaan huomattavasti
 • Jäi epäselväksi: Luennon loppuosa

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Siirtotiet, linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Siirtoteiden koodaus, virheen tarkistus ja signaali
 • Mitä opin tällä kertaa: Tiedon koodausta, virheen korjausta, kanavointia, bittisiirtymää, analoogisuuden ja digitaalisuuden erot, modulaatiot
 • Jäi epäselväksi: PC

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Reitittimet, ruuhkautuminen, eri verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: Päivän aiheiden soveltaminen käytännössä
 • Mitä opin tällä kertaa: Solmukohtien merkitys, reitityksen perusteet
 • Jäi epäselväksi: Termistö

Mitä opin kurssin aikana

 • Tietoliikennetekniikan perusteita
 • Verkon infrastruktuuria
 • Verkon perusperiaatteita

Kotitehtävät ja ennakkotehtävät

Kotitehtävä 1

Oman kodin tietoliikennetekniikkaan kuuluvat verkot ja yhteydet:

Kolme kysymystä:

 • 1. Millä tarkalla taajuudella kukin toimii?
 • 2. Miksi WLANin nopeudet ovat kovin alhaisia?
 • 3. Miksi download-nopeus on korkeampi kuin upload-nopeus?

Ennakkotehtävä 2

Ks. edellisen tehtävän kuva.

Kotitehtävä 2

IP eli Internet Protocol on eri päätelaitteita verkkoon yhdistävä protokolla ja se hoitaa IP-tietoliikennepakettien toimittamisesta perille Internet-verkossa. IPv6 on päivitetty versio IP:stä, ja se tuli tarpeeseen solmujen loppuessa kesken IPv4-protokollan rajoittuneisuuden vuoksi. IP hallinnoi internet-puolta TCP/IP-yhdistelmässä. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol

Ennakkotehtävä 3

ASDL on yleinen tiedonsiirtoratkaisutapa kotikäyttöisessä internetin käytössä. Tekniikka perustuu epäsymmetrisyyteen: download-nopeus on jopa 10-kertainen upload-nopeuteen verrattuna. ASDL käyttää DMT-modulointitekniikkaa ja ASDL perustuu korkeille taajuuksille.

Kotitehtävä 3

Manninen Eemeli

Tehtävät tehty siististi ja tiiviisti, turhat asiat karsittu pois. Sivun loppuun sijoitettu yllättävä graafinen taideteos piristi.

Linnimaa Samu

Oleelliset asiat kerrottuina. Ehkä hienonhienona heikkoutena pintaraapaisua syvempi puuttuminen.

Niiranen Laura

Ehdottoman vahvasti täytetty sivu, lyhenteet selitettyinä tuo lisämausteen sivun täydellisyydelle. Ei heikkouksia.

Manninen Laura

Kattavasti ja laajasti tiivistetty oleelliset asiat. Ei oleellisia heikkouksia.

Mikkola Mette

Harvinaisen yksityiskohtaisesti selostettu asiat. Tehtävät hipovat täydellisyyttä. Ei heikkouksia.

Kotitehtävä 4

Tarkastellaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Valitsin radion. Jokaisella radiokanavalla on oma taajuusalueensa, joten päällekkäisyyttä lähetyksissä ei tule. Ruuhkautuminen on epätodennäköistä; radioliikenne on vain yksisuuntaista. Kuitenkin radiolähetystä voidaan häiritä lähettämällä samalla taajuudella olevaa häiritsevää lähetystä, mutta se vaatisi häiritsevältä lähteeltä enemmän tehoa kuin häirittävällä lähteellä on.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h, kotitehtävät: ½ h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h, kotitehtävät: 1½ h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h, kotitehtävät 1 h


Pääsivulle