meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on yksinkertaisesti tiedon siirtämistä paikasta toiseen, nykyaikana useimmiten Internetin kautta. Tietoliikenteestä tulee minulle mieleen lähinnä Internet, puhelimet, sosiaalinen media, televisio, radio ja GPS. Postiakin voisi ajatella tietoliikenteenä, eihän aina tietoa voity siirtää sähköisesti ja lähetetäänhän vieläkin kirjeitä sun muita ilmoituksia postin kautta. Käsitteitä, asioita, kokonaisuuksia: tiedonsiirto, internet, sähköinen viestintä, radiotekniikka, GPS

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe:

Johdatus tietoliikennetekniikkaan, tietoverkon eri “osien” tehtävät ja kommunikointi keskenään, Kerrosarkkitehtuuri (Tietoliikenteen protokollat OSI ja TCP/IP)

  • Päivän tärkeimmät asiat:

Tietoliikenteen yleistetty kommunikointimalli ja kerrosarkkitehtuuri.

  • Mitä opin tällä kertaa:

Tietoliikenteen kommunikointi voidaan yleistää kolmeen osatekijään, verkko-, kuljetus- ja sovelluskerrokseen. Protokollat määräävät miten nämä kerrokset kommunikoivat keskenään: kun kerrokset lähettävät tietoa toisilleen, mukana datan lisäksi lähetetään paketteja protokollan ohjausinformaatiota PDU (protokollan tietoyksikkö) TCP/IP ja OSI eroavat siinä, että OSI on yleistetty modulaarinen protokolla, jossa muutokset yhdellä kerroksella eivät vaikuta muihin kerroksiin. Tämä

  • Jäi epäselväksi:

Terminologiaa hieman kerrattava, uusia termejä on sen verran paljon.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. http://postimg.org/image/tppbq5wdf/ Miten kaksi puhelinta kommunikoivat keskenään? Miten tieto siirtyy kahden tietokoneen välillä kun niillä esimerkiksi pelataan shakkia? Miten GPS-paikannus toimiii?

Ennakkotehtävä, luento 2

GPS-siviilitaajuus on 1575.42 MHz. GPS signaalissa tieto siirtyy vaihemoduloinnin avulla, 1023 000 “chip”:iä millisekunnissa. Nimitys “chip” on GPS-taajuudessa käytössä bitin sijasta, sillä taajuudella itsessään ei siirretä GPS-signaalin tapauskessa informaatiota. 3G-verkkojen taajuus Suomessa on 900MHz - 2100MHz välillä, ja datanopeus 0,4Mbit/s - 42Mbit/s välillä. (42Mbit/s teoreettinen maksimi, käytännössä maksimi on noin 20Mbit/s) WiFi taajuus 2,4GHz - 5GHz, tiedonsiirron nopeus maksimissaan 54Mbit/s Ethernet(Olet. Lasikuitukaapeli) 100Mbit/s - 1Gb/s Radion FM-taajuus 87,5MHz - 108,0MHz, kantaa dataa noin 1187,5 bittiä sekunnissa

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start