meta data for this page
  •  

Tuukka Koivisto

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on tiedon siirtämistä paikasta toiseen. Internet on mahdollistanut maailmanlaajuisen tietoverkon, jossa tietokoneilla pystyy lähettämään dataa toisille tietokoneille, mitkä ovat kytkettyinä kyseiseen verkkoon. Erinäiset protokollat mahdollistavat tiedon lähettämisen hallitusti, jolloin tieto saadaan verkon kuljettamasta singaalista koottua haluttuun muotoon.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Olen kurssilla toista kertaa ja ennestään muistin suurimman osan asioista. Muistui mieleen tietokoneiden käyttämä kolmikerrosmalli tietoliikenteessä. Ylimmällä taso, sovellustaso, käyttää tietoa, keskitaso huolehtii ylimmän ja alimman tason keskustelusta, alin taso hoitaa tiedon lähettämisen ja vastaanottamisen.

Tietokoneilla on IP osoite jonka mukaan tieto osataan lähettää oikeaan paikkaan. Sovelluksien osoitteina toimii portit, jotta vastaanotettu data osataan antaa oikealle sovellukselle. Päivän tärkeimpänä asiana pidin protokollia, jotka määrittelevät tiedon lähetysmuodon, jotta vastaanottava osapuoli osaa lukea sen.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Dropbox palvelun käyttö omassa ympäristössäni (kotitietokone, älypuhelin, koulun tietokoneet) ja kansioiden jakaminen kavereiden kanssa.

  1. Kuinka työpöytäsovelluksen ja Dropbox palvelimen synkronointi toimii?
  2. Miten palveluntarjoajan yhteydet kestävät massiviista tiedostonsiirtoa?
  3. Miten käyttäjäntunnistus järjestetään tällaisissa työpöytäsovelluksissa istunnon aikana?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 4 h

Kotitehtävät: 3 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle