meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Ensimmäisenä tietoliikenteestä tulee mieleen datan siirtäminen paikasta toiseen. Tietoni ja taitoni liittyen tietoliikenteeseen ja sen tekniikkaan ovat aika huonot, ihan perusasiat tiedän, mutta siihen se melkein jääkin. Toivottavasti kurssin aikana hahmotan perusasiat ja kokonaiskuvan tietoliikennetekniikasta ja sen eri variaatioista. Aiheena kuitenkin sellainen, että ei se tulevaisuudessa ainakaan tule vähenemään ja sen käyttö jokapäiväisessä työ- ja siviilielämässä tulee koko ajan tärkeämmäksi. Ensimmäisenä mieleeni tulee viime aikoina julkisuudessa tietoliikenteeseen liittyviä asioita ovat olleet mm. pankkipalveluihin liittyvät ongelmat ja tietoliikenneratkaisut. Enemmän tai vähemmän tuttuja termejä liittyen tietoliikenteeseen mm. GPS, RSS, IP.

Ennakkotehtävä 2.

DNA Laajakaista kaapeliyhteys: 110mbit/10mbit, Thomson TCW770, 802.11n teoreettinen nopeus 300 Mbit/s, nopeus käytännössä 50-60 Mbit/s käytettäessä 2,4 GHz taajuutta

iPhone 5: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (kaistat 1, 3 ja 5) 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2,4 GHz ja 5 GHz, DC-HSDPA – liikenne verkosta laitteelle max. 42 Mbit/s

GPS: L1 taajuus (1575,4200 MHz), L5 (1176,4500 MHz)

Ennakkotehtävä 3.

Kanavointitapa: Wlan 802.11 CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance

Koodaustapa: BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM

Kanavointitapa: CDMA, tarkemmin W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access

Koodaustapa: FHSS

Kanavointitapa:

Koodaustapa:

Ennakkotehtävä 4.

WLAN-artikkelissa ainakin kerrotaan, miten lähitulevaisuudessa langattomien verkkojen siirtonopeudet nousevat merkittävästi mm.802.11ac ja 802.11ad. Antennien määrä lähettimissä ja vastaanottimissa ja kaistanleveidet ovat keskeisessä roolissa tässä kehityksessä. Taajuusalueet taas saattavat aiheuttaa ongelmia, mutta tulevaisuudessa terahertzin taajuusalue saattaa avata uusia ovia kehityksen suhteen. Nopeat langattomat lähiverkkotekniikat, kuten 802.11ac, 802.11ad, 802.11n ja terahertsin määrä kasvaa tulevaisuudessa. Löysin artikkelista tuttuja termejä, joita on käsitelty luentomateriaaleissa, kuten antennien keilamuodostus, verkkotyypit ja taajuusalueet. Ymmärrän artikkelia hieman paremmin nyt kun olen lukenut luentomateriaaleja, joten artikkeli liittyy keskeisesti kurssiin ja sen oppimistavoitteisiin.

LTE-tekniikka on edistynyt 3G-tekniikka, jossain yhteyksissä myös kutsutaan 4G-tekniikaksi. Käytetään OFDM- ja SC-FDMA-tekniikkaa datansiirtoon. MIMO-tekniikka parantaa tiedonsiirron luotettavuutta ja mahdollistaa suuremman tiedonsiirtonopeuden.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja:

http://www.tietokone.fi/artikkeli/uutiset/iphonella_surffailu_nopeutuu_vihdoin_lte_tuki_suomeen

http://www.3t.fi/artikkeli/uutiset/teknologia/nsn_huippunopea_lte_advanced_tulee_vaivihkaa

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

En päässyt ikävä kyllä ensimmäiselle luennolle, mutta nyt luentomateriaali opiskeltuani, itse koin mielenkiintoiseksi mm. kommunikointimallit eli miten informaatio kulkee kahden osapuolen välillä. E-mail/puhelinesimerkki selvensi minulle ainakin paljon mistä puhutaan ja käytännönesimerkki toi aiheen konkreettiselle tasolle. Usein tulee läheteltyä mm. e-mailia, mutta ei tule mietittyä miten se informaation siirto oikeasti tapahtuu. Tiedonsiirtotyypit ja eri verkkomallit (WAN, PAN, LAN, MAN) olivat minulle ainakin hyödyllisiä tietää. Hyvä, että lähdetään liikkeelle ihan peruskäsitteiden omaksumisesta. Epäselväksi jäi mm. OSI ja TCP/IP osio. Tunnilla olo olisi varmaan auttanut ymmärtämään paremmin, luentodioista opiskelu jättää minulle ainakin useita kysymyksiä avoimeksi. Tietysti lähtötaso tuolle aihepiirille on minulla aika kehno. Yhteenveto PP tiivisti kylläkin aika hyvin 1.luennon pääpiirteet.

Luentopäivä 2:

Toisella luentokerralla tuli minulla todella paljon uutta asiaa mm. protkollat ja niiden rakenne, standardointi, siirtotiet johtimelliset/johtimettomat ja data- ja tietoliikenneyhteydet. Melkein kaikista luentodioissa mainituista asioista olin kuullut, mutta syvempi tieto niistä ja niiden rakenteista henkilökohtaisesti puuttui. Varsinkin johtimelliset/johtimettomat siirtotiet kiinnostivat, koska ne ovat koko ajan käytössä, mutta niidenkin toimintaa ei ole tullut niin tarkasti ajatelluksi. Mm. erilaisten kaapelien rakenne ja toiminta oli uutta ja mielenkiintoista. Digitaalisen ja analogisen signaaleihin liittyvät taajuudet ja aallot vaativat hieman sulattelua. Kiteytettynä tällä kerralla käydyistä asioista olin melkein kaikista kuullut ja termin osittain tiesin, mutta muuten kaikki oli uutta asiaa minulle.

Luentopäivä 3:

Ensimmäisen kerran tällä kurssilla pääsin paikan päälle ja melkein kaikki käsitellyt asiat olivat uutta minulle mm. signaalin koodaus tekniikat, tiedonsiirto ja sen virheiden korjaaminen ja kanavointi. Kanavointi oli ehkä tuntien mielenkiintoisin aihe ja siitä uskoakseni ymmärsin joitain tärkeitä pointteja. Tiedonsiirtoon liittyvien virheiden korjaaminen tuntui hieman vaikealta asialta, jota pitää käydä läpi ymmärtääkseni sen.

Luentopäivä 4:

Todella paljon uutta asiaa taas minulle mm. eri kytkentätyypit, reititys, matkapuhelinverkko. Matkapuhelin verkkoon ja LAN-verkkoon liittyvät asiat koin mielenkiintoisimmiksi, koska ne ovat päivittäisessä käytössä myös omassa elämässä. Kaiken kaikkiaan luentomateriaaleja luettuani läpi, minulla on todella paljon uuden asian sisäistämistä edessä. Tavoitteenani ei ole edes ymmärtää kaikkia yksityiskohtia, kunhan sisäistäisin asiakokonaisuudet.

=== Kotitehtävä 1 ===

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kotitehtaevae_1._mikko_kansikas.docx

=== Kotitehtävä 2 ===

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

DNA Laajakaista Protokolla: RFC 1483 Bridged, VPI: 0, VCI: 33 http://www2.dna.fi/tekniset-tiedot Siirtotie:

iPhone5: Protokolla: IMAP Siirtotie: GPRS, UMTS, HSDPA

GPS: Protokolla: ANT Siirtotie:

=== Kotitehtävä 3 ===

Kovalainen: Todella laadukas ja asiantunteva ote asiaan, huomaa että osaa hyvin opiskeltavat asiat

Malkki: Selkeä ja ytimekkäästi selitetty kaikki tarvittava tieto

Kähkönen: Muutama tehtävä vielä puuttuu, mutta muuten hyvä ja selkeä, ei ehkä niin paljon tietoa kuin edellä mainituilla

Karjunen: Pari tehtävää vielä uupuu, muuten hyvä, plussaa kotitehtävä 1 kaaviosta

Koskela: Laadukas kokonaisuus, tässä myös hienoa ja selkeyttävä kaavio

=== Kotitehtävä 4 ===

WLAN taajuus noussut 2,4 ghz → 5 ghz ja kaistanleveys myös noussut. Modulointitekniikat ja siirtotie ovat myös kehittyneet.

3G-verkon nopeus kasvanut ja 4G:ssa vielä enemmän. Taajuusalueet ja kaistanleveydet kehittyneet.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle