Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävä 1

Tietoliikenne merkitsee kaikkea dataa, joka liikkuu joidenkin pisteiden välillä. Nykypäivänä melkein kaikki palvelut ja järjestelmät ovat tavalla tai toisella kytköksissä internetiin.

 1. VPN
 2. SSH
 3. TCP/IP
 4. P2P
 5. WLAN
 6. Ethernet
 7. Pilvipalvelut
 8. Tietoturva
 9. Käyttäjä
 10. Palvelu

Ennakkotehtävä 2

WLAN: 2,4 GHz (54 Mbps), 5 GHz (up to 450 Mbps)

LAN: Gigabit Ethernet

Reititin: Lnetin tarjoama 100 Mbps, todellisuudessa korkeimmillaan saanut 400 Mbps/140 Mbps

Ennakkotehtävä 3

Ennakkotehtävä 4

Tunneilla on lähinnä käyty läpi nykyään/ennen yleisessä käytössä olevia tiedonsiirtotapoja, mutta hyvinhän artikkelin sisältö sopii siihen jatkoksi.

Jo muutamassa vuodessa langattomassa tietoliikenteessä on tapahtunut suuria harppauksia eteenpäin, on siis ihan luonnollista, että näinkin suuriin nopeuksiin tullaan pääsemään. Vaikka teknologia ei ole läheskään yleisessä käytössä, eiköhän sekin pikkuhiljaa yleisty. Kuinkakohan pitkälle päästään ennen kuin tulee raja vastaan.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1

Päivän aihe/Tärkeimmät asiat

Mitä tapahtuu kun data kulkee kahden pisteen välillä. Mitä protokollia datan siirtämiseen on. Kerrosarkkitehtuuri.

Mitä opin tällä kertaa

Jo ymmärtämäni kokonaisuus tietoverkoista laajeni hieman. Koin ahaa-elämyksiä pariin otteeseen, pääasiassa kerrosarkkitehtuurin ja uusien käsitteiden muodossa.

Mitä jäi epäselväksi

Kävimme pikaisesti läpi TCP ja UDP eroja, mutta en ymmärtänyt asiaa kunnolla.

Luentopäivä 2

Päivän aihe

Protokolla, standardointi, siirtotiet,

Päivän tärkeimmät asiat

Protokolla koostuu syntaksista (tiedon muoto), semantiikasta (toimintalogiikka, miten toimintaan), ajoituksesta(siirtonopeus, pakettien järjestys). Protokollien toimintoja ovat muun muassa:

 • segmentointi ja kokoaminen (datan pilkkominen ja kokoaminen sopivan kokoisiksi paketeiksi)
 • paketointi (ohjausinformaatio: lähettäjä, vastaanottaja virheenkorjauskoodi…)
 • yhteyden hallinta (yhteydetön/yhteydellinen)
 • toimitus oikeassa järjestyksessä (järjestys vaaditaan yleisesti yhteydellisessä kommunikoinnissa)
 • vuon valvonta (tiedon lähetys- ja vastaanotto)
 • virheenkorjaus (virheen havaitseminen ja toimenpiteet)

Standardit vahvistavat markkinoita ja parantavat yhteensopivuutta, mutta toisaalta jäädyttävät teknologian kehitystä.

Siirtotiet voivat olla johtimellisia (parikaapeli, valokuitu, sähköjohto) tai johtimettomia (satelliitti, radio, infrapuna).

Mitä opin tällä kertaa

Sisäistin protokollan ominaisuudet ja niiden määritelmät. Sain myös teknisempää ymmärrystä jo tuttuihin siirtoteihin.

Luentopäivä 3

Päivän aihe

Signaalien koodaus, kanavointi, virheenkäsittely

Päivän tärkeimmät asiat

Signaalin koodauksen eri tavat, asynkroninen, synkroninen

Kanavoinnin tärkeys, tavoitteena yleisesti tehokkuus

Mitä opin tällä kertaa

Ymmärsin miksi ja miten kanavointi tapahtuu

Mitä jäi epäselväksi

Eri kanavointitapojen yksityiskohtainen toiminta, yleinen ymmärrys löytyy

Kanavoinnin

Luentopäivä 4

Päivän aihe

Tele/Dataliikenne, piiri/pakettikytkentä

Päivän tärkeimmät asiat

Piirikytkentää käytetään kun halutaan päästä reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon Pakettikytkentää taas käytetään kun halutaan maksimoida tehokkuuss

Mitä opin tällä kertaa

Liikenteen ruuhkautumisen syitä, kytkenntätapojen merkitykset

Mitä jäi epäselväksi

Nippelitietoa sieltä täältä

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kysymyksiä:

Miten VPN toimii käytännössä? Mitä tietoa muut saavat sinusta kun olet yhteydessä internetiin? Miten sähköverkon kautta kulkeva internet toimii?

Kotitehtävä 2

WLAN IEEE 802.11

Langaton lähiverkkoyhteys, useita eri versioita, edelliseen verrattuna suurempi tiedonsiirtonopeus ja kantomatka.

Kanavointi: CSMA/CA

LNET Rynkoyhteydet LNET 1000Base-LX/SX

Talojen väliset yhteydet toteutettu valokuitukaapeleilla, mutta Skinnarilan ja keskustan välinen yhteys päivitetty 10 Gbit/s nopeuteen. LNETin asiakkaille lupaama 100 Mbit/s ei luultavasti ole laitteiston tekniikasta riippuva rajoite, vaan manuaalisesti asetettu raja, jotta jokaiselle voidaan taata hyvällä nopeudella toimiva yhteys, eikä yksittäinen asukas pääse käyttämään kaikkea kaistaa.

LAN 1000BASE-T

Kanavointi: CSMA/CD

Kotitehtävä 3

Joni Suomalainen

Suhteellisen paljon yleistason tietoa, mutta parissa kohtaa syvennytty aiheeseen ihan kunnolla.

Jaakko Manninen

Kuvassa huumoria mukana, siitä plussaa. Tehtäviin paneuduttu kohtalaisesti.

Simo Kettunen

Tehtäviin vastattu hyvin perusteellisesti, 1. tehtävän kuvan kanssa kikkailtu ihan muutenkin kuin MS paintilla.

Paula Kokko

Wiki-sivu jäsennetty hyvin, kaikkiin tehtäviin vastattu kattavasti.

Topias Mikonsaari

Luentopäiväkirja hyvin jäsennetty ja sisältää ihan asiaa, kotitehtävät vähän lyhyenpuoleisia.

Kotitehtävä 4

Normaalikäytössä nykytekniikalla en huomaa useankaan palvelun yhtäaikaisessa käytössä mitään ongelmia, mutta jos lataan useamman gigan tiedostoa ja tiedonsiirto lähentelee maksiminopeuksia ruuhkauttaa se muun käytön välillä hyvinkin huomattavasti, esim Skype rupeaa tökkimään. Langattomasti tapahtuva liikenne ei siirry kuin metrin pari, eikä fyysisiä esteitä juuri ole.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h, kotitehtävät 2h

Luentoviikko 2

Lähiopetus 3 h

Itsenäinen opiskelu, kotitehtävät ja tenttiin lukeminen: 9h


Pääsivulle