meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1. -Tietoliikenne tuo mieleeni seuraavat asiat: Tietoturva, pilvipalvelut, lyhenteet(esim TCP/IP), sosiaalinen media, lähi/langaton verkko. Mielestäni tietoliikenteellä tarkoitetaan datan siirtoa sekä se on yksi tietotekniikan alalajeista.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Päivän aihe:

 • Kommunikointimalli
 • Tiedonsiirto
 • Kerrosarkkitehtuuri
 • ISO ja TCP/IP

Päivän tärkeimmät asiat:

Kommunikointimalli: Teoreettinen malli, joka kuvaa tietoliikenneprosessia (tiedonsiirtoa laitteiden välillä). Kommunikointijärjestelmän pääasiallisena tehtävänä on kuvata informaation välitystä kahden osapuolen välillä

Tiedonsiirto: Tiedonsiirto on kahden suoraan toisiinsa kytketyn (point-to-point) laitteen välistä kommunikointia. Point-to-point ei kuitenkaan ole kannattavaa,jos laitteet ovat liian kaukana toisistaan tai niitä on liian paljon. Ratkaisuna onkin kommunikointiverkon käyttö: WAN, MAN, LAN, PAN.

Tiedonsiirron tekniikoita: Piirikytkentä,Pakettikytkentä, Asynchronous Transfer Mode (ATM), Ethernet.

Kerrosarkkitehtuuri(TCP/IP ja OSI): Lähteen ja kohteen tehtävät jaetaan yleensä osakokonaisuuksiin. Tämä osatehtäviin/vastuisiin jako muodostaa kerrosarkkitehtuurin/kerrosmallin.

Teoreettinen malli:
 * Sovelluskerros
 * Kuljetuskerros
 * Verkkokerros
OSI malli:
 * Sovelluskerros
 * Esitystapakerros
 * Istuntokerros
 * Kuljetuskerros
 * Verkkokerros
 * Linkkikerros
 * Fyysinen kerros
TCP/IP malli:
 * Sovelluskerros
 * Internetkerros
 * Kuljetuskerros
 * Verkkokerros
 * Fyysinen kerros

Mitä opin: Internetin-, Kerrosmallien- ja Tiedonkulun toiminnan/toiminnot

Luentopäivä 2:

Päivän aihe:

 • Protokolla
 • Standardointi
 • Sirtotiet
 • Tiedonsiirto

Päivän tärkeimmät asiat:

Protokolla:

Protokolla koostuu:
 * Syntaksista (missä)
 * Semantiikasta (mitä)
 * Ajoituksesta (milloin)
Protokollien toimintoja:
 * Segmentointi ja kokoaminen (segmentation and reassembly)
 * Paketointi (encapsulation)
 * Yhteyden hallinta (Connection control)
 * Toimitusoikeassa järjestyksessä (ordered delivery)
 * Vuon valvonta (flow control)
 * Virheen havainnointi (Error control)
 * Osoitteet (Adressing)
 * Kanavointi (Multiplexing)
 * Kuljetuspalvelut (Transmission services)

Standardointi: huolehditaan laitteiden fyysisestä, sähköisestä kuin toiminnallisesta yhteensopivuudesta eri järjestelmien välillä

Siirtotiet:

 • Johtimellinen (ohjattu/fyysinen)
 • Johtimeton (ohjaamaton/langaton)

Tiedonsiirto:

 • Simplex: signaalit lähetetään yhteen suuntaan (esim.TV)
 • Half duplex: molemmat asemat lähettävät, mutta vain toinen voi puhua kerralla (esim. poliisi radio)
 • Full duplex: molemmat lähettävät tietoa samaan aikaan (esim puhelin)

Mitä opin: Mitä suurempi kaista sitä suurempi tiedonsiirtonopeus ja kaikilla siirtoteillä on erilaisia häiriötekijöitä

Luentopäivä 3:

Päivän aihe:

 • Signaalien eri koodaustekniikat
 • Digitaalisia tietoliikennetekniikoita
 • Kanavointi

Päivän tärkeimmät asiat:

Signaalien eri koodaustekniikat:

1 Digitaalinen data -> Digitaalinen signaali:
 * Koodaustavat: esim. NRZ-L ja NRZI
2 Digitaalinen data -> Analoginen signaali:
 * Koodaustavat: esim. ASK ja BFSK
3 Analoginen data -> Digitaalinen signaali:
 * Koodaustavat: esim. PCM ja DM
4 Analoginen data -> Analoginen signaali:

Digitaalisia tietoliikennetekniikoita:

 • Asynkronoitu tiedonsiirto: data lähetetään merkki kerrallaan.
 • Synkronoitu tiedonsiirto: data lähetetään jatkuvana tasaisena virtana.

Kanavointi: Usein kahden järjestelmän välinen kommunikointi ei vie koko siirtojärjestelmän kapasiteettia tästä syystä siirtokapasiteettia voidaan jakaa useamman siirrettävän signaalin kesken. Tätä jakoa kutsutaan multipleksoinniksi eli kanavoinniksi

Kanavoinnin luokat:
 * Taajuuskanavointi (FDMA)
 * Aikajakokanavointi (TDMA)
 * Koodijakokanavointi (CDMA)
 * Aallonpituusjakokanavointi (WDMA)

Mitä opin: Kanavoinin- ja Signaalien koodaustekniikan määritelmät

Luentopäivä 4:

Päivän aihe:

 • Teleliikenne vs Dataliikenne
 • Reitittäminen
 • Dataverkkojen ruuhkautuminen
 • Matkapuhelinverkot
 • LAN

Päivän tärkeimmät asiat:

Teleliikenne vs Dataliikenne

Tietoliikenne jaetaan tele- ja dataliikenteeseen

 • Teleliikenne
  • Puhelinverkot
  • Piirikytkentä
   • esim. GSM
 • Dataliikenne
  • Dataverkot
  • Pakettikytkentä
   • esim. lähiverkko

Reitittäminen

Reitittämisen vaatimukset:

 • Oikeellisuus
 • Yksinkertaisuus
 • Kestävyys
 • Vakaus
 • Tasapuolisuus
 • Optimaallisuus
 • Tehokkuus

Reititysstrategia:

 • Fixed
 • Flooding
 • Random
 • Adapting

Dataverkkojen ruuhkautuminen Ruuhkautumista tapahtuu, kun lähetettävien pakettien määrä lähestyy verkon pakettien käsittely kapasiteettiä.

Mitä opin: Tele ja Data liikenteen erot sekä reitittämisen perustan.

Kotitehtävä 1 + Ennakkotehtävä 2

Miten pilvipalvelut toimii?, Miten palomuuri toimii? ja Miten 3G toimii?

Kotitehtävä 2 + Ennakkotehtävä 3

Kannettava tietokone, Känykkä(eritaajuus kuin muissa) ja Tabletti käyttävät langatonta siirtotietä. Kännykkä yhdistyy GSM verkkoo ja kannettava sekä tabletti on yhdistetty langattomasti routteriin.

Pöytäkone, TV ja playstation3 käyttävät kiinteää siirtotietä. Laitteet on yhdistetty RJ45-kaapelilla routeriin ja router verkkoon.

Laitteet käyttävät TCP/IP protokollaa http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt

Kotitehtävä 3

* Kovalainen: Selkeä, Jaksoteltu ja Ytimeikäs * Kuosma: Laaja ja helposti luettavissa * Kahkonen: Laajat luentoyhteenvedot. * Vesikko: Ytimeikäs ja Laajat kotitehtävät * Turunen: Pelkistetty ja helposti navigoitavissa.

Ennakkotehtävä 4

WLAN -artikkelissa mainittiin luennolta tuttu langaton siirtotie ja signaalin kanavointi tekniikka

http://ltemobiiliverkko.blogspot.fi/ LTE korostaa tärkeiden laitteiden ja verkon toimivuuden varmistamista. Blogissa on paljon luennolla käytyjä termejä. Tämä myös herätti kysymyksen että kuinka nopea tiedonsirto tulee olemaan tulevaisuudessa.

Kotitehtävä 4

WLAN * Lyhyt etäisyys pienentää hävikkiä * Toimivuus säilyy vaikka verkkoon liittyy ja poistuu laitteita jatkuvasti(koodikanavointi) * Helppo tehostaa signaalia nostamalla tukiasemien määrää.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h, Wiki: 1h, Ennakko-/Kotitehtävät: 1h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h, Wiki: 1h, Ennakko-/Kotitehtävät: 1h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h, Wiki: 1h, Ennakko-/Kotitehtävät: 1h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h, Wiki: 1h, Ennakko-/Kotitehtävät: 1h


Pääsivulle