meta data for this page
  •  

Anniinan Wiki

Kotitehtävät

Ennakkotehtävä 1: Ennakkonäkemys aihealueesta

Oma käsitykseni tietoliikennetekniikasta saattaa olla hieman naiivi, mutta oppimaanhan tälle kurssille ollaan tultu! Mitä sanasta tietoliikenne sitten tulee mieleen? Itselläni se tuo mieleen seuraavat asiat/käsitteet:

  • bitit, jotka liikkuvat bittiavaruudessa
  • aallot, jotka liikkuvat ilmassa lähettimien välillä
  • fyysiset kaapelit, joissa myös kulkee dataa
  • verkot, jotka voivat olla rajattuja tai avoimia, langattomia tai piuhan päässä

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa. -bitcoin -Matrix-elokuva

Lisäksi piirsin paperille seuraavan kuvan (jonka digitalisoin wordia ja paintia käyttämällä):

Kotitehtävä 1: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista

Kodin tietoliikennekuvaus:

Kotitehtävä 2: Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia sekä siirtoteitä. Pohtikaa ensin millaisia siirtoteitä valitsemanne järjestelmät käyttävät ja millaisia protokollia niissä on käytössä. Pyrkikää löytämään 3 esimerkkiä molemmista. Protokollien osalta etsikää myös missä protokolla on määritetty ja mahdollisesti linkki kyseiseen määritykseen.

3 siirtotietä kotitehtävän 1 kuvassa: HDMI-kaapeli, langaton laajakaistasiirtotie, langaton VPN-siirtotie. Internet toimii kännykässä langattoman laajakaistan ja sulautetun 3G/4G-moduulin ansiosta. Kännykän internet voidaan jakaa muiden käyttäjien ja laitteiden kanssa VPN-yhteyden avulla. Esimerkiksi kannettava tietokone voi käyttää kännykän internetiä VPN-yhteyden kautta. Televisio voi toimia kannettavan tietokoneen näyttönä esimerkiksi HDMI-kaapeliyhteyden avulla.

3 protokollaa: IP (Internet Protocol), joka pohjautuu alkujaan Vint Cerfin ja Bob Kahnin Transmission Control Programiin, joka määritellään RFC-dokumenteissa RFC791 ja RFC1883, IKE (Internet Key Exchange), jonka on alun perin määritellyt IETF (Internet Engineering Task Force) RFC-dokumenteissa RFC2407, RFC2408 ja RFC2409 sekä DDC-standardin mukainen E-DDC (Enhanced Display Data Channel), joka on määritelty osana HDMI Specification 1.3a -dokumenttia.

Kotitehtävä 3: Käykää tutustumassa vähintään viiden muun henkilön kotitehtäviin ja tehkää niistä lyhyt analyysi omalle sivulle (vahvuudet, heikkoudet, ...)

Valitsin sattunaisesti seuraavat henkilöt ja heidän wikinsä tarkasteluun:

Ettanen Anna: Luentoyhteenvedot kattavat ja selkeät. Pohdittu omaa oppimista ja lopussa tiivistetty, mitä koko kurssilla kokonaisuudessaan on opittu. Kotitehtävät ok, joskin esim. tehtävässä 2 esitelty sama protokolla kahteen kertaan. Ennakkotehtävissä ollut jonkin verran ongelmia, sillä niistä löytyy paljon kysymysmerkkejä.

Hietanen Hannes: Koko wiki todella tiivis, kenties hieman liiankin tiivis. Asioita olisi voinut avata enemmän ja jättää ranskalaiset viivat vähemmälle. Kotitehtävässä 1 kiva kuva. OPPIMISpäiväkirjassa oma opiminen oli selkeästi sivuroolissa.

Laati Lassi: Toinen todella tiivis wiki. Voisi kopioida melkein samat kommentit kuin edelliseen opiskelijaan. Huomaa, että kyseessä tietotekniikan opiskelija, kun uusia asioita ei ilmeisesti kurssin aikana ole paljoa tarvinnut oppia. Ennakkotehtävä 4 on saanut Lassin pohtimaan syntyjä syviä.

Piela Joonatan: Wikissä hieman enemmän tavaraa kuin kahdella aiemmalla opiskelijalla. Luentoyhteenvedot ihan ok, samoin tehtävät. Jäsentely ei ehkä paras mahdollinen.

Tuominen Linda: Wiki tasapainoinen. Luentoyhteenvedoissa tosin luennoilla 3 ja 4 kattavammat osuudet Päivän tärkeimmät asiat -kohdassa. Kenties opiskelijasta nämä luennot ovat olleet mielenkiintoisempia..? Tehtävät ok.

Kotitehtävä 4: Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi?

Tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi kanavoinnilla, jolloin sama yhteys jaetaan useammalle käyttäjälle/laitteelle. Langattomissa verkoissa merkittävä tekijä on esteettömyys. Yhteys on parempi, mitä vähemmän fyysisiä esteitä, kuten seiniä tai mäkiä, on välissä. Useat käyttäjät ja laitteet voivat käyttää samoja taajuuksia, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin. Toisin sanoen jos käyttää eri taajuutta, saa yhteydestä usein tehokkaamman. Kaapelit ovat kehittyneet vuosien mittaan paljonkin ja ne tarjoavat tehokkaamman yhteyden kuin langaton siirtotie. Kaapeliyhteyden huono puoli on, ettei sitä pysty käyttämään useampi laite yhtä aikaa.


Pääsivulle