Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkonäkemykseni kurssista on muodostunut lähinnä siitä, mitä omalla ajalla on tullut puuhailtua tietokoneiden kanssa. Langalliset ja langattomat yhteydet ovat jollain tasolla tuttuja ja eniten on tullut käytettyä mm. wlan, lan, bluetooth, 3G sekä ADSL-yhteyksiä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Päivän aihe: johdatus, perusteet, kerrosmalli, protokollat
Päivän tärkeimmät asiat: kerrosmalli, protokollat
Mitä opin tällä kertaa: kerrosmalli
Jäi epäselväksi: protokollat

Luentopäivä 2:

Päivän aihe: protokollat, standardit, siirtotiet
Päivän tärkeimmät asiat: protokollat, siirtotiet
Mitä opin tällä kertaa: protokollat
Jäi epäselväksi: siirtotiet

Luentopäivä 3:

Päivän aihe: virheenkorjaustekniikat, tiedonsiirtotavat, datan koodaus
Päivän tärkeimmät asiat: tiedonsiirtotavat
Mitä opin tällä kertaa: datan muuttaminen signaaliksi
Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 4:

Päivän aihe: kanavointi, reititys, paketti- ja piirikytkennät
Päivän tärkeimmät asiat: kanavointi, reititys
Mitä opin tällä kertaa:
Jäi epäselväksi: koko luento, olin poissa luennolta ulkomaanmatkan takia

Luentopäivä 5:

Päivän aihe: erilaiset verkot, protokollat, tietoturva
Päivän tärkeimmät asiat: erilaiset verkot, protokollat
Mitä opin tällä kertaa: uutta asiaa jo ennestään tutuista verkoista
Jäi epäselväksi:

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1:

Kotitehtävä 2:

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Selaimet ja www-palvelimet käyttävät tätä protokollaa tiedonsiirtoon. http://fi.wikipedia.org/wiki/HTTP

DNS (Domain Name System): Muuttaa kirjoitetun internet-osoitteen IP-osoitteeksi. http://fi.wikipedia.org/wiki/DNS

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): IP-osoitteita uusille lähiverkkoon kytkeytyville laitteille jakava verkkoprotokolla. http://fi.wikipedia.org/wiki/DHCP

WLAN-artikkelissa käsiteltiin WLAN-verkkojen nopeutta. Uusien standardien myötä nopeudet tulevat nousemaan, mutta maksiminopeuksiin ei normaalikäytössä tulla pääsemään. Onkin jännä nähdä kuinka teoreettiset nopeudet saadaan tuotua käytäntöön ja kaikkien ulottuville.

Kotitehtävä 3:

Bluetooth soveltuu lyhyen matkan tiedonsiirtoon, esim matkapuhelimen ja tietokoneen välillä, sen keskimääräinen lähetystaajuus on lähes poikkeuksetta 2,4GHz ja se käyttää suojauksena FSK:ta (Frequency shift keying).

Kannettava tietokone on yhteydessä reitittimeen WLanilla. Modulaationa käytetään BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM:ää.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) käyttää puhelinlinjoja yhteyden luomisessa verkkoon. Modulaationaan se käyttää 8-QAM/PSK:ta

Kotitehtävä 4:

Radio käyttää FDMA:ta (Frequency Division Multiple Access) eli taajuusjakokanavointia. Siinä syötettävä data voi olla joko analogista tai digitaalista. Suurin osa radiolähetyksistä tapahtuu analogisesti FM-lähetyksinä (Frequency Modulation).

Kotitehtävä 5:

Sähköposti

Sähköpostiviestin lähettäjä kirjoittaa viestin, valitse kenelle se lähetetään ja lisää mahdollisia liiteitä.. Sähköposti välittyy SMTP-protokollan avulla. Ensin viesti kulkeutuu lähettäjän postipalvelimelle, josta palvelin ottaa TCP-yhteyden vastaanottajan palvelimeen. Sen jälkeen lähettäjän palvelin lähettää viestin SMTP:llä vastaanottajan palvelimelle, josta vastaanottaja saa sen postilaatikkoon luettavaksi.

Sähköpostit ovat monien huijauksien kohteita. Erillaisilla viesteillä koetetaan kalastella ihmisten pankkitunnuksia, huijataan ihmisiä lähettämään rahaa tai levittämään viiruksia erilaisiin tarkoituksiin. Paras turva näitä yrityksiä kohtaan ovat erilaiset suodattimet ja terve järki.

Viikottainen ajankäyttö

Luentoviikko 1 Lähiopetus: 6h Kotitehtävät: 0,5h

Luentoviikko 2 Lähiopetus: 6h Kotitehtävät: 1h

Luentoviikko 3 Lähiopetus: 3h Kotitehtävät: 2h

Luentoviikko 4 Lähiopetus: 0h Kotitehtävät: 1h

Luentoviikko 5 Lähiopetus: 3h Kotitehtävät: 1h