Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tiedon ja datan liikkumista erilaisten laitteiden välillä ja avustuksella.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Aluksi käytiin läpi mitä kurssiin kuuluu ja mitä tehtäviä kurssin aikana tehdään. Tämän jälkeen siirryttiin perusasioihin, kuten mitä teitä pitkin tieto kulkee serveriltä tietokoneille ja mitä puhelinkeskusteluissa tapahtuu sähköisesti. Lyhyesti kerrottiin myös erilaisista verkko- ja kerrosmalleista, ja mitä protokollalla tarkoitetaan. Päivän päätteksi vielä kerrattiin nopeasti luennon asiat. Päällimmäisenä jäi mieleen aihealueen laajuus ja se, kun tajusin kuinka vähän todella tiedän aiheesta.

Luentopäivä 2:

Edellisen luennon nopean kertauksen jälkeen siirryttiin päivän aiheeseen. Päivän ensimmäinen puolisko puhuttiin protokollista, jotka ovat sääntöjä mitkä määrittävät esim. kahden laitteen välisen yhteyden. Toisella puoliskolla keskityttiin tiedonsiirtoon ja erilaisiin siirtotapoihin. Lyhenteitä määrä jäi mieleen, mutta niiden alkuperä ei yhtä hyvin.

Luentopäivä 3:

Luennolla puhuttiin eri tiedonsiirtokeinoista. Aluksi kerrottin miten ne toimivat ja sitten minkälaisia ongelmia näissä voi olla. Tämän jälkeen kerrottiin miten kyseiset ongelmat voitaisiin korjata.

Luentopäivä 4:

Luennon aiheena oli kanavointi eli multipleksointi. Tämän avulla kahden esim. laitteen välinen kommunikointi ei varaa koko siirtojärjestelmän kapasiteettia vaan sitä voidaan jakaa myös muille. Tästä johtuen sillä on hyvä kustannustehokkuus ja data voidaan syöttää joko digitaalisena tai analogisena. ADSL-Asymmetric Digital Subscriber Line. Jakelusuunta on paluusuuntaa laajempi. Muita mainittuja olivat mm. HDSL, VDSL, SDSL ja TDMA.

Luentopäivä 5:

Aiheena olivat verkot ja tietoturva. Tietoturva jäi hieman epäselväksi, mutta verkoista jäi enemmän mieleen. Mainittuja olivat esim. WLAN, LAN, Gigabit Ethernet. Verkot ovat kehittyneet todella nopeasti 1990-luvun alusta lähtien.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Minulla on kotonani läppäri, tulostin, reititin, Playstation 3, Nintendo Wii sekä TV, jotka ovat johtojen avulla yhteyksissä toisiinsa. Reitittimen ansiosta voin olla yhteydessä nettiin tai pelata netin kautta kolmella eri laitteella, ja myös puhelimeni on jatkuvasti langattomasti netissä. PS3 ja Wii ovat lähinnä pelaamista varten ja läppärini kaikkeen muuhun, kuten tiedonhakuun ja yleiseen surffailuun.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Protokolla on standardi, jonka avulla laitteiden tai ohjelmien väliset yhteydet määritellään ja ovat mahdollisia. Käytän melko paljon Youtubea, Steam-pelipalvelua ja sähköpostia, joten päätin tutustua niihin liittyviin protokolliin.

HTTP: HyperText Transfer Protocol, jota verkkoselaimet käyttävät tiedonsiirtoon. Tässä asiakasohjelma avaa yhteyden palvelimelle, ja palvelin lähettää sopivan vastauksen, esim:HTML-sivun tai ääntä. http://www.w3.org/Protocols/Specs.html

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, jota sähköpostipalvelimet käyttävät viestien välittämiseen keskenään. Esim. Lähettäjä kirjoittaa viestin, sitten postiohjelma lähettää viestin lähettäjän postipalvelimelle, joka ottaa yhteyden vastaanottajan palvelimeen, jonne viesti siirretään, josta palvelin siirtää viestin vastaanottajan postilaatikkoon. http://tools.ietf.org/html/rfc2821

Steam-Friends: Steam-palveluun rakennettu protokolla, joka mahdollistaa Steam-kavereiden välisen viestinnän. http://imfreedom.org/wiki/Steam_Friends

Kotitehtävä 3

HDMI-High Definition Multimedia Interface Kuvan ja äänen siirtotie, jossa on pieni liitin ja korkea siirtonopeus. Nimen perusteella se siirtää edeltäjäänsä SCART:inn verrattuna ääntä ja kuvaa paljon korkealaatuisempana. Nykyään HD alkaa olla jo varsin yleistä televisioissa ja muissa näytöissä.

WLAN-Wireless Local Area Network Mahdollistaa verkkolaitteiden yhdistämisen langattomasti. Yleensä WLAN:sta puhuttaessa tarkoitetaan IEEE 802.11 -standardia. Taajuusalueita ovat 2.4 GHz ja 5 GHz.

ADSL-Asymmetric Digital Subscriber Line Verkkokytketätekniikka joka mahdollistaa puhelinlinjaa käyttäen jopa 8 MBit/s ja uusimmat versiot pystyvät 24 MBit/s. Nopeus perustuu sen käyttämiin korkeisiin taajuuksiin, joka vaihtelee välillä 23 kHz - 1 100 kHz.

Kotitehtävä 4

HDMI

-Siirtää kuvaa ja ääntä digitaalisena, jonka avulla saadaan parempi laatu. Nykyään HDMI:n kykenee 340 MHz taajuuteen, mikä on lähes kaksinkertainen ensimmäisiin HDMI-standardeihin.

WLAN

-Omaan reitittimeni langattoman verkon käyttöön tarvitaan erityinen nettitikku jotta sitä voi käyttää. Täten sitä ei voi kuka tahansa käyttää.

ADSL

-Sopii hyvin kotikäyttöön epäsymmetrisen tiedonsiirron ansiosta. Eli nousevan ja laskevan suunnan nopeudet ovat erisuuret (800 kB/s ja 8Mb/s).

Kotitehtävä 5

Valitsin aiheeksi WLAN. Minulla on reitittimessäni mahdolisuus hyödyntää sitä, ja se tarvitsee toimiakseen laitteen mukana tulleen erillisen verkkotikun, jotta kukaan muu ei voi sitä käyttää. Turvallisuus riippuu siis tikun huolehtimisesta. Yleisesti opiskelijakämpässäni on FUNETin 100 Mbts/s verkko, joka normaalisti toimii langallisesti. En osaa sanoa mitä siirtokeinoa reitittimeni käyttää, koska olen onnistunut hävittämään sen tekniset tiedot sisältävän vihon. Standardina on kuitenkin kissan kokoisin kirjaimin laitteeseenkin kirjoitettu 802.11. Välillä laitteen langattomassa verkossa on kyllä ongelmana nopeuden yht'äkkinen lasku 5 Mbits/s:een jota on tapahtunut tähän mennessä kahdesti.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen: 4 h

  • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen: 4 h

  • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen: 5 h

  • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen: 4 h

  • Luentoviikko 5

Lähiopetus: 6 h

Kotitehtävät ja materiaaliin tutustuminen: 4 h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start