Kopiointi tapahtuu:

 1. Edit this page
 2. Kopioi kaikki mitä sivulla ctrl-a ctrl-c
 3. Paina cancel niin et vahingossakaan tuhoa esimerkkisivua
 4. Mene omalle sivulle
 5. Paina create this page (ylhäällä vasemmalla)
 6. ctrl-v niin saat sen kopioidun osan itselle
 7. Paina save

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Oma käsitys tietoliikenteestä: 1. Tietoliikennettä on erilaista, sähköistä tai muulla medialla toimitettua 2. Tietoliikenne vaatii tekniikkaa 3. Täytyy olla verkot, kuituverkkoja, langattomia verkkoja ja langallisia verkkoja 4. Verkot vaativat runkoverkkoja 5. Verkot vaativat liityntäverkkoja 6. Verkot vaativat sovelluksia datan siirtoon 7. Pitää olla lähettimiä ja vastaan ottimia 8. Tieto täytyy olla hyödynnettävissä 9. Tiedon tulee olla luotettavaa 10. Tiedon tulee olla oikeaa

Nykypäivän maailmassa tietoliikennettä tarvitaan melkeimpä jokaisessa asiassa.

Puhelin, TV, internet, kaikki ovat osa tietoliikenne tekniikan verkostoa.

Tyypiltään ne ovat erillaisia, TV ottaa vastaan, puhelin “kuuntelee” sekä lähettää puhetta, internetistä ladataan tietoa omalle koneelle joko pysyvästi tai hetkellisesti, ínternetiin päin tuotetaan tietoa kirjauduttaessa sivuille ja vaikkapa facebookiin tuottamalla materiaalia.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:

Päivän aluksi käytiin yleistä asiaa kurssista, sen tavoitteet, sisältö ja liittyvä kirjallisuus. Seuraavaksi käytiin lävitse kommunikointi malli, mallin osatehtävät, eseimerkkejä mallin toiminnasta, tiedonsiirron periaatteita, erillaisetn kytkentäisetn verkkojen periaatteita ja joitakin muita tekniikoita. Käsittelimme myös kerrosarkkitehtuuria, protokollia, OSI-mallia ja TCP/IP-arkkitehtuuria

 • Päivän tärkeimmät asiat:

OSI-malli, TCP/IP-tekniikan tuntemus, eri protokollien käyttökohteet ja tarkoitukset.

 • Mitä opin tällä kertaa:

Esimerkki protokollien toiminnasta, kuinka tietokoneet vaihtavat dataa yhteyden muodostuessa ja sen purkautuessa. Tietysti paljon muutakin.

 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 2:

* Päivän aihe: Protokollat ja niiden yleiset toiminnot. Datan segmentointi ja kokoaminen. Datan paketointi ja yhteyden hallinta. Virheenkorjaus. Kanavointi. Myös tietoliikenteen standardoinnista puhuttiin sekä niitä tuottavat ja ylläpitävät tahota ja organisaatiot tuli tutuiksi. Lopuksi käsittelimme erillaisia siirtoteitä, johtimellisia ja johtimettomia.

 • Päivän tärkeimmät asiat:

Protokollat ja standardit.

 • Mitä opin tällä kertaa:

Erillaisten siirtoteiden toimintatapoja

 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 3: * Päivän aihe:

 • Päivän tärkeimmät asiat:
 • Mitä opin tällä kertaa:
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 4: * Päivän aihe:

 • Päivän tärkeimmät asiat:
 • Mitä opin tällä kertaa:
 • Jäi epäselväksi:

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start