Visa Ropposen Wiki-sivu

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikan perusteet Oma käsitykseni tietoliikennetekniikasta on melko yleistetty. Käsitykseni mukaan tietoliikenne kostuu kokonaisuudessaan tiedon siirtämisestä paikasta A paikkaan B, ja kaikki mitä sillä välillä tapahtuu ja mitkä asiat johtavat tiedon liikkumista.

Termit: WLAN, protokolla, TCP/IP, HSPA+, router

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin sisältö ja vatimukset, kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat:Kuinka kerrosmallit koostuvat. Mitä ja miten protokollat toimivat ja mihin niitä käytetään.
 • Mitä opin tällä kertaa:Yleisesti eri protokollien toiminasta ja mitä esim. sähköpostiviestin lähettämisessä tapahtuu.
 • Jäi epäselväksi: isp?

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe:IP/TCP-protokolla ja protokollan toiminta, tietoliikenteen standardointi ja siirtotiet.
 • Päivän tärkeimmät asiat:Protokollan yleinen toiminta ja siirteiden toiminta.
 • Mitä opin tällä kertaa: Mitä protokolla tekee ja mihin sitä tarvitaan. Miten data siirtyy siirtoteitä pitkin.
 • Jäi epäselväksi:PDU?

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe:Linkit
 • Päivän tärkeimmät asiat:Kuinka singnaaleja muutetaan, mitkä asiat vaikuttavat singnaalien toimintaan ja tehoon, siirtoteistä lisä
 • Mitä opin tällä kertaa:Kuinka signaaleja muutetaan esim analogisesta digitaaliseen muotoon ja kuinka signaali etenee.
 • Jäi epäselväksi:-

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe:Kanavointi, piiri- ja pakettikytkentäiset verkot, reititys, matkaviestinverkot
 • Päivän tärkeimmät asiat:Kuinka kanavointi tapahtuu miten dataa hallitaan tietoverkoissa.
 • Mitä opin tällä kertaa: Verkkojentoimintaa ja kuinka dataa ohjataan paikasta A paikkaan B.(Kanavointi/reititys)
 • Jäi epäselväksi:-

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot ja sovellukset.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kuinka sovellukset ottavat yhteyttä ja sovelluksien tiedonsiirtoa.
 • Mitä opin tällä kertaa:
 • Jäi epäselväksi:

Mitä opin kurssin aikana

Pääsääntöisesti opin yleiseltä näkökulmalta miten data liikku paikasta A paikkaan B ja mitä siinä välillä tapahtuu.


Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Torrent tiedostonsiirto: Valitsin aihealueeksi suurien tiedostojen siirron.

BitTorrent on peer-to-peer -protokolla, jolla voidaan siirtää tiedostoja suoraan käyttäjältä toiselle. Tämä protokolla mahdollistaa useilta käyttäjiltä tiedoston pakettien lataamisen, jolloin saavutetaan yleensä parempi latausnopeus kuin yhdeltäpalvelimelta ladatessa. BitTorrentissa tiedostoa jaettaessa luodaan pieni .torrent -tiedosto, joka sisältää tiedot tiedoston lataukseen ja linkitykseen. Linkitetyt koneet jakavat paketteja toisilleen. Tiedoston lähettäjä toimii ns. jakajana “seeder” ja lataaja toimii ns. lataajana ja lähettäjänä “leech”, jolloin jo ladattuja paketteja lähetetään muille tarvitsijoille. Näin luodaan tehokas tapa jakaa tiedostoja useiden tietokoneiden avulla, jolloin paketteja lähetetään ja ladataan suurilla tiedonsiirtonopeuksilla kun jokainen vastaa vain pienistä osista itse koko tiedostoa. (vrt. ladataan yhdeltä ruuhkaiselta palvelimelta dataa, jolloin ei pystytä jakamaan kaikille täydellä kaistalla.)

BitTorrent on kaikista käytetyin tiedoston jako protokolla, mutta protokollaa käytetään laittomien tiedostojen jakamiseen, josta se on tunnettu. Nykyään esim. Blizzard käyttää BitTorrent protokollaa useiden peliensä ja päivitystensä jakamiseen.

Pohdintaa: “Miksei nettivideovuokraamot käytä tätä protokollaa jos useita katsojia, jolloin mahdollistetaan kaistan tehokaskäyttö?”

http://www.bittorrent.com kotisivut: ei informatiiviset

http://tinyurl.com/tietoliikennetekniikanbt1 Tietoa Protokolasta

FTP-protokolla

Eli File Transport Protocol on kahden tietokoneen välillä tiedoston siirrossa toimiva protokolla. Siirtää dataa (from host to client) luotettavasti ja tehokkaasti. http://tools.ietf.org/html/rfc959

UDP-protokolla

                 
        0   7 8   15 16  23 24  31 
        +--------+--------+--------+--------+ 
        |   Source   |  Destination  | 
        |   Port    |   Port    | 
        +--------+--------+--------+--------+ 
        |         |         | 
        |   Length   |  Checksum   | 
        +--------+--------+--------+--------+ 
        |                   
        |     data octets ...      
        +---------------- ...         

Kuva, Protokollan toiminnasta ( http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768.txt )

Mahdollistaa pakettisiirrot nopeasti ja toimii IP-protokollan alaisena.

Kotitehtävä 3

Kolmannessa kotitehtävässä tarkastallaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan.

TV (DVB-T): Käyttää DVB-standardia. Käytetään QPSK:ia, 16-QAM:ia ja 64-QAM:ia.

ADSL: Koodaukseen käyetään yleisesti QAM:ia ja siirtotienä ADSL käyttää parikaapelia.

Ethernet: Ethernet 802.11 Käyttää johtimetonta siirtotietä 2.4GHz, 3.6GHz ja 5GHz taajuuksilla.

Kotitehtävä 4

Tiedonsiirrossa, yksittäinen signaali varaa koko kaistan, ja tämän kaistan vuorottelua kutsutaan kanavoinniksi, jolloin siirtokapasiteettia jaetaan siirrettävien signaalien kesken. Multipleksoinnissa eli kanavoinnissa kustannustehokkuuteen päästään kun kokonaisdatanopeus on suurenpi ja hinta per bitti laskee. Otan esimerkiksi ADSL-tekniikan mahdollistaa nopean tiedonsiirron yhdessä puhelinparissa. ADSL-tekniikka perustuu korkeiden taajuuksien käyttöön(23kHz-1100kHz). ADSL:n 255:stä kanavasta voidaan säätää tiedonsiirtonopeutta ja häiriönsietokykyä. ADSL:n kehyksissä on yksi tavu per kanava ja jokainen bitti moduloidaan QAM:ia käyttäen. Kanavien voimakkuuksia muunnetaan ja vaiheutetaan IDFT:llä. ADSL:ssä kantosignaaleja on useita ja eri taajuuksilla ja bitit jaetaan tasan 4kHz alikanaville →Modeemi tarkistaa alikanavien signaalikohinasuhteen ennen datan jakamista → parempiin kanaviin enemmän dataa.

Kotitehtävä 5

Skype: Skype sovellus toimii internetpuhelupalveluna, jossa käytetään Voice over IP-protokolla. VoIP koostuu signaloinnista, kanavoinnista ja analogisen äänisignaalin digitalisoinnista, koodaamisesta paketoinnista ja siirtämisestä IP-protokollan avulla. Skype on rakentanut suljetun verkoston käyttäjilleen, joka tarkistaa käyttäjän oikeellisuuden ja vastaanottajan hyväksymisen, jolloin tiedon siirtyminen kolmansille osapuolille heikkenee. Skype toimii peer-to-peer mallilla, eikä client-server mallilla. Audio koodataan SILK äänitiivistystä käyttäen ja se käyttää ottotaajuustasoina 8,12,16 tai 24 kHz ja bittinopeuten 6:sta 40kbit/s.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h Kotitehtävät: 2h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 6h Kotitehtävät: 2h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus:6h Kotitehtävät: 3h

 • Luentoviikko 4

Lähiopetus:6h Kotitehtävät:0

 • Luentoviikko 5

Lähiopetus:6h Kotitehtävät:0

Muulloinen ajankäyttö: Ei laskettu


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start