meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja Raine Rapo

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietotekniikan parissa 10-vuotta työtä tehneenä minulla on kohtuullisen kattava ymmärrys tietoverkkojen toiminnasta, sekä niiden hallinasta ja vian määrityksestä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

OSI -mallin kertaus. Siitä on kymmennen vuotta kun AMK:ssa ko. malli käytiin läpi. Koko työuran ajalla siihen on törmännyt aina säännöllisin väliajoin. Nyt oli hyvä kerrata malli läpi perusteellisesti. TCP ja UDP pakettien rakenteen kertaus oli hyödyllinen.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.