Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Aiempien opintojen perusteella jo jonkinlainen käsitys tietoliikennetekniikasta.

Kaikenlainen tiedon siirto - lähetys,vastaanotto,käsittely - liittyy tietoliikennetekniikkaan, kuten myös tarvittavat laitteet(antennit,vahvistimet yms) sekä verkostojen päälle rakennetut palvelut(internet-yhteyden mahdollistamat viestintäsoftat). Esimerkkejä maailmanlaajuisista tietoliikennetekniikan hyödynnyskohteista ovat mm. internet, radio- ja tv-lähetykset sekä gps-järjestelmä. Aiheeseen liittyviä sanoja: TCP,IP,FTP,modulointi,lähetin,vastaanotin,palomuuri,tähtikytkentä

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Käydyt asiat olivat lähinnä kertausta aiemmin opitusta, hyvin yleistettyä asiaa. Materiaalia käydessä keskityttiin mielestäni hieman liikaa sosiaalisiin verkostoihin ja tietoliikennetekniikan “päälle” luotuihin palveluihin. Tärkeimpiä asioita olivat kerrosmalli ja OSI & TCP/IP.

Luentopäivä 2: Tärkeimpiä asioita protokollat ja tiedonsiirron toteutus. Uutena asiana tuli internet protokollan muokkautumisprosessi, sekä jotain pieniä tiedonhiukkasia sieltä täältä aiheista(protokollat, datan siirto).

Luentopäivä 3: Luentokalvojen perusteella käyty läpi eri siirtoteitä ja niissä käytettyjä tekniikoita(modulaatio/dekoodaus), sekä näihin liittyvää virheenkorjausta.

Luentopäivä 4: Luentokerralla käsiteltiin kanavointia, verkkojen liittymistä sekä datan siirtoa ja käsittelyä siirtotiellä. Kalvojen esimerkkitapaukset ja kuvat muutenkin olivat hyvin havainnollistavia ja niiden avulla menetelmistä sai pääpiirteittäin käsitellyt asiat ymmärrettyä, joskin teksti oli hieman vaikealukuista johtuen suuresta määrästä lyhenteitä.

Luentopäivä 5: Aiheet kalvojen perusteella olivat lähiverkot(Ethernet, topologiat, wlan) ja matkapuhelinverkot, sekä koottu kokoelma internetiin liittyvistä asioista kurssilta. Kyseisten aiheiden pääpiirteet tulivat ilmi materiaalista, tosin osa kuvista jäi hieman hämäriksi itseopiskelulla.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kuinka satelliittijärjestelmää ylläpidetään? Mitä internet-yhteyden muodostuessa tarkalleen tapahtuu? Millä periaatteella palomuuri toimii?

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

NTP(Network Time protocol) on User Datagram Protokollaan(UDP) pohjautuva protokolla, jonka tarkoituksena on välittää täsmällistä aikatietoa tietokoneiden välillä. Muun muassa tietokoneen oma kello hakee ajan ns. “aikapalvelimelta”, joka saa täsmällisen ajan esimerkiksi atomikellolta. NTP:tä hyödynnetään laitteistojen välisessä komunnikaatiossa, ja sen avulla saadaan käyttäjien ja palvelimen väliset viiveet.

http://tools.ietf.org/html/rfc958 - RFC 958 “Network Time Protocol”

IP(Internet Protocol) käyetään tietoliikennepakettien siirtämisessä eri tietokoneisiin IP-osoitteiden avulla.

http://tools.ietf.org/html/rfc791 - RFC 971 “Internet Protocol”

UDP(User Datagram Protocol) on tiedonsiirtoprotokolla , jossa ei ole käytössä kättelyjä tai paketin kuittausta. Käytetään yleisesti mm. nettipeleissä kuvan ja äänen siirtoon. ((http://tools.ietf.org/html/rfc768]] - RFC 768 “User Datagram Protocol”

Kotitehtävä 3

TV: Antenni-tv radioliikenteellä(DVB-T), koodauksena PSK. Käytetty taajuusalue 470-862Mhz.

Lähiverkko: Parikaapeli(Fast Ethernet), koodauksena 8B6T.

Matkapuhelin: Toimii GSM-verkossa, jossa käytetään GMSK-modulaatiota. Taajuusalueet 900Mhz(824 Mhz - 849 Mhz ja 869 Mhz - 894 Mhz) ja 1800Mhz( 1710 - 1785 Mhz ja 1805 - 1880 MHz).

Kotitehtävä 4

Siirtoteiden ja verkkojen tehokkuus

Kuvan laitteiden datansiirrossa ainakin televisiolähetyksissä kanavoidaan kuva, ääni sekä tarpeellinen muu data FDMA(taajuusjako)-kanavoinnilla. Internetyhteys tulee ymmärtääkseni kuidulla, joten oletan siinä käytettävän WDA-kanavointia. Internetyhteydessä yhteydenmuodostus tapahtuu pakettikytkentänä, GSM-puhelun yhteys muodostetaan piirikytkentänä. Olettaisin langatonta reittiä tulevien signaalien(Tv/GSM) hyödyntävän enemmän kanavointia, tosin GSM-puhelussa tulee mahdollistaa myös yhdenaikainen puhe kahden laitteen välillä. Internetyhteydessä tulee kiinnittää enemmän huomiota verkkotekniikkoihin jotta tiedonsiirron yhtäaikainen käyttö ja tehokkuus saadaan maksimoitua.

Kotitehtävä 5

FM-radiolähetyksen vastaanotin ottaa ympäriinsä lähetetyn radioaaltosignaalin antennin avulla vastaan ja muuttaa taajuusmoduloidun signaalin ääneksi sekä vahvistaa sen käyttäjälle. Signaalia lähetetään tukiasemalta, missä studiolta saatu signaali moduloidaan lähetystä varten. Studiolla käytetään todennäköisesti tietokoneita musiikin ja lähetysten valitsemiseen/muodostamiseen, ja tietokoneen digitaalinen signaali tulee muuttaa analogiseksi lähetystä varten.

Tietoturva

Tietoturvaan liittyvät datan käyttöoikeuksien hallinta ja salaus sekä ohjelmiin ja tiedostoihin kohdistuvien muutosten valvonta ja tarvittaessa estäminen. Softapohjaiseen tietoturvaan liittyy jatkuva päivityksen ja uusien riskien valvonnan tarve, jotta suojattu systeemi/data saadaan pidettyä turvassa. Passivisessa tietoturvahyökkäyksessä tarkoituksena on kerätä dataa systeemistä tulematta huomatuksia, aktiivisessa taas pyritään muokkaamaan systeemin resursseja tai toimintaa. Haittaohjelmiin lukeutuvat mm. troijalaiset, virukset ja botit.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

Lähiopetus: 3 h

Itseopiskelu: 1 h

Kotitehtävä: 1 h

Luentoviikko 2

Itseopiskelu: 3h

Kotitehtävä: 2h

Luentoviikko 3

Itseopiskelu: 4h

Kotitehtävä: 2h

Luentoviikko 4

Itseopiskelu: 3h

Kotitehtävä: 1h

Luentoviikko 5

Itseopiskelu: 4h

Kotitehtävä: