meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Headline

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenteestä tulee mieleen valtava määrä dataa, joka liikkuu ihmisten ja järjestelmien välillä taukoamatta. Nyky-yhteiskunta ja yritykset toimivat turvautuen tietoliikenteeseen, joten toimintakatkokset voivat saada aikaan huomattavia ongelmia. Tietoliikennetekniikan on kyettävä siirtämään ja muuntamaan tietoa eri järjestelmien ja laitteiden välillä. Ihmiset haluavat entistä enemmän olla tavoitettavissa koko ajan, joten tiedon on liikuttava olinpaikasta riippumatta. Tietoliikennetekniikka mahdollistaa monien rutiinitoimintojen automatisoinnin, mikäli kehityskohteet havaitaan ja löydetään oikea tekniikka tiedonsiirtoon. Haasteena on tiedon turvaaminen siirron aikana. Termejä tai sanoja, joita tietoliikenteestä tulee mieleen: satelliitit, kännykät, tietokoneet, RFID, automatisointi, internet, kaapeli, WLAN, palvelin, tietoturva…

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4: Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan. Viikoittainen ajankäyttö

  Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  Luentoviikko 2
  Luentoviikko 3
  Luentoviikko 4