Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Pienimuotoista palvelinsäätöä on tullut harrastettua ja koodattua hieman useampikin TCP/UDP-protokollaa käyttävä verkko-ohjelma. Myöskään reitittimien konffaaminen ei ole vierasta puuhaa.

IP-verkkojen ulkopuolinen tietoliikennetekniikka toisaalta on varsin vierasta teorian ulkopuolelta, esim. radiotekniikka tai muut langalliset tiedonsiirtoprotokollat.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Perusteet / yleiskuva / kerrosmalli
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kerrosmalli, TCP/IP-verkkojen perusteita
 • Mitä opin tällä kertaa: Ei mitään uutta
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Protokollat / Standardit / Tiedonsiirto signaalitasolla
 • Päivän tärkeimmät asiat: ^
 • Mitä opin tällä kertaa: Taajuuden vaikutus radiosignaaliin
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Signalointitavat, koodaus; virheenkorjaus ja kellotus, vuon hallinta, kaistan merkitys
 • Päivän tärkeimmät asiat: Erinäiset signaalin koodaustavat
 • Mitä opin tällä kertaa: Koodauksen merkityksen signaalin siirtoon
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Kanavointi, kanavoinnin luokat, piiri- ja pakettikytkentäiset verkot, reititys, liikenteen hallinta
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kanavointitavat
 • Mitä opin tällä kertaa: Eri tapoja selvittää edullisin reitti
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Matkaviestinverkkojen solurakenne, hajaspektri, LAN, Ethernet, MAC, WLAN, verkkojen liittäminen, IP-verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat: langattomat solut, MAC, IP-verkot
 • Mitä opin tällä kertaa: Tarkempaa toimintaa niistä verkoista, jotka eivät ole twisted-pair ethernet
 • Jäi epäselväksi: -

Mitä opin kurssin aikana

Tehtävän 1 kysymykset:

 1. Ei ainakaan vielä
 2. n. 16 kuukautta
 3. Killer app puuttui, vähän piirejä saatavilla

Sain syvennettyä tietämystä tietoliikenteestä. Etenkin signaloinnissa ja koodauksessa oli paljon uutta ja tulevaisuudessa tarpeellista asiaa.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Kotitehtävä 3

 • Fast Ethernet(100BASE-TX)
  • 4B5B (NRZI)
  • Kierretty parikaapeli
 • DVI
  • 8B10B(TMDS, käyttää normaalista poikkeavaa muuntotaulua, jolla häiriöt vähenevät)
  • Normaalihko monijohtiminen kaapeli
 • USB2.0
  • NRZI, lisäksi pitkien ykkösjonojen väleihin lisätään nolla
  • Kierretty parikaapeli

Kotitehtävä 4

Ethernet on pohjimmiltaan pakettikytkentäinen verkko. Kunkin laitteen ja reitittimen välillä on oma kaapelinsa, jolloin signaalia itseään ei tarvitse muokata, vaan riittää lisätä osoiteinformaatio kuhunkin pakettiin. Tällöin ei tarvita kunkin laiteparin välille omaa dedikoitua siirtotietä.

Kotitehtävä 5

IRC: Käyttäjän irc-asiakasohjelma kysyy palvelimen ip-osoitteen sen dns-nimen perusteella, ja muodostaa tcp-yhteyden yleensä porttiin 6667. Tämän yhteyden yli vaihdellaan protokollan mukaisia selväkielisiä rivejä, jotka kuvaavat lähetettyjä viestejä ja verkon tapahtumia.

Em. tcp-yhteyden ip-paketit kulkevat esim. ethernetillä reitittimien ja kytkimien kautta isp:n runkoverkkoon, josta ne edelleen ohjataan esim. bgb:n opastamana globaalin internetin kautta viimein irc-palvelimelle.

Ethernetissä data jaetaan kehyksiin, joita lähetellään yhteyspisteiden välillä. Fyysisesti kehyksen data lähetetään koodattuna bittijonona, kuparisen kaapelin yli; vaihteleva jännite kuvaa bitin arvoa.

Mikäli irc-keskustelu haluttaisiin hoitaa luotettavasti, olisi varmistuttava, että dns-osoitetta ei ole muutettu kaappaamalla dns-palvelinta tai jotain reititintä väliltä. Samainlainen man-in-the-middle hyökkäys on mahdollista myös itse palvelinyhteydelle; joku saattaa esim. salakuunnella liikennettä. Viimeisekseen ei ole takuita siitä, että irc-palvelinta ylläpitävä taho on luotettu. Kaikelta tältä voi välttyä käyttämällä DNSSEC dns-osoitteeseen, vpn tai tls palvelinyhteyteen ja salaamalla irc-viestit esim. pgp:llä. Oman lukunsa muodostaisivat erilaiset rootkit ja spyware ohjelmat.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1: 6h + 1h
 • Luentoviikko 2: 6h + 2h
 • Luentoviikko 3: 6h + 2h
 • Luentoviikko 4: 0h + 2h
 • Luentoviikko 5: 0h + 2h

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start