Anu Koskenkarin oppimispäiväkirja VALMIS

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on dataliikennettä/virtaa langallisessa tai langattomassa verkossa erilaisten laitteiden välillä. Tietoliikenteessä informaatio on bittejä. Tietoliikenne on haavoittuvaista ja tietoturva liittyy olennaisesti tietoliikenteeseen.

Laitteita ovat Digi-TV, ADSL purkki, langaton verkko, älykännykkä langattomat laitteet.

Avainsanat: tiedonsiirto, tietoturva, koodaus, sosiaalinen media kerrostuminen, overlay verkon päällä olevat verkkorakenteet. 1 .Sosiaalinen media/ verkosto 2. Internet 3. Tietoturva 4. Sovellus 5. GPS 6. Matkapuhelinverkko 7. Sähköinen maksaminen/asiointi 8. E-business 9. Etätyöskentely 10. Etäluettavat sähkömittarit

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

  • Päivän aihe:Kokonaiskuva tietoliikenteestä, käyttäjänäkökulma, Kokonaiskuva tietoliikenteestä, käyttäjänäkökulma, kerrosmallit
  • Päivän tärkeimmät asiat: Kerrosarkkitehtuuri ja kerrosmalli, TCP/IP ja OSI -mallit, protokollat, kommunikointimalli, tiedonsiirtomalli
  • Mitä opin tällä kertaa: kuinka sähköposti toimii, 3 kerrosmallin, ja protokollan.
  • Jäi epäselväksi:Miten TCP ja IP eroavat toisistaan..?

Luentopäivä 2: Päivän aihe: Protokollat, Standardointi & Siirtotiet

Päivän tärkeimmät asiat: Protokollat, standardointi, ja siirtotiet.

Mitä opin tällä kertaa: Protokollat: Opin että protokolla koostuu syntaksista, semantiikasta ja ajoituksesta. Lisäksi opin, että protokollan tehtävä on välittä datavirtoja kahden kommunikoivat olion välillä. Opin myös, että datalohkoja voidaan joutua pilkkomaan pienempiin osiin = segmentointi.

Standardit: Standardeja tarvitaan huolehtimaan niin fyysisestä, sähköisestä kuin toiminnallisesta yhteensopivuudesta eri järjestelmien välillä. Standardoinnilla on etuja (esim. vahvistaa tuotteen markkinaa)ja haittoja ( esim. tekniikan jäädyttäminen). Opin myös, että on olemassa erilaisia standardointiorganisaatioita (esim. Internet Society(ISOC), ISO, ITU-T)

Siirtotiet: on olemassa erilaisia siirtoteitä johtimellisia(esim. parikaapeli, koaksiaalikaapeli, valokuitu ja sähköjohto) ja johtimettomia (esim. mikroaallot, sateliitti, infrapuna ja radiotiet. Opin, että sekä siirtotien että signaalin ominaisuudet vaikuttavat tiedonsiirron laatuun ja ominaisuuksiin. Johtimettomissa siirtoteissä on 3 perustaajuutta. Lisäksi opin, että on olemassa erilaisia antennityyppejä: ympärisäteilevä, eri tavoin suuntaavat antennit, sektoriantennit ja satelliittiantenni. Signaali voi vaimentua, ja sitä voidana vahvistaa, ja erilaiset esteet vaikuttavat signaalin kulkuun.

Luentopäivä 3: Nyt mentiin korkealta ja kovaa :/ mandariinikiinakin olisi tuntunut ehkä helpommalta ymmärtää.. Käsiteltyjä asioita olivat mm. lähetettävän datan muuttaminen sellaiseen taajuuteen, että se saadaan siirrettyä siirtotielle. Data muutetaan sellaiselle taajuudelle, että se saadaan siirtotietä pitkin lähetettyä. Siirtotiellä on kaikenlaista häiriötä, esim. vaimenemista, viivevääristymää ja kohinaa; siellä ei ole signaaliin helppo matkustaa asiallisessa kunnossa vastaanottajalle :/

Käytiin läpi myös Nyquistin kaava, jonka avulla voi laskea nopeimman häiriöttömän tiedonsiirtonopeuden. Shannonin kaavan avulla saadaan selville sen sijaan maksimikapasiteetti tiedonsiirrolle. Se huomioi myös tietyn määrän häiriötä.

Opin myös että kanttiaalto ei oikeassa elämässä voi olla täysin kantikas, niin suurta kaistanleveyttä ei löydy käytännössä, että aalto olisi kanttiaalto oikeasti. Helmoihin tarttui myös, että signaalia muutetaan analogisesta digitaaliseksi, koska digitaalista singaalia voidaan helpommin korjata - eikä digitaalisen signaalin häiriöt kertaanu, kuten tapahtuu ananlogisen signaalin häiriöiden kanssa.

Paljon jäi epäselväksi - ja suurimman osan ajasta tunsin olevani todella ulkona käsiteltävistä asioita. 0101010 -jonot ja niiden jakaminen jakokulmassa eivät ihan auenneet minulle.

Tiedonsiirtoa voidaan tehtä suoran linkin kautta ( simplex= tieto siirtyy vain yhteen suuntaan esim. Tv), point 2 point (half duplex=molemmat yksiköt lähettävät, mutta vain yksi kerrallaan esim. poliisi puhelin) tai multipoint (full duplex= samanaikaista lähetystä esim. puhelin).

We also studied Datalink control protocols. Automatic Repeat Request “types” are: stop and wait, go back - N and selecitve -reject.

Luentopäivä 4:

Myöhästyin hieman tunnin alusta, sillä junia Lappeenrantaan ei aamuisin kulje kuin busseja kehä III ruuhka-aikaan.. Ehdin mukaan pistareiden käsittelyyn ja yllätyin positiivisesti omasta pistari“saldosta”. Ihan kaikki ei ollut mennytkään metsään, vaikka hieman huteralta vaikutti heti pistareiden jälkeen.

Käsittelimme luennolla mm. kanavointia ( niitä oli montaa erilaista, esim. taajuusjako kanavointi-ilmateillä, aikajako kanavointi - digitaaliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu, koodijako kanavointi -radioteillä ja aallonpituusjako kanavointi- valokuidussa. Käsiteltiin myös piirikytkentää & pakettikytkentää ( sekä dataliikennettä & teleliikennettä). Opittiin myös verkoista ( yksinkertainen kytkentäinen verkko, piirikytkentäinen verkko & pakettikytkentäinen verkko)reitityksestä ja solmuista.

Hyödyllistä oli myös ryhmätyö, jossa pienissä ryhmissä hahmottelimme tulevaa tentiiä varten pääasioita ja käsiteltyjä kokonaisuuksia, sekä niihin sisältyivä yksityiskohtia.

Täytyy rehellisesti tunnustaa, että nyt ei todellakaan olla vahvuusalueellani.. :/

Luentopäivä 5:

Ensin tunti taas aika olvilta - luennoissa oli tuplabookkausta, pistarit menivät lievästi penkin alle ja tuleva tentti painoi päälle :/ Loppupäivästä kuitenkin asia alkoi kirkastumaan! Jari oli piirtänyt hyvän ja tarpeeksi yksinkertaisen kuvan, jossa itseasiassa lähes kaikki käymämme asiat asettuivat tite-maailmassa kohdalleen! :) Tämä kuva olisi ollut hyvä esitellä jo ensimmäisen tunnin alkajaisiksi -kolmikerrosmallin pariksi - ja jokaisen asian kohdalla- olisi ollut hyvä vilauttaa kuvaa, ja katsoa mihin siinä kulloinkin käsittelemämme asiat asettuivat. Ainakin itselleni se olisi luonut asioille kiinnekohdan arkipäivään ja tätä kautta yksinkertaistanut asiaa tarpeeksi. Kuvan voima on ihmeellinen.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kotitehtaevae_1_koskenkari_anu_g0250396.pptx

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

koskenkari_anu_kotitehtava2_protokollat.docx

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus:Kolmannessa kotitehtävässä tarkastellaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan kotitehtava3_koskenkarianu.docx

Kotitehtävä 4

Tarkastellaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

kotitehtava4_koskenkari_anu.docx

Kotitehtävä 5

Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen. Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin.

kotitehtava_5_kokonaiskuva_ja_tietoturva_koskenkari_anu.pdf

kotitehtava_5_koskenkari_anu.pdf

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h + 2 h kertausta + 2 tuntia kotitehtävän tekoa ja päiväkirjan täyttyöä

  • Luentoviikko 2

Lähiopetus 6 h, 3 tuntia kertausta ja pistarilukua + 1,5 tuntia kotitehtävän selvittelyä ja päiväkirjan täyttöä.

  • Luentoviikko 3

Lähiopetus 6 h, 1,5 tuntia kertausta ja päiväkirjan täyttöä, 2 tuntia kotitehtävän tekoa

  • Luentoviikko 4

Lähiopetus 6 h, 1,5 tuntia kertausta ja päiväkirjan täyttöä. Kotitehtävä jäi tällä erää tenttiin luvun ja työkiireiden jalkoihin. :(

  • Luentoviikko 5

Lähiopetus n. 6 h; kotitehtävän nro 4 teko 1 tunti, tenttiin valmistautuminen tähän mennessä 5h. Jäljellä vielä viimeinen kohtitehtävä ja tentti rutistus. Tämä on kyllä haasteellista.. tenttiin valmistauduttu n. 8 tuntia, ja kahlattu luentomateriaaleja läpi + tehty muistiinpanoja.Ison kuvan hahmottaminen itse uudelleen tuntui selventävän asioita. Mutta juuri tällä hetkellä tuntuu, että pää on täysin tyhjä. Ans kattoo kuinka eukon käy.. :/ Mitään ei saa -jos ei yritä. ;)


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start