meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Ennakkokäsitykseni mukaan tietoliikenne tarkoittaa digitaalisten laitteiden keskenäistä tietonvälitystä tiettyjen määrättyjen protokollien mukaan. Nykymaailmassa tietoliikenne voidaan havaita kaikkialla, toisin oli vielä 20vuotta sitten. Avainsanat: FTP,TCP/IP,LAN,GPS,HTTP,WLAN,WIFI,IR,Some,OSI

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Ensimmäisen luennon asiat olivat pitkälti entuudestaan tuttuja niin ammatikoulun kuin työn puolesta, eikä juurikaan uutta asiaa tullut. Kertaaminen on toki aina hyvästä varsinkin muistella OSI-mallia. Kerrosmallin läpikäynti olikin yksi luentopäivän pääteemoista.

Luentopäivä 2: Toiselle luennolle en matkustelun takia päässyt joten näin ollen opiskelin asiat luentokalvojen sekä wikipedia avulla. Protokollien toimintoihin, kuten segmentointi,paketointi sekä yhteyden hallintaan. Lisäksi luento keskittyi pitkälti erilaisiin siirtoteihin ja näihin liittyviin ominaisuuksiin (hyödyt/haitat, taajuuskaistat). Kuin myös edellisellä luennolla, nämäkin asiat olivat pääpiirteittäin tuttuja, tosin uutta asiaa alkoi tulemaan jo huomattavasti enemmän.

Luentopäivä 3: Luentokalvojen perusteela käyty läpi kakkosluentoon liittyen siirtoteiden enkoodausta/dekoodausta, modulaatiota sekä virheentarkistusta/korjausta. Luentokalvoja lukemalla asiat eivät aivan heti auenneet, auttaisi varmaan jos olisi ollut fyysisesti läsnä luennolla. Paljon uutta asiaa johon joutuu paneutumaan ennen tenttiä vielä lisää.

Luentopäivä 4: Luennon pääaiheina kanavaointitektiikat (ADSL,FDMA,DMT), kytkeytyminen, verkko-ongelmat (packed-loss,delay) sekä reititys. Taaskin paljon uutta asiaa joka vaatii lisä perehtymistä.

Luentopäivä 5: Luennoista mielenkiintoisin joka käsitteli asioita kuten matkapuhelin verkon solurakennetta ja suunnittelun ongelmia sekä langattomia ratkaisuija ja niihin liittyviä tietoturvaseikkoja. Suuri osa taas tuttuja, mutta syventävää asiaa.

Kotitehtävä 1

{{:courses:ct30a2001:opiskelijat:2012:yhteydet_f0387535.png?200|}}

Yksinkertainen on kaunista. Eli kodin tietoliikenneyhteydet menevät pitälti seuraavasti. Pc, Xbox sekä wlan ovat ethernet kaapelilla yhteydessä keskenään ja reitittimen kautta myös ulkomaailmaan (Lnet:n kautta). kannettava tietokone sekä älypuhelin ovat myös aika-ajoin yhteydessä reitittimeen, sekä sitä kautta muihin laitteisiin. toisaalta kännykkä on myös GSM sekä 3g verkon välityksellä yhteydessä ulkomaailmaan.

  1. Kysymys: mitä tietoliikennetapoja käytetään tulevaisuudessa; onko optiselle tiedonsiirrolle haastajaa näköpiirissä?
  2. Kysymys: Kehittyykö tai kehitetäänkö langatonta sähkönsiirtoa aktiivisesti? (yleistynyt hiljattain mm kännykisä mutta entä suuremmilla tehoilla?)
  3. kysymys: Sosiaaliset media; uhka vai mahdollisuus ja miten kupla puhekaa/puhkeaako?

Kotitehtävä 2

1. IEE 802.11 eli tuttavallisemmin WLAN: http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11g-2003.pdf “IEEE 802.11 on joukko standardeja koskien langattoman lähiverkon (WLAN) viestintää 2,4, 3,6 ja 5 GHz:n taajuusalueilla”. Kehitetän koko ajan erityisesti tiedonsiirtokyvyn osalta.

2. TCP: http://tools.ietf.org/html/rfc793 “The TCP provides for reliable inter-process communication between pairs of processes in host computers attached to distinct but interconnected computer communication networks.” Eli lyhyesti takaa luotettavan kommunikaation kahden “parin” välillä.

3. IP, eli internet protocol: http://tools.ietf.org/html/rfc791 “ The internet protocol provides for transmitting blocks of data called datagrams from sources to destinations, where sources and destinations are hosts identified by fixed length addresses. ” eli yksinkertaistetusti käytetään tietoliikennepakettien siirtämisessä eri tietokoneisiin IP-osoitteiden perusteella.

Kotitehtävä 3

  1. IR eli infrapuna. Nykyään lähes ainoastaan kaukosäätimissä käytettävä siirtotie, tosin vielä ~10v taaksepäin löytyi myös muutamista kännyköistä tiedonsiirtona kahden laitteen välillä. Aallonpituudeltaan noin 930 nm, 870 nm tai 950 nm. Käyttää IrPHY koodausta.
  2. Optinen kuitu (fiber fire). Hoitaa omassa tilanteessani äänensiirron tietokoneelta vahvistimelle. esim 4-QAM koodaus.
  3. Matkapuhelin käyttää GMS verkkoa jossa käytössä GMSK-koodaus (Gaussian Minimum Shift Keying). Taajuusalue 900MHz tai 1800MHz.

Kotitehtävä 4

Kaikki esitetyt siirtotiet eroavat toisistaan huomattavasti, mutta esimerkiksi gsm verkko käyttää TDM (Time-division multiplexing) kanavointia. Kaukosäätimen IR-yhteydessä ei ilmeisesti ole tarvetta kanavoinnille lyhyen etäisyyden sekä pienen tietomäärän takia.

Kotitehtävä 5

a)Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen.

Otetaan tutkittavaksi jokin vapaavalintainen IRC-asiakasohjelma. IRC-ohjelma mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun Internet-käyttäjien välillä käyttämällä TCP/IP protokollaa tiedon siirtoon. Omassa tilanteessani kun kirjoita näppäimistöllä tekstiä ohjelmaan, sanotaan vaikka x-chat, ohjelma käyttää IRC ( http://tools.ietf.org/html/rfc1459#section-1 ) protokolaa tekstin käsittelyyn. Paketti muodostetaan OSI kerrosmallin mukaisesti ja lähetetään eteen päin reitittimelle ethernet kaapelia pitkin, josta paketti siirtyy LNET:n verkkoon. Paketti välittyy reititimien ja todennäköisesti ainakin jossain vaiheessa valokuidun avulla IRC-serverille. Kirjoittamani viesti siirtyy IP osoitteen perusteella halutulle IRC-verkolle (esim quakenet) ja tästä edelleen halutulle channelille/serverille (esim #grilliseura). Serveri jakaa viestin paikalla oleville käyttäjille jolloin he havaitsevat viestin omilla päätteillään.

b)Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin.

Tietoturvan kolme kantavaa elementtiä ovat luottamuksellisuus, saatavuus sekä eheys. Käyttäjän data tulee kyetä suojaamaan niin ettei sen luvaton käyttö ole mahdollista, estää luvaton datan manipulointi sekä taata palvelun toiminta/saatavuus esimerkiksi palvelunestohyökkäyksen aikana. Yllä olen esimerkin mukaan jos lähetetään vaikkapa yksityisviesti käyttäjälle on tietoturvan tehtävänä suojata viestin koskemattomuus, niin että vain haluttu käyttäjä pääsee viestiin käsiksi ja että viesti välittyy käyttäjälle.

Viikoittainen ajankäyttö

Lähiopetus: 4 h Itse opiskelu + kotitehtävät + luento 7h

Luentoviikko 2 Itse opiskelu + kotitehtävät 2h

Luentoviikko 3 Itse opiskelu + kotitehtävät 2h

Luentoviikko 4 Itse opiskelu + kotitehtävät 2h

Luentoviikko 5 Itse opiskelu + kotitehtävät 3h

tenttiin valmistautuminen 8h

Yhteensä: ~22h