meta data for this page
  •  

Maija Junkkari d0352722

OPPIMISPÄIVÄKIRJA JA KOTITEHTÄVÄT

Luentopäivä 1

Ennakkonäkemys aihealueesta

Olen keskivertotasoa oleva tietokoneen peruskäyttäjä ja se on minulle lähinnä vain yksi työväline. Niinpä ymmärrykseni tietoliikennetekniikasta ja asioiden syy- ja seuraussuhteista on aika vähäistä ja selkeä kokonaiskuva puuttuu. Monet termit ovat kyllä tuttuja, mutta en osaa yhdistää niitä toisiinsa enkä tiedä millä tavalla ne linkittyvät yhteen. Myynti- ja markkinointityössäni käytän lähinnä sähköpostia ja matkapuhelinta, automatkoilla handsfree-toimintoa ja navigaattoria. Vapaa-ajalla käytössä ovat Facebook ja led-taulutelevisio nettiominaisuuksineen.

Tietotekniikan hyödyistä on jäänyt mieleen kotikaupungissani Kotkassa syksyllä 2012 tapahtunut ja koko Suomea kuohuttanut 8-vuotiaan tytön kaappaus, jossa neuvokas tyttö paikannettin ja löydettiin nopeasti matkapuhelimen ansiosta.

Toivon että kurssin jälkeen ymmärrän paremmin keskeiset tietoliikenteen termit, kuten kerrosarkkitehtuuri, protokollat, siirtotiet, signaalit ja erilaiset kommunikointiverkot. Toivon myös että saan hyvän peruskäsityksen kokonaisuudesta ja opin myös aivan uusia asioita. Olen käynyt kurssin luennoilla jo muutama vuosi sitten, mutta sen loppuun suorittaminen jäi silloin kesken. Nyt olen käynyt luentomateriaalia uudelleen läpi ja toivon että saan kurssin kunnialla läpi!

Ennakkotehtävä 1.

Oppimispäiväkirja

Tietoliikenteen trendejä: Mobiliteetin lisääntyminen, internetin yleistyminen (verkkoliikenteen ja palveluiden kasvu), eri verkkojen yhdistyminen sekä laitteiden monipuolistuminen

Kommunikoinnin muodot: Kiinteä, nomadi, siirtyvä

Kommunikointimalli: Lähde - lähetin - siirtojärjestelmä - vastaanotin - kohde

Tiedonsiirto: WAN (piirikytkentä, pakettikytkentä, ATM eli solukytkentä sekä Ethernet), MAN, LAN, PAN

Kerrosarkkitehtuuri ja protokollat

  • teoreettinen kolmen kerroksen malli, seitsemän kerroksen OSI-malli (referenssimalli) ja viiden kerroksen TCP/IP (Internet perustuu tähän arkkitehtuuriin)
  • protokollan pääpiirteitä ovat syntaksi, semantiikka ja ajoitus

Mielestäni tärkein osio oli kerrosarkkitehtuuri, sain paljon lisätietoa aiheesta joka oli aiemmin vain terminä tuttu.

Ajankäyttö yhteensä 36 h

Luentopäivä 2

Ennakkotehtävä 2.

3G-matkapuhelin: Käyttää taajuutta 900/2100 MHz, maksiminopeus 10 Mbit/s

Läppäri: WLAN (esim. IEEE 802.11g),54 Mbps, 2,4 GHz.

Kaapelimodeemi/Ethernet: 10 Mb/s

Oppimispäiväkirja

Protokollien toiminnot: Segmentointi ja kokoaminen, paketointi, yhteyden hallinta, toimitus oikeassa järjestyksessä, vuon valvonta, virheen havainnointi, osoitteet, kanavointi sekä kuljetuspalvelut

Standardointi: Etuina markkinoiden vahvistuminen ja yhteensopivuus, haittoina teknologian jäädytys, useat saman asian standardit sekä kompromissit, organisaatioita Internet Society, ISO, ITU-T, ATM Forum sekä IEEE

Johtimelliset siirtotiet: Parikaapeli, koaksiaalikaapeli, valokuitu, sähköjohto

Johtimettomat siirtotiet: mikroaaltolinkit, satelliittilinkit, radiotie, inftrapunalinkit

Tiedonsiirtoterminologiaa: Direct, point-to-point, multi-point sekä simples, half duplex, full duplex

Signaalit: Analoginen ja digitaalinen, jaksollinen ja jaksoton, siniaaalto ja kanttiaalto

Siirtotiet olivat mielenkiintoista luettavaa ja selvisi paljon siitä mitä ne kaikki työpaikalle vedetyt johdot ovat olleet.

Ajankäyttö yhteensä 39 h

Luentopäivä 3

Ennakkotehtävä 3.

3G-matkapuhelin: Radiotie, kanavointitapana CDMA eli koodijakokanavointi, koodaus QPSK

Läppäri: Siirtotienä radiotie/tekniikka WLAN, protokolla: IEEE802.11 https://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html

Kaapelimodeemi/Ethernet: Siirtotienä parikaapeli, protokolla: IEEE802.3 http://fi.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3

Oppimispäiväkirja

Ohjelmointitekniikat: NRZ-L, NRZI, Bipolar-AMI, Pseudoternary, Manchester, Differential Manchester

Asynkroninen tiedonsiirto

Vuon valvonta: Stop and Wait, Sliding Windows

ARQ: Stop-and wait, go-back-N, selective-reject

Kanavointi: FDMA (ADSL), TDMA (synkroninen ja asynkroninen), CDMA, WDMA

Kanavointitermit olivat täysin uusia ja vaativat hieman sulattelua.

Ajankäyttö yhteensä 26 h

Luentopäivä 4

Ennakkotehtävä 4.

http://mobiili.fi/2014/01/21/lisaa-nopeutta-mobiiliverkkoihin-koreassa-jo-jopa-300-megabitin-sekuntinopeus/

http://www.tekniikkatalous.fi/ict/suomessa+kokeillaan+uutta+tekniikkaa+mobiililaajakaistassa+ndash+taajuudet+jakoon+alykkaammin/a954470

Oppimispäiväkirja

Kytkentäiset verkot: Teleliikenne vs. dataliikenne, piirikytkentä (puhelinverkko, vaihteet) vs. pakettikytkentä (tietosähke ja virtuaalipiiri

Reititysstrategia: ARPANET, Djikstran algoritmi, Bellman-Fordin algoritmi

Ruuhka ja viiveet

Langattomat verkot: 3G-järjestelmä, äänen lisäksi mm. multimedia, data ja video, CDMA eniten käytössä, uutena 4G-järjestelmä dataliikenteen nopean kasvun johdosta, perustuu OFDM:ään (purskeinen datan siirto)

LAN-lähiverkot: Topologioita väylä, puu, rengas ja tähti, Ethernet-kaapeloinnin tyyppejä paksu e, ohut e ja parikaapeli-e, 2 OSI:n kerrosta fyysinen ja linkki, arkkitehtuurina IEEE 802, MAC-protokolla ja LLC-linkki. siltaus, hubit ja 2. kerroksen kytkimet, virtuaalinen LAN eli VLAN

Huippunopeat LANit: Ethernet-teknologioita nopea ja gigabit Ethernet (10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps), aiemmin CSMA ja CSMA/CD, IEEE 802.1Q VLAN standardi

Topologiat olivat uusi asia ja uudet huippunopeat teknologiat kiinnostava tulevaisuuden haaste.

Ajankäyttö yhteensä 25 h