meta data for this page
  •  

Virpi Turunen, Tietoliikennetekniikan perusteet, 2010, Wiki

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne on perusta nykypäivän kommunikoinnille. Viestit, äänet, kuvat ym. materiaali kulkee verkossa ja yksittäisetkin häiriöt verkon toiminnassa vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään. Ihmiset ovatkin käsittämättömän riippuvaisia verkon toiminnasta. Osaamiseni tietoliikennetekniikasta on varsin vajavaista enkä ymmärrä teknologiaan liittyvistä yksityiskohdista tuon taivaallista. Yksittäisiä asioita joita aiheen ympäriltä mieleeni tulee ovat mm.

* Sähköinen asiointi

* Sähköiset laskut → ekoajattelu

* Kännykät

* Sähköposti

* Navigaattorit

* Videoneuvottelut

* Tiedon jakaminen

**Luentoyhteenvedot Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1 Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus:

Kotitehtävä 3 Tehtäväkuvaus:

Kotitehtävä 4 Tehtäväkuvaus:

Viikoittainen ajankäyttö Luentoviikko 1 Lähiopetus x h Valmistautumista lähiopetukseen y h Kotitehtävien tekoa z h Luentoviikko 2 Luentoviikko 3 Luentoviikko 4