meta data for this page
 •  

© Juho Toivonen

Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkotehtävä 1.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenteen käsite on suuri ja suurelta osin minulle tuntematon. Käsitykseni perustui yleisiin tietoihin. Tietoliikenne perustuu siihen, miten siirretään tietoa paikasta toiseen. Verkot jakaantuvat langattomiin ja langallisiin. Aihealueeseen liittyviä käsityksiä oli, että käsiteltäisiin erilaisia historiallisia protokollia ja tietoliikenteen rakennelmia, mitä tiedolle tapahtuu sitä siirrettäessä. Sanat, jotka listasin ovat arkipäiväisessä käytössäni: 3g, wlan, tcp/ip, ftp, gsm, bluetooth, gps.

Luentopäivä 1: Peruuntui

Luentopäivä 2: Opin kurssilla opittavat asiat ja mitä kurssiin sisältyy. Tärkein sanoma oli kurssi-infojen ja ensimmäisen luennon peruuntumisesta aiheutuneesta kiireestä saada kaikki asiat käytyä kurssin aikana. Toiselle puoliskolle en päässyt henkilökohtaisten menojen vuoksi, joten siitä en voi kertoa mitään. Itseopiskelin sen jälkikäteen ja asiat olivat selkeästi luentokalvoilla.

Luentopäivä 3: Pistari heti alkuun, josta en tiennyt mitään, koska en ehtinyt perehtymään viime luentokerran luentokalvoihin tarpeeksi. Pieni kertaus auttoi hahmottamaan asian. Yleisesti puhuttiin erilaiset siirtotiet ja virheiden tarkistus. Siirtotiet jäivät hyvin päähän ja virheiden tarkistuksen erot olivat mielenkiintoisia ja luennoilla tullut huomio, että eri tarkistuksilla on tarkoituksensa. Mikään ei ole paras kaikissa tilanteissa vaan pitää valita tilanteeseen sopiva.

Luentopäivä 4: Luentopäivästä päällimmäisenä mieleeni jäivät kanavointi, kytkennät ja reititys. Kanavoinnissa kurssin vaikein käsitettävä asia oli TDMA eli aikajako, joka selitettiin todella hyvin, että sain käsityksen asiasta. Kytkennästä jäi käteen piiri- ja pakettikytkennän (vituaalinen piiri ja datagram) vertailu. Reititys perustuu algoritmeihin, joka meni hieman ylitseni, koska itse algoritmi-sanakin on uusi minulle. Tietoverkot käytännössä hypättiin suuremmalta osin ja jätti suuria aukkoja itselleni. Harmittaa, koska asia kiinnosti itseäni eniten koko kurssissa.

Luennoista kokonaisuudessaan Kiitokset opettajalle innokuudesta asiaan, asioiden esittelystä ja esimerkkien kautta selvittämisestä, vaikka kiire olikin päästä eteenpäin johtuen ensimmäisen tunnin peruuntumisesta. Moni asia tosiaan jäi epäselviksi johtuen kiireestä, mutta sen mukaan oli mentävä.

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu. - Esim. GPS tapauksessa voitaisiin selvittää kuinka paikka lasketaan ja millaisia osia itse järjestelmässä on (vastaanotin, satelliitit, maanpäälliset asemat, …). Esimerkki on hyvä valita sen mukaan mikä itseä kiinnostaa ja jota haluaa katsoa tarkemmin.

Siirtotie: Kotona käytettävissä siirtoteissä on normaalisti valittavana johtimellinen tai johtimeton. Johtimillisista kotona ovat käytössä parikaapeli (twisted pair), koaksiaalikaapeli (coaxial cable) ja sähköjohto. Parikaapeli käytetään niin puhelin- kuin dataverkoissa eli tietokoneiden kytkemiseksi verkkoon. Koaksiaalikaapelia käytetään enää nykyisin suurimmalta osin TV-kaapelina. Sähköjohtoa käytetään niissä tapauksissa datan siirtoon, kun muita vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Johtimettomista siirtoteistä radioaallot ovat tuttuja radion kautta, jossa radio toimii vastaanottimena lähetetyillä radio-ohjelmille ja infrapuna on jokaisella tuttu TV:n kaukosäätimen kautta.

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol, joka pohjautuu TCP-prokollaan ja Internet protokollassa FTP kuuluu sovelluskerrokseen. FTP tarjoaa tiedonsiirron kahden koneen välillä käyttöjärjestelmästä riippumatta. FTP on rakennettu asiakas-palvelin -periaatteella, jossa yleensä asiakas (client) ottaa yhteyttä pavelimeen (host tai server), joka tarjoaa FTP-palvelun.

FTP tavoitteena on helpottaa iedostojen siirtämistä ja jakamista, siirtää dataa tehokkaasti ja luotettavasti. FTP ei olla kuitenkaan rakennettu suojatuksi protokollaksi, joten se sillä on monta heikkoutta turvallisuudessa.

FTP on määritellään RFC-dokumentissa: http://tools.ietf.org/html/rfc959

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit HUOM! Painopiste ei ole niinkään uusien, mahdollisesesti kurssilaisille täysin tuntemattomien teknologioiden etsimisessä ja selostuksessa vaan lähinnä käytettyjen menetelmien sijoittamisesta oikeaan kontekstiin kurssin materiaalin mukaisesti.

GPS eli Global Positioning System on käytetyin paikannusmenetelmä ja alunperin koko kehitys oli Yhdysvaltojen puolutusministeriön rahoittama. Järjestelmä koostuu 24 satelliitista, jotka kiertävät noin 20 000km korkeudessa ja vähintään kaksi kertaa maanpallon ympäri, kontrolliverkosta ja käyttäjäosa, jolla on GPS-vastaanottimet.

GPS-vastaanotin mittaa aikaa, jonka signaali tulee maahan vastaanottimelle ja laskee eri satelliiteista tulevien signaalien aikaero avulla vastaanottimen sijainnin. Jotta vastaanotin saisi GPS-signaalin, tulee sillä on näköyhteys taivaalle ja saada vähintään 4 satelliilta signaali.

A-GPS eli assisted GPS käytetään erityisesti matkapuhelinten GPS'n tukena, koska se hyväksikäyttää matkapuhelinverkkosta saatuja tietoja paikantamiseen.

GPS toimii kahdella päätaajuudella (L1 ja L2):

 • L1 (1575,4200 MHz) siviilikäytössä
 • L2 (1227,6000 MHz) sotilaskäytössä salattuna 2003 lähtien
 • L3 (1381,0500 MHz) sotilaskäytössä globaali ydinräjähdyshälytys (NUDET – Nuclear Detonation)
 • (L4 (1841,4000 MHz) kokeellinen, ei käytössä)
 • L5 (1176,4500 MHz) siviilikäyttöön (ehdotus, saatavilla 2005)
 • (2227,5000 MHz) avaruusalusten telemetriaan (ei arviota saatavuudesta)

(Wikipedia)

http://fi.wikipedia.org/wiki/GPS http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System http://tycho.usno.navy.mil/gpsinfo.html

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Valitsin käyttöskenaarioksi kodin, koska kotini nykyinen järjestely pitäisi miettiä uusiksi, joten saan tästä apua itselleni.

Wlan on selkeästi paras vaihtoehto kotiin, jossa on vähintään yksi kannettava tai muuten johtoja ei haluta näkyviin. Wlanin tulisi suojattu salasanalla, jolloin ulkopuoliset eivät pääsisi käyttämään nettiä. Paikallaan pysyvät koneet tulisi kytkeä langalliseen verkoon, jolloin ei rasittaisi langatonta verkkoa turhaan.

Tietoturvan parantamiseksi voi langallisen verkkoon lisätä ADSL-modeemin lisäksi erillisen palomuurin, joka suojelee koneita ulkopuolisilta uhilta. Monissa ADSL-modeemeissa on sisäinen palomuuri. Mikäli yrityskonetta käyttää kotonaan, niin se on parempi kytkeä langalliseen verkkoon johtuen tietoturvan heikkoudesta langattomassa verratuna langalliseen, mikäli tietoturvaan ollaan panostettu erillisellä palomuurilla.

Wlanin heikkouksina voidaan pitää katvealuiden yleisyyttä, mikäli laite on halvimpia, joten kannattaa panostaa laitteisiin. Myöskin liian monen koneen kytkeminen samaan langattomaan nettiin aiheuttaa ylikuormittumista, jolloin verkko voi lakata kokonaan toimimasta hetkellisesti ja dataa häviää.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 2

o Lähiopetus 3h
o Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
o Kotitehtävien tekoa 3 h
 

Luentoviikko 3

o Lähiopetus 7h
o Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
o Kotitehtävien tekoa 3 h
 

Luentoviikko 4

o Lähiopetus 7h
o Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
o Kotitehtävien tekoa 5 h
   
     

Tentti 3h

Itseopiskelu & tenttiin lukeminen 80h+ (tuntimäärää lisäsi pelkästään kurssin asioiden käynnin nopeudesta ja tietomäärästä, mitä kerralla tuli)

Palaute

Hyvä kokonaisuus. Kiire oli ja syy on kyllä luennoitsijann sairastumisen, mutta sille ei hirmuisesti mitään voitu.