Sampsan Wiki

Ennakkotehtävä

-ADSL, IPv4, IPv6, TCP/IP, Ethernet, pilvipalvelut, tietoturva, salaus, p2p, DNS

Tietoliikenteellä tarkoitetaan datan siirtoa. Päätelaitteet muuntavat käyttäjän syöttämän informaation dataksi, joka liikkuu tietoverkoissa sovittujen protokollien perusteella. Tietoliikenteen määrä on nousussa mm. erilaisten streaming- ja pilvi-palveluiden suosion kasvaessa.

Luennot

Suoritin kurssin etäopiskelun muodossa

Kotitehtävä 1

Päätelaite: Tietoliikenneyhteyden päässä oleva laite, jonka avulla varsinainen kommunikointi tietoliikenneyhteyden yli tapahtuu. Esimerkin tapauksessa tietokone, eli Ethernet-verkon päätelaite.

Tietoturva: Tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaaminen, sekä käyttäjän toimilla, että ohjelmilla kuten virustorjunta.

TCP/IP: Lukuisten Internet-tietoliikenteeseen liittyvien tietoverkkoprotokollien kokoelma. Ilman TCP/IP protokollia ei tietoliikennettä voitaisi nykyisessä mittakaavassa toteuttaa ilman korvaavia protokollia.

Salaus: Viestin salaaminen siten, ettei sen haltuunsa saava ulkopuolinen kykene sitä avaamaan. Liittyy tietoturvaan (katso ylempää).

IPv4 ja IPv6: Protokollat joilla datapakettien ohjaus Internet-verkossa onnistuu. Suurimmat erot IPv4 ja IPv6 välillä liittyvät mahdollisten osoitteiden määrään. IPv4 osoitteet ovat 32 bittisiä ja IPv6 osoitteet 128 bittisiä. Suuremmalla osoiteavaruudella voidaan solmujen määrää verkossa lisätä ja näinollen helpottaa tiettyjä toimintoja, kuten VoIP ja vertaisverkot.

Ethernet: Yleisimmin käytössä oleva lähiverkkotekniikka, rakenteeltaan väylätopologia.

ADSL: Verkkokytkintekniikka, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron käyttäen normaalia puhelinlinjaa. ADSL max. 8Mb/s, ADSL2+ max. 24Mb/s. Tiedonsiirto on epäsymmetristä.

DNS: Internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuttaa verkkotunnukset IP-osoitteiksi (esim www.lut.fi = 157.24.2.215). Helpottaa osoitteiden muistamista ihmisellä.

Pilvipalvelut: Verkon yli tapahtuvaa palveluiden ja ohjelmien käyttöä. Yritykselle voidaan esimerkiksi tarjota varmennettu tiedostojen tallennuspalvelu, jolloin tiedot eivät tallennu yrityksen omille koneille, vaan verkon yli palveluntarjoajan palvelimille.

Kotitehtävä 2

DNS-palvelinten tehtävä?

DNS (Domain Name Server) muuntaa verkkotunnukset osoitteiksi ja osoitteet verkkotunnuksiksi.

Kotitehtävä 3

IPv6 IPv6 on uusin IP-protokolla, joka on kehitetty vastaamaan jatkuvasti kasvavaan IP-osoitteiden tarpeeseen. IPv4 pystyy 32 bittisellä osoiteavaruudellaan tarjoamaan noin 4 miljardia osoitetta ja on arvioitu, että tämä raja saavutetaan vuonna 2011. IPv6 pystyy vastaavasti tarjoamaan 128 bittisellä osoiteavaruudellaan teoriassa 340*10^36 osoitetta.

Kasvavan osoiteavaruuden ansiosta jokaiselle käyttäjälle voidaan tarjota oma IP-osoite. Yksilöllinen IP-osoite helpottaa huomattavasti kahden tietokoneen välistä toimintaa esim VoIP ja tiedostonsiirron yhteydessä.

IPv6 paketti on yksinkertaisempi ja omaa paremman laajennettavuuden, kuin IPv4. Myös hierarkisuutta on lisätty ja IPv6 datapakettien reititys onkin runkoverkon operaattoreille helpompaa.

Käyttäjä tuskin huomaa muutosta, verkkotunnukset pysyvät samanlaisina.

(Lähde: http://www.ipv6.willab.fi/presentations/IPv6-esitelma.pdf)

Kotitehtävä 4

ADSL Fyysinen siirtotie, yleisimmin puhelinlinjaa pitkin. Perustuu kehyksiin, joissa on yksi tavu jokaista kanavaa kohden. Kanavia on 256 ja ne ovat 4kHz leveitä. Modulointi tapahtuu QAM tekniikalla, joka perustuu sekä amplitudi-, että vaihemodulaatioon. QAM:ssä yhdessä siirrettävien bittien jokaista eri arvoa vastaa erilainen signaalin vaihekulmaa ja voimakkuutta kuvaava kompleksiluku. Siirtotiellä voidaan käyttää toistimia voimistamaan signaalia. Siirtotien tiedonsiirtokapasiteetti on epäsymmetrinen, kotikäyttäjällä tämä tarkoittaa huomattavasti suurempaa lataus-, kuin lähetysnopeutta.

Kotitehtävä 5

Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Kaupunkien keskustoissa on viime vuosina alkanut vauhdilla yleistyä julkiset WLAN verkot. Jatkuvasti yleistyvät kannettavat päätelaitteet tarvitsevat jonkin reitin päästäkseen Internet-verkkoon. Kaupungit, sekä yritykset ovat alkaneet houkutella näitä päätelaitteita käyttäviä ihmisiä luokseen tarjoamalla ilmaisen yhteyden.

Seuraavassa joitakin verkon rakentamisessa huomioitavia asioita:

-Tukiasemien kantama, ottaen huomioon vaimennukset (esim rakennukset) sekä heijastukset.

-Tukiasemien kapasiteetti. Ruuhkaisena aikana tiedonsiirto voi hidastua dramaattisesti tai tukiasema ei voi jakaa tarpeeksi osoitteita.

-Tietoturvan osalta langattoman tietoliikenteen suurimpia haasteita on estää ulkopuolisia saamasta dataliikenteen sisältöä selville, sillä oikeilla välineillä kuka tahansa voi taltioida avoimen WLAN verkon tietoliikennettä.

-Rahoituksen hoitamisessa voidaan tukeutua paikallisiin yrittäjiin tai hoitaa palvelu kaupungin kustantamana.

Ajankäyttö

Kotitehtävien teko 6h -Tenttiin valmistautuminen 16h

Palaute

Hyvät kotitehtävät. Vähällä ajalla meinataan kurssista selvitä, mutta jos tausta on kunnossa niin ei liene ongelmia. Perusasiaa kuitenkin.