Takaisin


Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.
 • Protokolla
 • OSI-malli
 • LAN
 • WAN

Luennot on käyty jo kertaalleen viime vuonna, joten ei tämä kyllä mikään ennakkotehtävä ole.

Luentoyhteenvedot

En käynyt luennoilla.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

LAN - local area network.
Termi tietynlaajuiselle tietoverkolle. Yleensä verkko kattaa yhden tai useamman asunnon tai liiketilan. Voidaan toteuttaa yhdellä useista tekniikoista.

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

IP - Internet Protocol
Yleisin verkkoprotokolla. Toimitetaan paketteja osoitteen perusteella. Osoitteet löytyvät erilaisten reitytysprotokollien muodostamista reititystauluista. IP-paketti sisältää ylemmän tason protokollan paketin. |RFC 791

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit

Bluetooth
siirtotie: radio linkki - usealla 1 MHz kavanalla (max 79 kanavaa) välillä 2402-2480 MHz

modulointi: aluksi vain GFSK, nyt myös π/4-DQPSK ja 8DPSK

Pakettipohjainen protokolla joka toimii isäntä-orja rakenteella. Yksi isäntä voi kommukoida 7 orjan kanssa piconetissä. Isäntä yleensä kommunikoi yhden orjan kanssa kerrallaan round-robin tyylillä, mutta broadcast on myös mahdollista. Isäntä ja orja voivat vaihtaa paikkaa saumattomasti.

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Skenaario: Koti

Haasteita:

 • seinät: haittaavat sekä langallista, että langatonta viestintää
 • erilaiset laitteet: pöytäkone, kannettava, älypuhelin, pelikonsoli, …

Vaatimuksia:

 • Internetin käyttö mahdollisuus
 • Tiedostojen jako
 • Mahdollisesti streaming video, pelaaminen

Sopiva verkkorakenne:

 • DSL tai kaapeli internet-yhteys
 • lähiverkko (ethernet)
 • langaton lähiverkko (IEEE 802.11n)

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h

Palaute

Minimeillä mennään

Pääsivulle