meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne mahdollistaa tiedonsiirron laitteiden välillä. Nykyään eri laitteet voivat kommunikoida ristiin - tietokone, puhelin, tv, radio… Monet päivittäin käyttämämme palvelut ovat tietoliikenteen mahdollistamia - sähköposti, internet… Nämä palvelut ja toimivat tietoliikenneyhteydet tuovat lisäarvoa käyttämillemme laitteille. Suomalainen tietoyhteiskunta - toimivat tietoliikenneyhteydet oletus.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Peruttu.

Luentopäivä 2: Kokonaisuuden hahmottamisen ja ymmärtämisen painottaminen, laaja kokonaisuus, eri tasot.

Luentopäivä 3: Tiedonsiirto, standardit, signaalit, kaistan leveys.

Luentopäivä 4: En ollut paikalla.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu.

Kotitehtävä 5

Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 4 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 2 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 4 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Kotitehtävät
  • Kotitehtävien tekoa h

—-

Pääsivulle