meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1. Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4: Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

    o
     Lähiopetus x h
    o
     Valmistautumista lähiopetukseen y h
    o
     Kotitehtävien tekoa z h
 *
  Luentoviikko 2
 *
  Luentoviikko 3
 *
  Luentoviikko 4