meta data for this page
 •  

Arto Niemi

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Tietoliikennetekniikka liittyy tiedon ja datan välittämiseen ihmisten ja laitteiden välillä.

Valitseemani termit ovat: Wlan, Internet, GPS, Digi-TV ja 2G/3G

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1

Keskeiset asiat:

 • OSI malli
  • 7 kerrosta
 • TCP/IP malli
  • 5 kerrosta
 • Mikä on protokolla
 • Protokollien tehtävät

Luentopäivä 2:

Keskeiset asiat:

 • Standardit
  • Yhteensopivuuden vuoksi
  • Paljon päällekäisiä standardeja
 • Siirtotiet
 • Analoginen/Digitaalinen signaali

Luentopäivä 3:

Keskeiset asiat:

 • Synkronointi
 • Virheen havainnointi ja korjaus
 • Vuon valvonta
 • Kanavointitekniikat
 • Piiri-ja pakettikytkentä
 • Reititys
 • Tentti ja mahdolliset kysymykset

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

artokotitehtaevae_1_kuva.pdf

Kotitehtävä 2

Esim. GPS tapauksessa voitaisiin selvittää kuinka paikka lasketaan ja millaisia osia itse järjestelmässä on (vastaanotin, satelliitit, maanpäälliset asemat, …

Valitsin aiheeksi GPS-järjestelmän. GPS:sää tulee käytettyä lähes päivittäin, esim. autonavigaattorissa ja minua onkin jo pitempään kiinnostanut miten paikannus toimii käytännössä.

Satelliitti lähettää GPS-laitteeseen atomikellon ajan ja navigaatiosinaalin. GPS-laite tarvitsee signaalin vähintään neljästä satelliitista, jotta laitteen paikka saadaan laskettua. Laite vaatii esteettömän näköyhteyden taivaalle, sillä GPS-signaali ei läpäise rakennuksia tai muita kiinteitä rakenteita. Paikan laskeminen perustuu laitteen etäisyyseroon satelliitteihin. Paikannuksen tarkkuus paranee, mitä useampaan satelliittiin saadan yhteys.

Normaalin GPS-paikannuksen tueksi on kehitetty A-GPS eli Assisted GPS. A-GPS järjestelmässä matkapuhelinverkon avulla voidaan lukea satelliittien lentorata- ja almanakkatiedot. A-GPS nopeuttaa huomattavasti paikannuksen käynnistymistä ja se auttaa paikannuksessa esim. kaupunkiymparistössä ja sisätiloissa, joissa voisi muuten olla katvealueita.

Kotitehtävä 3

Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) 
Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla
Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Ipv6 on TCP/IP rakenteessa verkkokerroksen protokolla. Ipv6 on kehitetty Ipv4:n seuraajaksi, sillä IPv4 osoitteet ovat loppumassa. IPv4 osoittessa on 32 bittiä, kun taas Ipv6:ssa on 128 bittä, joka mahdollistaa noin 3,8*10^38 osoitetta. Lisäksi Ipv6:ssa on pyritty yksinkertaistamaan pakettien välittämistä päätelaitteiden välillä, Ipv6:ssa ei lasketa ylinmääräisiä tarkistussummia. Siirtymistä Ipv6:een on hidastanut sen osittainen yhteensopimattomuus Ipv4:n kanssa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ipv6

Kotitehtävä 4

Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä.
Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV).
Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim.
Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. Signaalit


Digitaalitelevisio tekniikassa käytetään Suomessa ja muuaalla Euroopassa DVB standardeja. DVB-T standardia maanpäällisessä antenniverkossa, DVB-C kaapeliverkossa ja DVB-S satelliittien kautta tapahtuvassa siirrossa. Lisäksi muualla maailmassa käytetään eri standardeja, esim. Pohjois-Amerikassa ATCS standardi. Digi-TV lähetyksissä siirtotie aiheutta vähemmän häiriöitä kuin analogisissa lähetyksissä. Modulaatiossa käytetään monikantoaaltojärjestelmää. Jokainen kantoaalto on moduloitu 64-QAM-menetelmällä. Digi-TV signaalin bittivirta Transport Stream sisältää useita palveluita. Yksi palvelu eli program stream sisältää useita eri komponentteja: esimerkiksi kuvan video stream, äänen audio stream ja dataa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Digi-tv http://www.digitv.fi/

Kotitehtävä 5

  Käyttöskenaariot
Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: 
Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. 
Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ? 

Tietoverkot kotona

Kodin sisällä parhaiten toimivat langattomat verkkoyhteydet. Wlan reitittimellä voidaan vaivattomasti jakaa internetyhteys eri käyttäjien ja koneiden kesken. Wlan mahdollistaa myös tulostimen, verkkokiintolevyn ja esimerkiksi äänentoistojärjestelmän käyttämisen langattomasti. Talossa tarvitsee olla vain yksi tulostin, jossa on Wlan-yhteys. Täten tulostinta voidaan käyttää useista eri tietokoneista tai vaikkapa älypuhelimesta ilman häiritseviä johtoja. Verkkokiintolevy kannattaa jakaa samalla periaatteella kuin tulostin ja kiintolevylle voidaan esimerkiksi osioda jokaiselle käyttäjälle oma asema. Kodin Wlan yhteyksiä voidaan hyodyntää myös äänentoistojärjestelmissä, tarvitaan vain wlan-yhteydellä varustettu vahvistin ja näin eri käyttäjät voivat soittaa musiikkia omalta tietokoneeltaan kodin äänentoistojärjestelmistä.

Suurin ongelma kodin tietoverkoissa on kotiin tuleva yhteys. Kaupunkiympäristössä ongelmia ei varmastikkaan ole, mutta haja-asutusalueilla, joissa kunnollisia verkkoyhteyksiä esim. valokuitua tai adsl-yhteyttä ei ole rakennettu. Näillä alueilla ainoaksi vaihtoedoksi jää 3g tai vastaava mobiiliyhteys. 3G verkon nopeus ei kuitenkaan vielä ole sillä tasolla, että samaa yhteyttä voisi usea käyttäjä käyttää yhtäaikaa tehokkaasti.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 4 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 10 h

Palaute

Minimillä mennään.

Pääsivulle