meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tiedot aihealueesta hyvin hatarat, käytännössä lähtötaso 0.

Ennakkotehtävä 1.

Joitakin mieleentulleita käsitteitä: ADSL WLAN Internet GPS 3G Bluetooth

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Käytiin läpi kurssin toteutus ja käytännöt. asioista tärkeimpänä kerrosmallit.

Luentopäivä 2: Signaalit, niiden muuntaminen (analoginen↔digitaalinen). Tiedonsiirtomenetelmät, siirtotiet.

Luentopäivä 3: Kanavointi, ADSL, ISDN

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Bluetooth

Bluetooth-standardin avulla laitteet voivat kommunikoida langattomasti keskenään. Yhteys voidaan muodostaa kahden puhelimen, soittimen ja kaiutinten tai vaikkapa tietokoneen ja mikrofonin välille. Etäisyydet laitteiden välillä voivat olla lähetystehosta riippuen metristä kymmeniin metreihin. Bluetooth käyttää 2,4 GHz taajuusaluetta, jolloin laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.

Viestintä Bluetoothilla perustuu Point-To-Point-yhteyteen. Yhdessä Bluetooth-verkossa voi olla kahdesta kahdeksaan laitetta, joista yksi on “isäntä” ja loput “renkejä”. Tällaista verkkoa kutsutaan piconetiksi. Useiden piconetien muodostama verkko on nimeltään scatternet.

Koska Bluetooth ei kuluta kovin paljoa virtaa, on sen käyttö hyvä ratkaisu erityisesti akkukäyttöisissä laitteissa. Siirtonopeudet Bluetoothilla jäävät kuitenkin verrattain pieniksi, joten se ei kilpaile samoista markkinoista esimerkiksi WLAN:in kanssa.

Kotitehtävä 3

L2CAP-protokolla

Bluetoothin suunnitteluvaiheessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia protokollia. Yksi uusista, Bluetoothia varten suunnitelluista protokollista on L2CAP.

L2CAP-protokolla (Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol) toimii kantataajuusprotokollan (Baseband) yläpuolella hoitaen tämän sovittamisen yläpuolisiin protokolliin. L2CAP mahdollistaa datan siirron sekä yhteydellisesti että yhteydettömästi. L2CAP siirtää tietoa asynkronisesti. L2CAP-protokolla sijaitsee linkkikerroksessa, missä ei tarkasteta dataa eikä siis myöskään korjata virheitä.

Koska kantataajuusprotokolla ei pysty käsittelemään kuin 341 bitin suuruisia paketteja, täytyy suuret L2CAP-paketit segmentoida pienemmiksi osiksi. L2CAP mahdollistaa ylempien tasojen protokollien ja sovellusten jopa 64 kilobitin suuruisten pakettien lähetyksen ja vastaanoton.

L2CAP

Kotitehtävä 4

Tiedonsiirto GSM-järjestelmässä

GSM(Groupe Spécial Mobile, Global System for Mobile Communications)-verkot toimivat Pääosin 850, 900, 1800 tai 1900 MHz taajuusalueilla, mutta myös muita taajuuksia käytetään eri puolilla maailmaa. GSM on täysin digitalisoituna toisen sukupolven matkapuhelinverkko. GSM:ssä datan siirto perustuu aikajakoisuuteen, jolloin yhdellä taajuudella voi olla jopa 8 käyttäjää kerrallaan. Aikakehys on mitaltaan 4,6ms. Kaistaleveys kaikille kahdeksalle kanavalle on 270.833 kbit/s.

GSM-verkkoon on kehitetty laajennuksia, kuten GPRS (General Packet Radio Service) sekä EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), jotka mahdollistavat nopeamman tiedonsiirron.

GSM

Kotitehtävä 5

——–Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Koti

Kotonani minulla on verkossa PC, joka on kytketty ADSL-modeemin kautta Internetiin. Modeemiin ja PC:hen on yhteydessä myös WLAN-reititin, joka siis luo langattoman lähiverkon koko kodin alueelle. Verkko täytyy salata ja/tai salasanasuojata, jottei naapurit pääse hyödyntämään nettiyhteyttä ilmaiseksi. Toinen vaihtoehto, joka itselläni on käytössä, on asua Pyhtäällä, jolloin naapureita ei ole. Huonoin ominaisuus halvassa reitittimessäni on luotettavuus, tai siis sen puute. Yhteys pätkii langattomana todella usein. Vaikka pätkiipä se minun palveluntarjoajalla langallisenakin ihan riittämiin. Langattomuuden suurin etu on luonnollisesti johtoviidakon puute. Laitteiden liikuteltavuus on omaa luokkaansa, ja johtojen vetely ympäri taloa voi tulla kalliiksikin.

WLAN-yhteyttä käytän kannettavalla tietokoneella sekä kannettavalla mediasoittimellani. Näissä tietoturva hoidetaan salasanoilla, jottei muut perheenjäsenet pääse tutkimaan valonarkoja tiedostojani.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 2 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 5 h

Palaute

Kotitehtävät varsin perusjuttuja. Hieman niukat vastaukset, mutta kokonaisuus ymmärrettävä.