meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne on sähköisen tiedon välittämistä paikasta toiseen. Tämä tapahtuu, joko johdollisia tai johdottomia siirtoteitä pitkin. WLAN, modeemi, reititin, valokuitu, bluetooth, gps, kännykkä, digi-TV, 3G, 4G,

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. Ryhmittele asiat mielekkäällä tavalla. Voit valita näkökulmasi.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

Bluetooth on tiedonsiirtotekniikka, joka perustuu lyhyen kantaman radiotekniikkaan. Se mahdollistaa langattoman yhteyden lähietäisyydellä olevien laitteiden välille. Bluetooth-tekniikka teki tuloaan vuodesta 1994 lähtien, jonka jälkeen se on syrjäyttänyt pikku hiljaa tieltään iänikuiset johdot sähkölaitteiden välillä. Bluetooth tekniikkaa käytetään esimerkiksi matkapuhelimissa, tietokoneissa, etenkin läppäreissä, kotiteattereissa ja tulostimissa.

Bluetooth muistuttaa paljon infrapuna-tekniikkaa, mutta se on moninverroin parempi yhteys, sillä bluetooth ei tarvitse optista kontaktia laitteiden välillä. Lisäksi bluetooth yhteyden pystyy salaamaan muilta käyttäjiltä salasanan avulla.

Itse olen huomannut bluetoothin tärkeyden läppärin ja pöytäkoneen välisessä tiedonsiirrossa. Esimerkiksi läppärin synkronoiminen pöytäkoneen kanssa onnistuu kätevästi ja vaivattomasti bluetoothilla, eikä aikaakaan mene kuin muutama sekunti. Uskon, että bluetooth-tekniikka alkaa yleistyä juuri esim. kotiteattereissa ja muissa kodinkoneissa.

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

wap.rtf

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu.

gsm.rtf

Kotitehtävä 5

Tehtävänkuvaus: Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Kouluympäristö. Luodaan visio, jossa kaikki opetustoiminta toteutetaan jokaisen opiskelijan omalta päätteeltään, miniläppäriltä. Koulukirjoja ei siis tarvita, sillä luentomateriaalit löytyvät Internetistä ja muistiinpanot kirjoitetaan ylös miniläppäriin. Miniläppäri kulkee kätevästi koululaukussa opiskelijan matkassa.

Jokaisella opiskelijalla täytyy olla henkilökohtainen miniläppäri, joko oma hankkima tai koulun avustuksella hankittu ns. väliaikainen pääte opiskeluajaksi panttia vastaan.

Koululle on rakennettava langaton LAN verkko, jonka kantavuuden täytyy kattaa koko koulun alue, nurkasta nurkkaan. Langaton verkko on helppo käyttöinen ja palvelee opiskelijoita todella hyvin. Oppilaat pystyvät kirjautumaan verkkoon omilla koulun tunnuksillaan. Tällöin lähiverkon ja Internetin käyttöä pystytään seuraamaan ja ulkopuoliset eivät pääse koulun verkkoon käsiksi. Turvallisuuden pitääkin tässä skenaariossa esitellä suurta osaa, sillä kaikki muistiinpanot/työtehtävät tallennettaan omalle päätteelleen, eikä ne saa levitä muiden käyttöön. Tästä syystä palomuuriin pitää panostaa ja tiedostoja pitää pystyä suojaamaan henkilökohtaisella salasanalla.

Kouluympäristö asettaa haasteita toimivan tietoliikenneverkon rakentamiselle. Hyvin äänieristetyt seinät vaimentavat langattomaa verkkoa, joten jokaiseen tilaan on asennettava oma tukiasemansa. Kun koulussa on paljon opiskelijoita, on paljon päätteitä, mikä tarkoittaa, että verkossa on samanaikaisesti lähes koko koulun väestö. Tämä vaatii tehokasta koneistoa, johon täytyy sijoittaa useita tukiasemia, koska kuormitus tulee olemaan suuri. Opettajille on rakennettava oma lähiverkko, jossa he voivat keskenään vaihtaa dataa turvallisesti. Tämä lähiverkko on salattava opiskelijoilta.

Tämä skenaario mahdollistaisi opiskelun yhä enemmän etänä ja toiminta helpottuisi huomattavasti. Opiskelu olisi käytännössä ajasta ja paikasta riippumatonta, kun kaikki luentojen materiaali olisi esillä verkossa. Tietenkin tämä vaatisi paljon ahkeraa itseopiskelua, mutta eipähän ainakaan tarvitsisi kynää puristaa.

Viikoittainen ajankäyttö

  Luentoviikko 1
    
     Lähiopetus 7 x h
    
     Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
    
     Kotitehtävien tekoa 1 h
  Luentoviikko 2
  
     Lähiopetus 2 x h
    
     Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
    
     Kotitehtävien tekoa 3 h
  Luentoviikko 3
  
     Lähiopetus 0 x h
    
     Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
    
     Kotitehtävien tekoa 4 h
  Luentoviikko 4
  
     Lähiopetus 0 x h
    
     Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
    
     Kotitehtävien tekoa 4 h

Palaute

Kotitehtävät ok. Wap mielenkiintoinen valinta.