meta data for this page
 •  

Juhon WIKI!

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Näkemykseni tietoliikenteestä.

- Tietoliikenne on ihmisten käyttämä apuväline tiedon siirtämiseen digitaalisessa muodossa.

- Tietokoneiden ja laitteiden ”kielten ” muodostama kokonaisuus jota ihminen pyrkii hallitsemaan erilaisten sääntöjen ja protokollien kautta.

- Tietoliikenteeseen kuuluu tietokoneiden lisäksi eri datan siirtotiet kuten Wlan, Bluetooth, Langalliset ratkaisut jne.

- Tietoliikenteen hyödyntämisen tavoitteena voidaan pitää tiedonkulun tehostamista ja uusien ansaintalogiikoiden rakentamista.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Ensimmäisen luentopäivän tärkein sanoma oli yksinkertaistettu tiedonsiirtomalli. jossa selitetään tiedonkulun logiikka lähteen ja kohteen välillä riippumatta siirtotiestä. Luennoilla käytiin lävitse myös OSI malli ja sitä mukaileva TCP/IP protokollaan perustuva tiedonsiirto. Kommunikointi mallien välistä yhteyttä kuvattiin voimakkaasti yksinkertaistettuna: johtaja/sihteeri/kuriiri toiminnaksi, joka kuvastaa jokaisen protokolla kerroksen suhdetta kuljetettavaan dataan.

Luentopäivä 2:

Luennoissa kaksi käsiteltiin tietoliikenteen standardoinnin merkitystä. Standardit edesauttavat systeemien ja hajautettujen järjestelmien yhteensopivuutta. Luennoilla esiteltiin yleisimpiä standardi organisaatioita. ISO, ITU.T, ATM Forum, IEEE. Luennoilla esiteltiin myös kommunikointijärjestelmä kokonaisuudessaan, ja se miten tieto liikkuu lähettäjältä vastaanottajalle. Luennoitsija esitteli multiplexoinnin ja moduloinnin maailman tasolla jota vaaditaan niiden yleiskäsitykselliseen ymmärrykseen. Kävimme lävitse myös erilaiset siirtotiet ja niiden olemuksen merkityksen tiedonsiirrolle. Signaalin koodaustavalla voidaan vaikuttaa virheiden määrään. Perehdymme myös AD muunnon periaatteisiin.

Luentopäivä 3:

Luennoilla kolme tutustuttiin datan virheiden havainnointiin ja korjaukseen. Eri protokollat voivat sisältää virheiden havaitsemiseen tarvittavia mekanismeja. Luennoilla käytiin lävitse kanavoinnin eri muodot ja tyypit, sekä selitettiin kanavoinnin merkitystä ja data ja tele liikenteen eroavaisuuksia, paketti/piirikytkentä.

Luentopäivä 4:

Luennoilla neljä avattiin taajuuden uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja verkon kennomaista rakenetta, sekä perehdyttiin lähiverkko tekniikoihin ja niiden eri muotoihin.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kt1_juho_laine.pdf

Kotitehtävä 2

Kotitehtävä 3

Kotitehtävä 4

Kotitehtävä 5

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
 • Luentoviikko 2
 • * Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 4 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 2 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h

Palaute

Kotitehtävät peruskauraa, SSDP mielenkiintoinen valinta. Hieman köykäiset vastaukset.

Pääsivulle