meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Näkemykseni mukaan tietoliikenteestä on tullut pelottavan suuri osa nyky-yhteiskuntaa. Eri palveluja ja toimintoja siirretään entistä enemmän tietoliikenteestä riippuviksi, vaikka ihmisten käyttötaidot eivät ole kovin kummoiset. Ihmisten on luotettava alan ammattilaisten sanaan ja heidän ammattitaitoon, koska oma ymmärrys ei riitä selittämään laitteiden toimintaa. Tietysti tietoliikenne on myös helpottanut elämää mm. nopeuttamalla tiedon liikkumista ja helpottamalla eri palveluiden saatavuutta. Avainsanat: tietoturva, palvelut, tietoverkot, digi-tv, langattomuus, matkapuhelimet, välityspalvelimet, internet

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2: Tiedon kulku lähettäjältä vastaanottajalle voidaan jakaa toisistaan riippumattomiin osatehtäviin: lähde, lähetin, siirtojärjestelmä, vastaanotin ja kohde. Järjestelmät kommunikoivat luomalla signaaleja liitynnän kautta siirtotielle. Lähetettävä signaali voi kulkea eri muodoissa ja jokaiselle muodolle on sille sopiva kulkureitti ja laitteisto. Lähiverkot ja tukiasemat ovat yhteydessä suurempiin verkkoihin, suurimpana internet (verkkojen verkko). Protokolla on eräänlainen keskustelu/vuoropuhelu, pyyntö-vastaus -ketju. Eri kerrokset ovat yhteydessä toisiinsa omilla protokollillaan.

Luentopäivä 3: Tietoliikennetekniikassa standardit ovat tärkeitä laitteiden yhteensopivuuden varmistamiseksi. Ongelmana ovat standardointiorganisaatioiden päällekkäisyys sekä kilpailun aiheuttamat kompromissit ja rinnakkaiset standardit sekä nopeasti kehittyvä ala. Signaalin kulkuun vaikuttaa sen saaman kaistan leveys. Mitä suurempi kaista, sitä selkeämpänä ja nopeammin signaalia voidaan kuljettaa. Siirtotiet: johtimelliset (parikaapeli, valokuitu) ja johtimettomat.(mikroaalto- ja satelliittilinkit). Tiedonsiirtonopeus ja etäisyys. Signaalin modulaatio.

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

kotitehtava1_0342754.pdf

Kotitehtävä 2

Digi-tv

Digitaalitelevisio mahdollistaa analogista televisiota paremman kuvan ja äänen laadun. Käytännössä tämä tarkoittaa teräväpiirtolähetyksiä, joissa on parempi resoluutio (HDTV). Digitaalitelevision lähetyssignaali voi kulkea eri jakeluteissä. Euroopassa verkon määrittelee Digital Video Broadcasting –standardi (DVB). Digi-tv lähetyksiin voidaan käyttää antenni (DVB-T)- tai kaapeliverkkoa (DVB-C) tai se voidaan lähettää satelliitin (DVB-S) kautta. Signaalia voi vastaanottaa myös mobiililaitteella (DVB-H). Satelliittilähetysten vastaanottamiseen tarvitaan lautasantenni ja satelliittivastaanotin. Digitaalilähetyksen vastaanotin voi olla irrallinen tai integroituna televisioon. Jos vastaanottimessa on toinen viritin, voidaan samaan aikaan nauhoittaa toista kanavaa kuin katsotaan. Digisovittimessa voi olla myös lähiverkkoliitäntä, jolloin ohjelma on mahdollista tallentaa tietokoneen kiintolevylle. Digitaalitelevisiota voi myös katsoa tietokoneen kautta esimerkiksi usb –porttiin liitettävällä digisovittimella.

Kotitehtävä 3

HTTP –protokolla

HTTP on lyhenne sanoista hypertext transfer protocol ja sitä käytetään selaimien ja www-palvelimien tiedonsiirtoon. Se on siis sovelluskerroksen protokolla ja kuuluu TCP/IP –perheeseen. Asiakasohjelma (selain) avaa TCP-yhteyden palvelimelle ja lähettää pyynnön. Esimerkiksi selain lähettää palvelimelle GET-pyynnön ja palvelin vastaa tähän. Pyynnön mukana tulevat tiedot muun muassa siitä, minkä sivun kautta kyseiselle sivulle on päädytty, selaimen nimi ja versio sekä muita teknisiä tietoja, kuten pyynnön säilyvyysaika. Palvelin vastaa lähettämällä sopivan vastauksen, esimerkiksi HTML-sivun sekä mahdollisten kuvien tiedostonimet. Vastauksessa on mukana protokollan versionumero ja status-koodi, joka kertoo onko pyyntö onnistunut. Muita välitettäviä tietoja ovat sivun ikä ja voimassaoloaika, palvelimen nimi ja versionumero sekä väitetyn tiedoston tyyppi ja kieli.

GET-pyyntö on yksi http –protokollan käyttämistä metodeista, jonka tarkoituksena on lukea kokonainen sivu. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi HEAD (vain otsikkotiedot), PUT (sivun tallettaminen) tai POST (täytetyn lomakkeen tietojen lähettäminen palveluun).

HTTP on tilaton protokolla eli peräkkäisten pyyntöjen tulokset eivät riipu toisistaan. Jatkuvuutta protokollan käyttöön saadaan muun muassa evästeiden käytöllä, jolloin saadaan toteutettuja pidempiä istuntoja. Palvelin asettaa asiakasohjelmalle evästeen pyynnön yhteydessä ja palvelimelle luodaan sekä pidetään muistissa istuntoon liittyvä tieto.

Muoto HTTPS on protokollan salattu versio, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon. Tiedot siis salataan ennen lähettämistä salausprotokollalla (esim. SSL). Salausta käytettäessä tarvitaan varmenne.

Esimerkki: http://www.lut.fi/

Kotitehtävä 4

kotitehtava4_0342754.doc

Kotitehtävä 5

Tietoverkot kotona

Kotien kommunikoinnille asettamat haasteet tulevat esiin lähinnä haja-asutusalueilla eli kuinka saadaan verkot tarpeeksi kattaviksi, että niitä olisi mahdollista käyttää jokaisen kotona, ja onko tämä edes taloudellisesti järkevää. Radiotie kattaa lähes joka paikan ja mahdollistaa radio- ja tv-lähetysten vastaanottamisen. Myös lautasantennin kautta on mahdollista hakea suunnattuja lähetyksiä esim. satelliitin kautta. Matkapuhelinten kuuluvuus riippuu lähimmästä tukiasemasta. Internetyhteys ja oma lähiverkko voidaan muodostaa vanhojen puhelinlinjojen kautta (ADSL) tai langattomasti.

Palaute

Kotitehtävissä hyviä aiheita. Ei ehkä selkein kokonaisuus. Mind map toimii omien ajatusten selkeyttäjänä, mutta jos taas ajatellaan muistaako mind mapin hyvin niin uskoisin että selkeä kuva jäisi paremmin mieleen. Tenttivastauksina en suosittele mind mappeja koska ne ovat enempi ja vähempi henkilökohtaisia ja muiden voi olla vaikea nähdä jakoja samalla tavoin.