meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Seuraavat termit tulivat mieleen:

 • -Tiedonsiirto
 • -Laajakaistat
 • -Langalliset/langattomat verkot, WLAN, Bluetooth
 • -Internet
 • -Digi-tv/radio
 • -Tukiasemat
 • -Tietokoneet, käyttöjärjestelmät
 • -Kännykät (2G, 3G, 4G)
 • -GPS

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Tiedonsiirto tapahtuu joko langallisesti(ethernet, valokuitu) tai langattomasti (WLAN, Bluetooth). Laajakaistoihin kuuluu niin langallisia kuin langattomia tekniikoita.

Tietokoneissa on käyttöjärjestelmä, jonka ohjelmalla (selaimella) päästään internettiin.

Kännykät tarvitsevat tukiasemia liittyäkseen verkkoon. Verkot voivat olla 2G, 3G tai tulevaisuudessa 4G verkkoja.

Digitaaliset televisiolähetykset ovat olleet Suomessa jo muutaman vuoden, mutta tuleeko koskaan digiradiota? Mitään hyötyjä?

GPS = Global Positioning System, satelliittipaikannusjärjestelmä. Muita satelliittipaikannusjärjestelmiä venäläinen GLONASS ja eurooppalainen projekti Galileo.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

4G

4G on yleisnimitys neljännen sukupolven matkapuhelintekniikoille. 4G tulee luultavasti olemaan yhdistelmä erilaisia verkkoja. Järjestelmät, kuten 3G, GSM, WLAN ja Bluetooth, yhdistetään yhdeksi virtuaaliseksi verkoksi, jonka kautta tarjotaan IP-pohjaisia palveluja. Tiedonsiirtonopeudeksi on arvioitu latauksen osalta 100 Mbit/s ja lähetyksen osalta 20 Mbit/s.

4G:n pääpaino tulee olemaan sisällössä tekniikan sijaan. Käyttäjille halutaan tuoda palveluita, jotka ovat käytettävissä kaikkialla. Esimerkiksi korkealaatuiset kuvaa ja ääntä sisältävät lähetykset mobiililaitteisiin tulevat mahdollisiksi. 4G-verkon toteuttamiseen on kolme tapaa. 4G-verkko voi olla kaikien käytössä lähes ilmaiseksi, mutta palvelut maksavat. Toinen tapa on päinvastainen eli palvelut ovat ilmaisia, mutta verkon käyttö maksaa. Kolmannessa vaihtoehdossa verkkoinfrastuktuuria ei ole lainkaan, vaan mobiililaitteet muodostavat P2P-periaatteella toimivan ketjun.

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/4G

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

http://fi.wikipedia.org/wiki/HTTP

Aihealueena on internet. HTTP ( Hypertext Transfer Protocol) on protokolla, jota selaimet ja WWW-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. HTTP toimii siten että asiakasohjelma (esimerkiksi internetselain) avaa TCP-yhteyden palvelimelle ja lähettää pyynnön. Palvelin vastaa pyyntöön lähettämällä sopivan vastauksen. Vastaus voi olla esimerkiksi HTML-sivu tai binääridataa, kuten ohjelmia, kuvia tai ääntä. HTTP on erittäin tärkeä protokolla, sillä se mahdollistaa monentyyppisen tiedon siirron internetissä.

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu.

Digitaalitelevisio Suomessa

Suomessa on käytössä eurooppalainen DVB-järjestelmä, joka perustuu kuvan häviölliseen MPEG-2-pakkaukseen. Digitaalisia televisiolähetyksiä voidaan lähettää maanpäällisessä lähetysverkossa (DVB-T), kaapeliverkossa (DVB-C) tai satelliittilähetyksinä (DVB-S). Suomessa saman datavirran eli multipleksin kautta välitetään useita TV-kanavia, kanavanippuja. Digisovitin säätää virittemen vastaanottamaan tiettyä kanavanippua, jonka datavirrasta valitaan yhden kanavan data, josta muodostuu tv-kanavan kuva ja ääni. Kanavanipussa on myös tekstitys- ja ohjelmatiedot. Yhdessä kanavanipussa voi olla 3-10 kanavaa riippuen laadusta. Kanavanipun datavirta on 22 Mbit/s, josta kaistaa jaetaan jokaiselle kanavalle niiden tarpeen mukaan.

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Maanpäälliset_digitaalitelevisiolähetykset_Suomessa

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Kaupungin keskustaan sopii hyvin langaton verkko. Tukiasemat on liitetty kiinteään verkkoon. Haasteiksi muodostuvat suuri käyttäjämäärä ja mahdolliset katvealueet. Tukiasemia tulee olla riittävästi, jotta käyttäjät voivat käyttää verkkoa sujuvasti. Katvealueet pitää pyrkiä huomioimaan tukiasemien sijoittamispäätöksissä. Käyttäjien vastuulle jää omasta tietoturvasta huolehtiminen.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

    o
     Lähiopetus x h
    o
     Valmistautumista lähiopetukseen y h
    o
     Kotitehtävien tekoa z h
 *
  Luentoviikko 2
 *
  Luentoviikko 3
 *
  Luentoviikko 4

Pääsivulle

Palaute

Minimillä mentiin. Pakolliset tehtävät, mutta kenenkään ei tarvitse välttämättä haluta bonus-pisteitä