meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on viestintää pitkillä matkoilla, tietotekniikassa mm. verkkojen avulla toteutettu.

Tärkeitä termejä tietoliikenteestä: kerrosmalli, protokolla, protokollapino, standardi, yhteys, tcp/ip protokollaperhe, paketti, bitti, data, ethernet, valokuitu, reititin, isp, verkko, lan, wlan, 3g, gsm

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

LAN. Local area network on lokaali verkko joita suurin osa reunaverkoista on. LAN joka on yhteydessä internettiin omaa gatewayn tai reitittimen jonka kautta kommunikaation sen kanssa onnistuu. Kun lähiverkossa oleva kone haluaa lähettää esim. ip-paketin lähiverkkoon sen ensin pitää saada tietää kyseisen koneen mac-osoite, tähän käytetään ARP-protokollaa. Kone lähettää arp-requestin broadcastina, johon kone jolla kyseinen ip-osoite on vastaa viestillä jossa on koneen mac-osoite. Koska linkkikerros ei (yleensä) tiedä mitään ip-kerroksen asioista, tarvitaan tämä mac-osoite kommunikaatioon linkkikerroksella. Kun kone sai vastaanottokoneen mac-osoitteen hän voi sen jälkeen lähettää ip-paketin linkkikerroksen pakettiin enkapsuloituna, mikä ethernetin ollessa kyseessä olisi ethernet-frame. Jos kone haluaisi lähettää internettiin ip-paketin hän tekisi saman asian paitsi koneena olisi default gateway, jonka kone tietää joko dhcp-protokollan avulla tai staattisesti määritettynä.

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

DHCP: http://tools.ietf.org/html/rfc2131

Valitsin verkkoaihepiiristä protokollan DHCP. Sitä käytetään ip-osoitteiden ja muun konfiguraatiodatan (netmask, default gateway, name-servers, time-servers, etc.) dynaamiseen jakamiseen päätekoneille. Kun päätekone yhdistää verkkoon ja sitä ei ole konfiguroitu staattisella ip-osoitekonfiguraatiolla ja se käyttää dhcp:tä, se lähettää DHCP Discovery viestin broadcastina verkkoon, johon useat dhcp-serverit voivat vastata DHCP Offer viesteillä. Clientti valitsee yhden dhcp-servereistä ja lähettää DHCP Request verkon broadcastina kertomaan minkä dhcp-serverin valitsi, serveri vastaa tähän DHCP acknowledgement viestillä.

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus:Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit

Wlan eli wireless local area network on tekniikka jolla tietoa voidaan siirtää koneiden tai tukiasemien välillä ilman johtoja yleensä ilman kautta (signaali menee läpi muistakin materiaaleista, mutta jotkut materiaalit häiritsevät signaalia enemmän kun toiset, mm. isot massat metallia tai vettä). Dataa representoi sähkömagneettiset aallot. Wlan käyttää CSMA/CA eli carrier sense multiple access with collision avoidance, ts. nodet jotka haluavat lähettää dataa kuuntelevat lähettääkö joku toinen node jo dataa, jos ei niin node aloittaa datan lähettämisen, jos kyllä niin node odottaa satunnaisajan verran ja kokeilee uudestaan. Vanhemmissa wlan-systeemeissä modulaationa käytettiin cck:ta (Complementary code keying). Uudemmissa 54megabitin/s standardeissa käytetään orthogonal frequency-division multiplexingiä (OFDM)

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Viikoittainen ajankäyttö

14h luennot 2h harjoitustehtävät

Palaute

Hyvä kokonaisuus siten, että alun kokonaiskuvasta aina viimeisen tehtävän skenaarioon asiat liittyvät aina toisiinsa (aina hyvä asia sillä siten saa muodostettua paremman kokonaiskuvan). Paikoitellen olisi voinut olla monisanaisempikin.


Pääsivulle