meta data for this page

Kimmo Kerminen

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1:

Pohjatiedot aiheesta ovat omalla kohdalla aika vähäiset. Tietoliikenne tuo itselle mieleen tavat joilla tietoa voi siirtää esim. 3G, TCP/IP, EDGE, Bluetooth, GSM, FTP. Mieleen muistuu myös jokin aika sitten uutisissa ollut asia teräväpiirtolähetyksistä ja kuinka vanhat digiboksit eivät näitä lähetyksiä pystyisi näyttämään.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Ensimmäisellä luentokerralla käytiin aluksi läpi käytännön asioita ja tietoliikennetä yleisesti. Myöhemmin käytiin läpi kerrosmallia ja kuinka eri järjestelmät kommunikoivat keskenään. Uutta asiaa tuli omasta mielestä aika paljon ja luentomateriaalia täytyykin selailla muutamaan kertaan, että asiat jäisivät mieleen.

Luentopäivä 2:

Päivä aloitettiin pistarilla, joka omasta mielestä meni ihan ok vaikka paremminkin voisi mennä. Luennoilla käsiteltiin standardeja, tiedon esittämistä ja signaaleja, erilaisia siirtoteitä ja niiden rajoitteita sekä analogisen ja digitaalisen tiedon koodausta.

Luentopäivä 3:

Luento aloitettiin pistarilla, joka meni hieman kehnosti kun en oikein ymmärtänyt mitä ajettiin takaa. Vastauskalvoa lukiessa ymmärsin mitä tarkoitettiin ja olisihan kyseiset asiat pitänyt osata lapulle kirjoittaa. Asiaa luennoilla oli paljon ja asiat käytiin hyvinkin vauhdikkaasti läpi. Aiheina olivat kanavointi ja siihen liittyviä tekniikoita, verkkojen muodostaminen ja verkkojen mallit, paketti- ja piirikytkentä sekä erilaisia reititys strategioita.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kt1_kimmokerminen0358438.pdf

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

kt2_kimmokerminen0358438.pdf

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

kt3_kimmokerminen0358438.pdf

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit

kt4_kimmokerminen0358438.pdf

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

kt5_kimmokerminen0358438.pdf

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 4 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 4 h

Palautetta

Aihepiirit hieman sekavasti. Työstä ei näy kokonaisuuden selkeys vaan tuntuu että aiheita on valittu vähän sekalaisesti. Oppimista on analysoitu hieman, mutta enemmänkin olisi voinut analysoida.


Opiskelijat 2010

Pääsivulle