meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

UMTS,3G,GPS,GSM - Miten verkot eroavat toisistaan?

Wlan,Ethernet,kytkin,reititin - Liittyvät kotiverkkoihin mutta tarkempi tietämys ratkaisuista vajaa. - Mitä eroa on kytkimellä ja reitittimellä?

ADSL,ISDN,Laajakaista,Mobiililaajakaista,Langaton laajakaista - Mitä tarkoittaa käsite laajakaista? - Miten ISDN ja ADSL eroavat teknisesti?` - Miten nettiyhteyden nopeus mitataan. Yleensä puhutaan maksiminopeudesta, mutta onko mahdollista määrittää miniminopeus esimerkiksi asunnon sijainnin perusteella.

Sähköverkkojen käyttäminen tiedonsiirtoon - Onko mahdollista käyttää sähköverkkoa puhelinverkon sijaan tiedonsiirrossa?

Luentopäivä 1:

Järjestelmän toimminnot jaetaan pieniin osiin jollain saadaan järjstelmästä hallittavampi. Kaksi yleisintä kerrosmallia:

- OSI(Open Systen for Interconnection)

- TCP/IP verkon toiminta

- 3 kerroksen teoreettinen malli

- Protokollan käsite

Luentopäivä 2:

Standardit:

- Internet Society

- ISO

Strandardointiorganisaation ydin on IETF (The Internet Engineering Task Force)

Datan siirtäminen sähköverkossa (Luentovastasi ennakkotehtävässä heränneeseen kysymykseen)

- Data erotellaan sähkövirrasta pistokemoduulilla

- Etuina olemassa oleva verkkorakenne

- Haittana kohina, heijastukset, sähkövirtapiikit.

Luentopäivä 3:

- Virheet tiedonsiirrossa

- Siirtokapasiteetin kanavointi

- Taajuuskanavointi FDMA ( Frequency Division Multiple Access)

Tietoliikenteen jakaminen - Teleliikenne

-ISDN, GSM

- Dataliikenne

-Internet, GPRS

Luentopäivä 4:

LAN - lähiverkot

- Tekniikkana Ethernet

- Tallennusverkot (SAN)

- Siirtoteinä koaksaali- ja parikaapeli, optinen kuitu ja radiotie

-

Kotitehtävä 1:

Kotitehtävä 2

Reititin

Reitittimiä käytetään oikeastaan isommissa verkoissa Reitittimet yhdistävät toisiinsa verkon osia ja eri verkkoja. Reitittimet pitävät yllä reititystaulukoita, jotka päivittyvät automaattisesti. Se tietää mitä verkko-osoitteita muiden reitittimien takana on ja näin ne ohjaavat kulkevat datat oikeisiin paikkoihin.

Kotitehtävä 3

ARP (Address Resolution Protocol) protokollan tarkoituksena on muuntaa IP-osoitteet fyysisiksi osoitteiksi, jotta tietoa voitaisiin siirtää fyysisellä kerroksella. Protokolla kehitettiin alunperin muuntamaan IP-osoitteet Ethernetin MAC-osoitteiksi, mutta sitä voidaan käyttää selvittämään minkä tahansa fyysisen verkon ja protokollan väliset osoitteet. MAC-osoitteella tarkoitetaan verkkokortin osoitetta, jonka kortin valmistaja on määrittänyt.

http://koti.mbnet.fi/mrin/paattotyo/arp.html#3.3

Kotitehtävä 4

GPS eli Global Positioning System on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä, viralliselta nimeltään Navstar GPS.

GPS-paikannus perustuu siihen, että satelliitit lähettävät atomikellon ajan ja navigaatiosignaalin, jonka GPS-laite vastaanottaa. GPS-laite vastaanottaa signaalia samanaikaisesti useasta satelliitista. Satelliitteja tulee olla vähintään neljä, sillä päätelaitteen kello ei ole tarkka kuten satelliittien atomikellot. Päätelaitteen kellon ja todellisen ajan ero (kellovirhe) täytyy asettaa yhtälöissä tuntemattomaksi, jolloin tarvitaan vähintään neljän yhtälön ryhmä, jotta ratkaisu on yksikäsitteinen. Tämä vaatii havaintoa vähintään neljästä satelliitista

Vaikka satelliittien minimimäärä on neljä, päästään sitä tarkempaan lopputulokseen mitä useamman satelliitin avulla laskutoimitukset tehdään. Mitä enemmän mittauksessa käytettävät satelliitit ovat erillään toisistaan sitä tarkempi lopputulos saadaan. Paikannus onnistuu myös kolmen satelliitin avulla, kun oletetaan, että vastaanotin on jollakin tietyllä korkeudella vertailuellipsoidista. Tällöin vastaanottimen korkeuskoordinaattia ei ratkaista, jolloin tuntemattomia suureita on vain kolme (kaksi koordinaattia ja kellovirhe). Tämä oletus on hyvä merellä, jossa korkeuseroja ei ole, mutta esimerkiksi vuoristossa oletusta vakiokorkeudesta ei voi tehdä jos vastaanotin liikkuu.

Kotitehtävä 5

Koulujen tietoverkko

Tietoverkolla tarkoitetaan joukkoa toisiinsa liitettyjä tietokoneita ja muita päätelaitteita. Koulujen tietoverkko kattaa yleensä työasemat, levypalvelimet, kirjoittimet ja sähköpostipalvelimet. Järjestelmän käyttö rajoitetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. On erittäin tärkeää, että järjestelmään on mahdollista kirjautua eri puolilta koulua. Levypalvelimien ja oppimisympäristöjen etäkäyttö kotikoneelta on hyvin yleistä, joten käyttökatkokset aiheuttavat ongelmia.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 0h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 2 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 3 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 3 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 2 h
  • Kotitehtävien tekoa 2 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 3 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 2 h
  • Kotitehtävien tekoa 4 h

Palaute

Ok kotitehtävät, vähän niukat, mutta riittävät.