meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne on koneiden välistä keskustelua. Asioita, jotka askarruttaa:

- Internet ja sen välinen liikenne - GPS - Kännyköiden välinen keskustelu, esim 3G - Netin nopeus ja sen rajoittavat tekijät. - Radio ja sen välinen tietoliikenne. Taajuudet ja radiokanavat - TV ja sen välinen tietoliikenne.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma:

Luentopäivä 2: TCP/IP oli luennon tärkein asia. Se selvensikin tietoa netistä.

Luentopäivä 3: Tiedonsiirrosta. Kaapelit (Koaksaalit, optiset, etc.), niiden rajoitukset, aallot, etc.

Luentopäivä 4: Tietoverkot.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

[[[[http://example.com|External Link]]]]

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

Internet, erityten www: Käyttäjä kirjoittaa selaimeen web-osoitteen (esim. www.youtube.com). Osoite on tietokoneessa nollina ja ykkösinä, ja tämä tieto lähetetään kaapeleja pitkin ISPhen (Internet Service Provider) sähköisinä signaaleina. ISP muuttaa sähköiset signaalit valoksi ja lähettää tiedon valokaapeleja pitkin haluttuun osoitteeseen, jossa toinen ISP ottaa sen vastaan ja muuttaa elektronisiksi signaaleiksi ja kuljettaa sen haluttuun palvelimeen (youtube.com), jossa signaali nähdään ja siihen vastataan tuomalla se materiaali mitä käyttäjä halusikaan nähdä samaa prosessia pitkin, esim. videon.

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Alue: Internet. Protokolla: TCP/IP (tunnetaan myös Internet Protocol Suitena). Tässä on kaksi protokollaa, mutta ne kuuluvat tiukasti yhteen, joten kerron molemmista.

TCP/IP on internetin pääprotokolla. Protokollassa TCP (Transmission Control Protocol) hoitaa viestin (jokin asia joka halutaan lähettää jonnekin, esim. teksti) kokoamisen pieniksi paketeiksi, joiden avulla viesti on helpompi kuljettaa. IP (Internet Protocol) hoitaa taas pakettien kuljetuksen: se pitää huolta, että viesti menee oikeaan osoitteeseen. Päämäärässä TCP taas muuntaa paketit alkuperäiseen viestiin.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

http://www.ietf.org/ (Hoitaa myös muita protokollia)

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu.

GPSssä satelliitit lähettävät tietoa maan pinnalle radiosignaaleilla. Signaalit sisältävät tietoa ajasta, satelliitin paikasta ja satelliitin kunnosta. Tieto lähetetään 30 sekunnin välein kehyksinä, jotka sisältävät 1500 bittiä tietoa, eli tietoa siirtyy maahan 50 bittiä/sekunti.

Paikan GPS-vastaanottimet päättelevät neljän tai enemmän satelliitin avulla vertaamalla signaalina saatua aikaa ja satelliitin paikkaa. Tätä verrataan muihin saatuihin signaaleihin, ja paikka saadaan triangulaation avulla.

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä.

Kotona: Internet, yksi modeemi tai reititin (jossa WLAN), joka yhdistää kaikki kotona olevat tietokoneet nettiin. Tämä helpottaa laitteiden yhdistämistä ja yhdistää myös kotona olevat laitteet toisiinsa. Kotona on tärkeää helppokäyttöisyys, jotta vierailulla käyvät ihmiset voivat myös käyttää wlania kännyköillään/kannettavillaan. Riippuen kodista, haasteena saattaa olla WLANin kantomatka tai johtojen pituus.

Palaute

Aikas lailla minimillä mennään. Osa oli selkeästi tehnyt hommat kurssin aikana, kun taas osa raapustaa kasaan deadlinen lähestyessä.