meta data for this page
  •  

Ennakkonäkemys aihealueesta Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1. Oma näkemys tietoliikennetekniikasta Puhelin (kännykkä) lähettää viestiä, joka on 0 tai 1 muotoista, ”antenniin” joka suuntaa lähetyksen edelleen eteenpäin toiseen puhelimeen, joka taas vaihtaa 0 ja1 äänimuotoon. IP osoite; kanavan osoite, jossa viesti kulkee. Suojauksilla osoite saadaan suojattua kanava, tekniikoita on monia. Virustorjunta. ADSL langaton verkko, kotona(töissä) on lähetin, joka tekee kentän tilaan, jossa ollaan. Eli ei tarvita piuhoja tietokoneen päässä, ja verkko toimii. Verkko, johon voidaan liittää monta tietokonetta yhtaikaa. Viestien jäljittäminen. Logi- tiedostot, joista voidaan seurata tiedon muotoa ja kulkua. Esim työssäni ovatko tilausnumerot laskuissa. Blootooth lyhyen kantaman ”verkko” esim autossa oleva järjestelmä, joka tuntee kännykän. Valitettavasti tämä Blootooth järjestelmä kuluttaa paljon virtaa laitteista, koska se ”haistelee” alituiseen. Digi-TV , ainakin meillä on erillinen boxi joka muuttaa signaalit digi muotoon. Epäselvissä häiriötilanteissa ei kuvaruutu enää särise eikä kierrä vaan muuttuu neliöntyyppisiksi pisteiksi eikä kuvasta todellakaan saa enää selvää. VPN yhteys. Työssäni käytän VPN yhteyttä internetissä. Se suojaa reitin, joka saadaan oman tietokoneeni ulkoverkossa ollessa työ serverille ja verkkoon. Langattomat kuulokkeet: Toimivat pienellä etäisyydellä stereoista. Luulisin niiden käyttävän blootooth yhteyttä tai radioaaltoa. television kaukosäädin, ainakin ennen vanhaan luulisin sen käyttäneen infrapunasädettä, jolla tieto siirtyi säätimestä laitteelle.

Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämä aihealue on minulle hyvin vaikeaa, vaikka yhä enemmän ja enemmän työssäni tarvitsen tietoa tiedonsiirrosta. Millaista mutotoa viestit ovat ja miten ne kulkevat ja saadaan muuttumaan sopiviksi järjestelmistä toiseen. olen oppinut vähitellen miten viestitkulkevat miten kerroksittain ne jakautuvat. Viesteissä kommunikoi vain kerrosten väliset asiat kerralaan. eli koko viesti ei kommunikoi vaan osat kerrosten välillä.

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, … opin ymmärtämään sanoman kulkua, protokollaa. Miten johtaja hahmottaa asian, sihteeri kirjoittaa ja posti kuljettaa (tai lähetti). Viestit kulkevat kerrokselta toiselle osissa 7 kerrosta ja TCP/IP. Viesti kulkee moduuleissa sovellus, kommunikointi ja verkkomoduulit.

Luentopäivä 2: jäi mieleeni Miten analogisesta viestistä saadaan digitaalista. Kun monta taajuuskäyrää on päällekän niin kuvio alkaa olemaan ihan kantikas digitaalinen signaali. Signaalin muuttaminen ja kulkeminen. Kun signaalissa on useampi kerros niin se tarkentuu ja kaistan leveyttä ei tarvita niin paljoa, kun lyhennetään signaalia, mutta toisaalta signaalin lyhennys on myös herkempi häiriöille. Itseasiassa minulle selvisi ja aukesi hyvin erot analogisen ja digitaalisen välillä ja miten analigisesta signaalista tehdään digitaalinen. Samoin miten signaalit kulkevat. Hämmästyttävää oli, että kuitenkin valtosa signaaleista menee kaapelilla(parijohde koaksiali tai nykyisin valta saava valokaapeli). Pitää vain muistaa että luodaan edellytykset väylälle niin että se toimii, niinkuin valosignaali valokaapelille.

Luentopäivä 3: Tämä oli vaikein päivä ymmärtää. siirtotiet periaatteessa on ihan selvää, että reittejä on erilaisia ja mikä on sanomapaketin valinta kulkea, niin että viesti/paketti menee perille eikä ruuhkaudu. Verkot LAN, sen IEEE arkkitehtuurimalli. Eternet mallit.

Kotitehtävä 1 Tehtäväkuvaus: yhdistän ennakkotehtävän aihepiirit erilaisiin verkkoihin, jotka yhdistyvät keskenään reittien kautta (väylät). Erilaisia verkkoja, joita yhdistetään väylillä. Väylä, jota käytetään on suojattu erilaisilla protokolleilla. VPN on suojattu yhteys kotikoneen ja työpaikan serverin välillä. Väylät toimivat lähettimien ja vastaanottimien avulla. mobile network; kännykkä, Blootooth, Kotiverkko; Digi tv, kauko-ohjain infrapuna, puhelin, kuulokkeet Instituutio työ verkko; logitiedot, VPN väylä Käyttöskenaario; Käytettäessä VPN yhteytä miten suojaus tapahtuu? Mikä vaihe lähetyksistä on suojattu ja miten?

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus: Kiinnostaa oppia tietämään miten sanomia luetaan ja millaisia sanomia kulkee ja niiden muoto kahden erp järjestelmän välillä. Kun avataan yhteys, miten viesti tulee ja viestien muodot. Miten löydämme verkosta logi tiedot ja saamme selville miten tiedot siirtyvät esimerkiksi erp systeemiin toisesta erp systeemistä. Puhutaan edi viesteistä. Millaisia viestit ovat? Mitä muotoa viestit ovat? Käyttökuvaus; Lähetetään viestiä Erp systeemistä. Tehdään tarve toimittajalle ja hän poimii tilauksen järjestelmästämme. Miten tieto siirtyy heidän järjestelmään. Kun toimittaja lähettää tavarat, miten syntyy lähete meidän järjestelmään ja sen mukaisesti lasku.

Kotitehtävä 3: TCP-protokolla TCP protokolla on kuljetusprotokolla. Se on ylivoimaisesti eniten käytetty kuljetusprotokolla internetin ansiosta. TCP tarjoaa luotettavan yhteydellisen tiedonsiirtopalvelun. Sanomat numeroidaan ja sitä käytetään perillepääsyn varmistuksena. Yksinkertaistettuna lähettäjä lähettää sanomia ja vastaan ottaja kuittaa sanoman saatuaan sen.

juvonen_tehtaevae3.pdf

Lähdeportti kertoo lähetyspään porttinumeron Kohdeportti kertoo kohdepään portin, kertoo sovelluksen tai prosessin, jonka kanssa kommunikoidaan Järjestysnumerointi kertoo kuinka paljon dataa on vastaanotettu ja missä vaiheessa lähetys on Kuittauskenttä tämän avulla kerrotaan lähettäjälle mitä tavua seuraavaksi odottaan. Hlen otsikko koko, 4 bittiä Sisältö pitää sisällään minkä sisältöinen paketti on, voi koostua pelkästä kuittauksesta Puskuri kertoo vastapuolelle kuinka paljon dataa puskuriin mahtuu Tarkastuskumma varmistetaan otsikon ja datakentän oikeellisuus Kiireellisyys sijoitetaan kiireellisen datan sijainti datakentässä. Options-kenttä valinnainen kenttä harvoin käytössä Tayte eli padding ei pidä sisällä informaatiota vaan täyttää loppuviestin niin, että se on jaollinen 32.

Tehtävä 4: DIGI-TV Minua kiinnostaa Digi TV:n toiminen lautasantennin avulla (on juuri hankittu kotiin). Digi televisiossa signaali on muuttunut analogisesta, vanha tv, digitaaliseen. Digitaalisia lähetyksiä lähetetään antenni- ja kaapeliverkoissa ja satelliittien kautta. Standardina euroopassa on DVB-T. Satelliittilähetykset vastaanotetaan lautasantenneilla ja satelliittivastaanottimilla. Ne perustuvat MPEG- ja DVB-S standardeihin. DVB standardit digitaalikanavan jakelutavan. Järjestelmä lähettää pakattua digitaalista audio/videolähetettä. Suomessa käytetään 8k ja 2k-järjestelmiä, missä 8k:n kantoaaltoja on 6817 kappaletta ja ne ovat 1116 Hz välein. DVB.n häiriönsietoon on lisätty virheenkorjausbittejä. Canal digital on tarjonnut palvelua euroopassa Eusat ja Olympus satelliittien kautta. Ohjelmien lähettimiltä signaali kohdistuu satelliitteihin ja kotitalouksien antennit kohdistetaan satelliittiin, josta se saa signaalin. signaali kulkee valokaapelilla (ainakin omassa taloudessamme) digi-virittimeen, joka muuntaa signaalin /paketit videokuvaksi.

Tehtävä 5: Kodin käyttö on rauhallista, ei huippunopeaa , mutta varmatoimista langattomalla verkkolla. Omakotiasujalle ASDL liityntä, jonka varassa hoituvat näin iltaisella koulutehtävät ja chattailu. Käyttäjiä verkossa on normaalisti kolme. Selkeästi, kun käyttäjiä tulee enemmän, tulee huomioida linja laajuus. Kokemuksesta neljäs kone tipauttaa linjalta muutaman linjalla olevan pois. Lähettimien asettaminen niin, että talon käyttökohteissa tietokoneet myös toimisivat. Kun linjat eivät toimi, voi ilta olla todellinen katastrofi, niinpä vähitellen on talouteemme tullut ASDL:n lisäksi mokkula. Skenaarion tekee välillä horrorioksi, ettei töitä lopeta työpäivään vaan niitä jatketaan illalla kotona kiitos hyvin toimivat verkot ja internet, sekä mukavasti käyttäjäystävälliset kannettavat , jotka eivät ole enää raahattavia.

Aikaa minulla on mennyt thetävien tekemiseen melko paljon, koska nämä asiat ovat olleet minulle hyvin vieraita. Protokollaan käytin lähdeteoksena Ab-ajokorttitutkinnon peruskirjaa, Tapio Hämeen Anttila ja TCP/IP- tekniikat, Gunnar Gunnarsson.

Tämä WIKI-sivukin jummittui niin, että jouduin tekemään lähes kaiken 2 kertaa, Onneksi sain edes osan tekstistä kopioitua

Palaute

Hyvä että wiki lopulta saatiin toimimaan. OK kotitehtävät. Kommemntoin lähinnä oppimisvaikeuksia ja pidän ikävänä, että yksi lähikerta jouduttiin peruuttamaan sairastumiseni takia. Uskoisin että pidemmällä ajalla olisimme saaneet enemmän esimerkkejä mukaan.