meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1 Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus:

Kotitehtävä 3 Tehtäväkuvaus:

Kotitehtävä 4 Tehtäväkuvaus:

Viikoittainen ajankäyttö ■Luentoviikko 1 ■Lähiopetus x h ■Valmistautumista lähiopetukseen y h ■Kotitehtävien tekoa z h ■Luentoviikko 2 ■Luentoviikko 3 ■Luentoviikko 4