meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja Veli-Pekka Ihanus d0353093 TUTA09

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenteestä tulee ensimmäisenä mieleeni FTP-protokolla ja IP-osoitteet sekä kaikenmaailman kaapelit rs-kaapaleista thin ethernetteihin. Olen tehnyt oman insinöörityöni lähiverkoista vuonna -90, joten oma osaamiseni kaipaa hieman “updeittausta”. Tietoliikennetekniikasta olen erityisen kiinnostunut paikkatietoihin liittyvistä asioista - niin teknologioista kuin liiketoimintamahdollisuuksista. Toinen asia mikä kiinnostaa on pilviteknolgia, mitä se tarkoittaa tietoturvan kannalta ja asioiden sekä tietojen oikeuksien kannalta.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Kurssin läpisaamiseksi tarvittavat asiat tulivat hyvin esille, jota arvostan kovin. Paljon tuli käsitteitä uusia ja entisiä palauttelin mieleen, kiva oli huomata, että vielä muisti. Luennoitsijan käytännön esimerkit olivat hyviä ja niistä sai “lihaa luiden päälle” ulkomaisien termien ymmärtämiseen.

Päätrendeissä oli hieno huomata kuinka itsekin seuraa yleistä kehitystä, kun 90-luvulla jaoin tietokoneen usean käyttäjän kanssa omistan nyt kaksi konetta ja jaan kahta konetta.

Kerrosarkkutehtuurista olen nähnyt kyllä kuvia, mutten ole niistä ymmärtynyt tuon taivaallista. Luennoilla opin, että kerrosarkkutehtuureissa mennään alhaalta ylöspäin ja vaikeaa ongelmaa jaotellaan pienempiin palasiin ylöspäin menteässä. Kerrosmalliesta ISO ja TCP/IP ovat yleisimmät. TCP/IP pn vallannut alaa.

Luentopäivä 2:

Luennolta jäi mieleen miksi twisted parikaapeli on hyvä - se vähentää häiriöitä. Häiriöiden määrä tietoa siirrettäessä oli yllätys ja vielä suurempi yllätys oli se, että niitä voidaan myös korjata. Pistarit olivat hyvä idea, oli pakko lukea. Ymmärrän nyt analogisen ja digitaalisen signaalin eron sekä kuinka puheesta “leikataan” tietyt taajusalueet sekä sen, että ko. taajuusalueiden leikkaus ei vaikuta puheen ymmärrettävyyteen.

Myös taajuusaluiden jako eri käyttötarkoituksiin oli mielenkiintoista. Jotenkin tuli mieleen Soneran taannoiset miljardien eurojen “ilmanosto talkoot” saksassa.

Luentopäivä 3:

Pistari oli mielestäni helppo, tosin en tiedä vielä paljon siitä tuli pisteitä. Mielenkiintoisin juttu luennoilla oli se, että internetin kautta paketteja lähetettäessä aina ei paketteja lähetetä suorinta reitttiä vaan halvinta. Mielenkiintoinen oli myös kapasitetin käyttö tiedonsiirrossa, johon hyödynntetään tilastollista historia tietoa. Nyt ymmärrän myös mikis matkapuhelinverkko voi olla varattauna.

Kotitehtävä 1 Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kotitehtava1.pdf

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus: Tarkoituksenani on kuvata FTP-protokollan toiminta. FTP-protokollan avullan siirretään kahden tietokoneen välillä määrämuotoista tietoa. Tiedon siirto ei riippuvainen tietokoneiden käyttöjärjestelmästä esimerkiksi DOS-tietokoneen ja UNIX-työaseman välillä on mahdollista siirtää tietoa. TCP-portti FTP-palvelullelle on 21 sa sitä käytetään yhteyden hallintaan. Porttia 20 käytetään varsinaisen tiedon siirtoon. FTP:ssa asiakas (client) ottaa yhteyttä palvelimeen(host tai server), josta varsinainen FTP-tiedonsiirtopalvelu alkaa.

FTP-protokolla on TCP/IP-protokollan sovelluskerroksessa toimiva osa.

FTP helpottaa tiedostojen siirtämistä ja jakamista sekä on tehokas&luotettava tiedonsiirrossa. FTP-protokallan ongelmana on salasanojen ja tietojen siirron salaamattomuus, joihin tosin kehittyneimmät FTP-versiot ovat tuoneet parannusta. Palomuurit voivat vaikeuttaa FTP-yhteyden saamista toiseen koneeseen.

Kotitehtävä 3 Tehtäväkuvaus: Tarkoituksenani on kuvata FTP-protokollan toiminta.

FTP-tiedonsiirtoprokolla käyttää TCP-protokollaa tiedon siirtoon kahden tietokoneen välillä. Yhteyden ottavaa tietokonetta kutsutaan asikakkaaksi, client ja vastaanottavaa tietokonetta palvelimeksi, host ta server. Varsinainen FTP palövelu sijaitsee palvelimella.

FTP-protokolla on yhteensopiva erilaisten käyttöjärjestlemien kanssa, joka on varmasti vaikuttanut sen levinneisyyteen. Data liikkuu tietokoneiden välill' ascii- tai binäärimuodossa. FTP-palvelin voi olla joko aktiivisessa tilassa - aina päällä, tai passiivisessa tilassa.

FTP tavoitteena ovat:

Tiedostojen sirtämisen ja jakamisen mahdollistaminen yksinkertaisella ja luotettavalla tavalla eri käyttöjärjestelmäympäristöissä.

FTP:n haittapuolia ovat:

Tiedon salaamiseen liittyviä. Joskus myös tietokoneen omat suojaukset voivat vaikeuttaa FTP-yhteyden muodostamista, mm. palomuurit.

FTP-protokolla on tiedonsiirron aihepiirissä aivan olennainen osa, koska se mahdollistaa tiedonsiirron erilaisten laitteiden (käyttöjärjestelmien) välillä.

Kotitehtävä 4 Tehtäväkuvaus: Tarkoituksenani on kuvata toimintaperiaate GPS-paikannukselle, kuinka tiedonsiirto tapahtuu GPS:n avulla.

GPS-järjestelmä on yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittama paikannusjärjestelmä hanke, jota käytetään niin siviili-, kuin sotilaskäytössä.

GPS-tekniikka perustuu taivaalla, 20200 km:n korkeudella maanpinnasta olevien satelliittien hyväksikäyttöön paikannuksessa. Satelliitteja on kaikkiaan 24 kpl:tta ja ne kiertävät maapallon kaksi kertaa vuorokaudessa. Järjestelmässä satelliittien sijanti tunnetaan, jolloin lähetettäessä radiosignaalia neljään eri satellittiin, voidaan niiden takaisin lähettämien radiosignaalien aikaerosta laskea GPS-laitteen sijainti maanpinnalla. GPS-laitetta kutsutaan myös nimellä käyttäjäosa, missä varsinainen paikan laskeminen tapahtuu. Kontrolliverkon avulla valvotaan satelliittien toiminta ja niiden tilaa.

GPS-paikannus on nimeltään huperbolinen paikannusmentelmä ja se perustuu etäisyyserojen ja etäisyyksien käyttöön. Paikantamiseen tarvitaan vähintään kolme satelliittia, mutta mitä enemmän satelliitteja on sitä tarkempi paikannus.

GPS-satelliittien lähettämä signaali ei läpäise esteitä, joka tarkoitta GPS-paikannuslaitteen ja satelliittien välillä tulee olla näköyhteys. GPS-järjestelmien käytössä olevat taajuudet ovat siviilikäytössä 4200 MHz ja sotilakäytössä 6000 MHz.

Satelliittien kunnon yhteyden tarkkailussa käytetään termiä terveystilatiedot, joka yllätti minut täysin, luulin ko. termin liittyvän ihmisiin, en laitteisiin.

Kotitehtävä 5 Tehtäväkuvaus: Muodosta tietoverkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, koulu, kaupungin keskusta tai lentokenntä.

Käytettäessä tietoverkko kotona tulee seuraavat haasteet tulevat vastaan:

Tietoturva, etenkin käytettäessa WLAN-systeemiä, voi naapurisi päästä käyttämään verkkoasi ja tunkeutumaan koneellesi varsin helposti, koska on jo “luvallisella alueella”.

Käyttäjien lukumäärä vaihtelee, joka tulee ottaa huomioon verkon kapasiteettiä suunniteltaessa → laajempi kaista, enempi dataa.

Verkon siirtonopeuden päivitys, kuka hoitaa, mikä on se signaali kun päätetän nostaa nopeutta.

Kurssilla opitut asiat auttavat ymmärtämään sen kuinka datapaketti lähtee kotoa nettiin ja kuinka se sieltä IP-osoitteiden avulla löytää halvinta tietä itsensä perille. Tiedonsiirron nopeus on varmasti yksi asia mikä nousee kotikoneellakin työskenteltäessä keskiöön samalla tavalla kuin tietoturva, esimerkiksi nettipankin käyttö.

Kotiin sopii hyvin langaton WLAN-werkko, jolloin useampaa konetta voidaan käyttää yhtäaikaa.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1 Lähiopetus 6 h Valmistautumista lähiopetukseen 2 h Kotitehtävien tekoa 6 h

Luentoviikko 2 Lähiopetus 6 h Valmistautumista lähiopetukseen 1 h Kotitehtävien tekoa 8 h

Luentoviikko 3 Lähiopetus 6 h Valmistautumista lähiopetukseen 2 h Kotitehtävien tekoa 4 h

Luentoviikko 4 Lähiopetus 0 h Valmistautumista lähiopetukseen 0 h Kotitehtävien tekoa 10 h

VALMIS

Palaute

Oppimisen kuvaus hyvä. Kotitehtäväosuudessa hieman hajontaa. FTP protokollaa käytetty kahdessa kohdin, joista ainakin jälkimmäinen FTP protokollan toiminta on yleisellä tasolla (en osaisi kuvauksen perusteella toteuttaa :-). Viimeinen kotitehtävä myös kohtalaisen yleisellä tasolla.