meta data for this page
 •  


OPPIMISPÄIVÄKIRJA


Ohjeet luomiseen:
http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/ohjeetwikiin
Ohjeet tiedoston lisäämiseen:
http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/ohjeettiedostojenlisaamiseen
Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

ENNAKKONÄKEMYS AIHEALUEESTA

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1. Mieleen tulleet termit tietoliikennetekniikasta: - TCP/IP - xDSL - 3G - 2G - Kaapeli - GPS - 4G - HSDPA - HSPA+ - WLAN

Ennen ensimmäistä luentoa oli vielä epäselvää kuinka laitteet voivat muodostaa yhteyden tiettyy IP-osoitteeseen. Lisäksi selvitettävänä oli eri verkkojen liittäminen yhteen reitittimien avulla. Eli käytännössä suuren “pilven” muodostus oli hakusessa.


LUENTOYHTEENVEDOT

Luentopäivä 1:
Ensimmäisten luentojen tärkein oppimani asia oli tietoliikennetekniikan kerrosarkkitehtuuri. Asia selitettiin varsin selkeästi painottaen kerrosmallin tärkeyttä tietotekniikassa. Yleisesti ensimmäinen luento loi helposti ymmärrettävän kokonaisuuden siitä kuinka laitteet ovat liitettynä toisiinsa eri ISP:n verkkojen avulla.

Luentopäivä 2:
Toisella luentokerralla alettiin paneutua siihen, kuinka kaksi laitetta kommunikoi keskenään eli siirtoteihin. Siirtoteistä käsiteltiin yleisesti eri siirtotiet ja niiden rajoitteet, tiedon koodaus analogisen ja digitaalisen signaalin välillä, strandardit sekä virheiden kontrollointi/hallinta. Suurin oppimani asia oli eri siirtoteiden mukautuvuus yhteentoimiakseen.

Luentopäivä 3:
Viimeisillä luennoilla perehdyttiin lopulta siihen kuinka point-to-point yhteys saadaan laajennettua useiden laitteiden käyttöön ja sitä kautta yhä edelleen verkoiksi ja verkoista interaktiiviseen kommunikoivaan verkkojen kokonaisuuteen.


KOTITEHTÄVÄT

Kotitehtävä 1:
Tehtäväkuvaus:
Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. Ryhmittele asiat mielekkäällä tavalla. Voit valita näkökulmasi. Kuvassa voi olla vielä tässä vaiheessa aukkoja, mutta niitä aukkoja on tarkoitus kurssin aikana pyrkiä täyttämään.

2G/3G/4G/HSDPA/HSPA+ liittyvät kaikki mobiilimaailmaan. 2G/3G/4G ovat kaikki erilaisia matkapuhelinverkkoja, jotka ovat joko tällä hetkellä käytössä tai tulevaisuudessa käyttöön tulevia. HSDPA ja HSPA+ ovat matkaviestinten yhteyskäytäntöjä, jotka käyttävät 3G- tai UMTS-verkkoa. xDSL ovat eri DSL-yhteyskäytäntöjä, jotka muodostavat yhteyden internettiin puhelinlinjaa käyttäen. Kaapeli-yhteys käyttää valokaapelia tieton välitykseen. Kaapeliyhteydellä on mahdollista päästä huomattavasti nopeampiin yhteyksiin, kun xDSL-tekniikoilla. WLAN on lyhenne sanoista langaton lähiverkkotekniikka. Eli käytännössä WLAN-yhteyksillä voidaan luoda langattomia yhteyksiä tukiasemaan ja sitä kautta ISP:n verkon kautta Internettiin. TCP/IP on Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. TCP/IP yhdistää ennalta mainitut yhteydet toisiinsa. TCP/IP protokolla on eniten käytetty yhteysprotokolla. GPS ei liity oikeastaan mihinkään edellä mainittuun. Tekniikka perustuu 3 tai useamman saman aikaiseen yhteyteen paikannettavaan laitteeseen. Yhteydet muodostettuaan GPS vastaanotin pystyy laskemaan sijaintinsa kartalla satelliittien sijainnin perusteella.


Kotitehtävä 2
Tehtäväkuvaus:
Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

Koen WLAN olevan kiinnostavin osa-alue edellä mainituista termeistä. WLAN käytetään kotitalouksissa, kouluissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa jakamaan langallinen internetyhteys langattomaksi. Tiedonsiirto tietokoneen ja reitittimen välillä tapahtuu langattomasti radioaalloilla. Tietokoneen vaatii siis kytkeytyäkseen WLAN-verkkoon WLAN-sovittimen. 2,4 GHz taajuus on tällä hetkellä käytetyin WLAN-sovittimen ja reitittimen välinen taajuus. Reitittimestä yhteys muodostetaan jonkin tyyppisen modeemin kautta siirtotietä pitkin ISP-verkkoon, jonka kautta yhä edelleen Internettiin. WLAN-standardeja on useita erilaisia mm. 802.11b (11 Mbps), 802.11g (54 Mbps), 802.11n (150Mbps).


Kotitehtävä 3
Tehtäväkuvaus:
Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

ph_teht3.pdf


Kotitehtävä 4
Tehtäväkuvaus:
Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit

ph_teht4.pdf


Kotitehtävä 5
Tehtäväkuvaus:
Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

ph_teht5.pdf

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1h
  • Kotitehtävien tekoa 2h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 7h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 7h
  • Kotitehtävien tekoa 0h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 7h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1h
  • Kotitehtävien tekoa 15h
 • (Luentoviikko 4
  • Lähiopetus
  • Valmistautumista lähiopetukseen
  • Kotitehtävien tekoa)

Palaute

Oikein hyvä kokonaisuus. Painopiste televerkkotekniikoissa, mutta asiaa (onhan nuo ehkä lähinnä meitä markkinointimielessäkin) VALMIS