Petra Helmiö

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne kuvaa kaikkea nykyaikana tapahtuvaa dataliikennettä (tieto liikkuu sähköisesti paikasta toiseen pakatussa muodossa). Perustuu erilaisten signaalien käyttöön, nykyään kaikki data siirtyy erilaisia verkkoja pitkin. Esimerkiksi Internet, puhelinverkot, radioverkot, televisioverkot. Vaatii toimiakseen signaalin lähettäjän, lähetystavan ja signaalin vastaanottajan.

Avainsanat : Internet, puhelinverkko, datasiirto, sähköinen tieto, salattu liikenne, SSH, TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

kotitehtava2_petrahelmio0358399.pdf

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan

kotitehtava3_petrahelmio0358399.pdf

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit

kotitehtava4_petrahelmio0358399.pdf

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

kotitehtava5_petrahelmio0358399.pdf

Omia ajatuksia kurssista

Kurssi lähti omalta osaltani käyntiin vasta puolessa välissä kun rupesin tutustumaan luentokalvoihin ja käytin paljon nettiä apuna. Omista alkutiedoistani ei ollut minulle juurikaan suurta hyötyä, sillä ne käsittivät vain tietoliikenneverkot hyvin kapealta alueelta: pinnallisesti. Minulla oli siis jonkinlainen käsitys kurssin aiheesta. Luentokalvot ja internetistä löytyvät muut materiaalit aukaisivat vähän kerrallaan tietoliikennetekniikan käsitteitä ja toimintaperiaatteita. Ennen niin epäselvät standardit tuntuvat selvemmiltä ja tiedän mihin niitä käytetään. Kurssi oli hyvä ja tarpeeksi laaja perusteet-kurssiksi. Luentoja en käyttänyt hyväkseni aikataulun sopimattomuuden takia, mutta pyrin kuitenkin opiskelemaan luennoilla käydyt tiedot jälkikäteen niin ettei itselle jäisi epäselviä asioita.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
 • Luentoviikko 2
  • itseopiskelua luentokalvoista & muu materiaali 2h
 • Luentoviikko 3
  • Kotitehtävien tekoa 1h
  • tenttiin valmistautumista 3h
  • itseopiskelua 2h
 • Luentoviikko 4
  • Kotitehtävien tekoa 2h
  • itseopiskelua 2h
  • tenttiin valmistautumista 10 h
 • Viikko 5 (&6)
  • Tehtävien tekoa 2h + 3h + 1h
  • tenttiin valmistautumista 15h

Palaute

Kotitehtävät varsin niukkoja, mutta siellä ihan ok kokonaisuus. Aikataulut ovat aina ongelma eri henkilöille ja toivon että asian pystyy opsiekelemaan myös materiaalin kautta.

Pääsivulle