meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne sisältää mm. informaation siirron paikasta toiseen, esimerkiksi koneelta koneelle. Tietoliikenne on oleellinen osa internetin toimivuutta. Siihen sisältyy erinäisiä protokollia ym.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: protokollat, yleisesti määritellyt säännökset ja ohjaistukset. Kerrosmallit: Internetin toimintaperiaatteet ja tiedonsiirto internetin välityksellä kerrosmallin avulla. Jokaisella kerroksella on omat tehtävänsä tiedonsiirron eri vaiheissa. Eniten käytetty kerrosmalli on TCP/IP, jonka kerrokset ovat: application, transport (TCP), network (IP), link, physical. Tämä on nykyisin tuntemamme internet.

Luentopäivä 2: Tiedonsiirtotapoja ja -reittejä on useita mahdollisia ja protokollilla ohjeistetaan kaikki tiedonsiirron vaiheet. Tiedon esittäminen eri signaalien avulla: digitaalinen, analoginen. Analoginen on vanhenemaan päin ja siinä on enemmän häiriöitä. Signaalit kulkevat siirtoteitä pitkin (puhelinlangat, johdot, langaton) ja niissä voi olla erittäin suuret nopeudet. Standardit ja globaalisuus, yritetään asettaa valtaosalle sopiviksi yhteensopivuuden vuoksi.

Luentopäivä 3: Avainasioita: Synkronointi, virheenkorjaus, vuon valvonta, kanavointi, reititys. Kaikki liittyvät tiedonsiirtoon. Synkronoinnilla saadaan lähettäjä ja vastaanottaja 'samalle taajuudelle', jottan tiedonsiirto onnistuu. Signaaleissa on virheitä, jotka pitää paikata tai data voidaan myös lähettää uudelleen, monia eri tapoja. Vuon valvonta, lähetysnopeudet ja lähetysten määrä. Kanavointi = TCP/IP:ssä portit. Mahdollistaa tiedonsiirron useammalle samanaikaisesti. Reitityksellä ohjaistetaan tiedon kulkureittiä.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

GPS (Global Positioning System) hyötykäyttää taivaalla olevia useita satelliitteja tiedonsiirron apuvälineenä. Se rakentuu kolmesta eri osasta: hallinta, satelliitti ja käyttäjä. Useat satelliitit lähettävät signaalia gps-laitteesen samanaikaisesti ja jatkuvasti. GPS-laite laskee sijaintinsa usean satelliitin samanaikaisista signaaleista niiden lähetysajan perusteella. (Wikipedia)

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Bittorrent-Protokolla Bittorrentin kehitti v. 2001 Bram Cohen ja se on levittäytynyt maailmalle suurella menestyksellä. Bittorrent hyödyntää vertaisverkkoja (peer-to-peer) tiedonjakamisessa ja se on hyödyllinen suurien datamäärien siirtoon. Perusperiaate on, että tiedostot ovat palvelimella ja käyttäjät voivat ladata niitä sieltä. Peer-to-peer -menetelmän avulla käyttäjistä tulee palvelimia ja he lähettävät dataa eteenpäin toisille käyttäjille, joka mahdollistaa suuret nopeudet. Kun aloittaa tiedoston lataamisen, samalla lähettää siis tietoa eteenpäin ja tämä jatkuu niin kauan kun yhteyttä pidetään yllä. Lähteet:(http://fi.wikipedia.org/wiki/BitTorrent)

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit

GPS-signaalilla on kaksi päätaajuutta: Siviilikäyttössä oleva L1 (1575.42, 4200MHz) ja salattu L2 (1227.6, 6000MHz), joka on sotilaskäytössä. Signaali ei läpäise materiaaleja, joten sillä ei aivan kaikkialle pysty seuraamaan. GPS sisältää 2 erilaista palvelua, GPS:n käyttäjille tarkoitettu Standard Positioning Service (SPS, käyttää L1-taajuutta) ja sotilaskäyttöinen Precise Positioning Service (PPS), joka hyödyntää molempia L1 ja L2 -signaaleja. Signaaleihin eli kantoaaltoihin voidaan myös modata koodeja, esimerkkeinä julkinen C/A-koodi (1.023MHz, yksilöllinen jokaiselle satelliitille, lähetetään L1-taajuudella) ja sotilaskäyttöinen, L1- ja L2- signaaleja hyödyntävä P-koodi (10.23MHz).

Esimerkki signaaleista:

Punainen ja musta ovat C/A koodeja (digitaalinen ja analoginen) ja vihreä on moduloitu signaali.

Lähteet:

http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_signals http://www.ncp.fi/koulutusohjelmat/metsa/Paikkatietowww/paikannus/gps4.html

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Tietoverkot kotona: Käytössä on adsl/router -yhdistelmäboksi, jossa on sisäinen palomuuri, siitä kulkee nettikaapelit neljään talossa sijaitsevaan koneeseen. Langatonta routeria ei tarvita, koska joka huoneeseen menee katon kautta nettikaapelit. Muutama portti on forwardettu käyttöä varten. Jokainen kone on yksilönä internetissä, kuten nykyperheissä on tapanakin olla (LAN-verkon perusrakenteena on tähti). Liittymän nopeus on 24M/1M ja kaistankäytöstä harvoin on kiistaa, koska teholataajia/warettajia/servuhostaajia tms. perheestä ei löydy.

Palaute

Tässäkin mennnään aikas minimejä hipoen itsearvioinnin osalta. Kotitehtävissä lähinnä BitTorrent protokollan valinta oli hieman erilaista kuin yleinen linja.